Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Referat
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3419
Mărime: 43.31KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Rolul si competentele Curtii Europene a Drepturilor Omului

Curtea Europeana a Drepturilor Omului aplica prevederile tratatului international deschis spre semnare de însasi statele membre ale Consiliului Europei. In acest sens, Conventia Europeana a Drepturilor Omului contine o lista de drepturi si garantii pe care aceste state s-au angajat sa le respecte. Misiunea Curtii consta în verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute în Conventie. În acest scop, ea examineaza plângerile (numite « cereri »), introduse de catre persoane individuale sau, mai rar, de catre state. Daca se constata ca un stat membru a încalcat unul sau mai multe dintre aceste drepturi si garantii, Curtea va adopta o hotarâre. Aceasta hotarâre este obligatorie si trebuie sa fie executata de tara vizata.

Organizarea Curtii

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, instituita de Conventia amendata de Protocolul nr. 11, se compune dintr-un numar de judecatori egal cu acela al statelor contractante. Compozitia Curtii numara 43 de judecatori în prezent. Nu exista nici o restrictie în ceea ce priveste numarul de judecatori de aceeasi nationalitate. Judecatorii sunt alesi de fiecare data pentru sase ani, de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Totusi, mandatul unei jumatati din numarul judecatorilor alesi la primele alegeri va expira dupa trei ani, astfel încât reînnoirea mandatelor unei jumatati din numarul judecatorilor sa se faca la fiecare trei ani.

Judecatorii îsi exercita activitatea cu titlu individual si nu reprezinta nici un stat. Ei nu pot exercita vreo activitate incompatibila cu obligatiile lor de independenta si impartialitate sau cu disponibilitatea ceruta de o activitate exercitata pe timp complet. Mandatul judecatorilor expira la atingerea vârstei de saptezeci de ani.

Curtea, în plenul ei îsi alege presedintele, doi vicepresedinti si doi presedinti de sectiune pe o perioada de trei ani. Actualul presedinte al Curtii este Luzius Wildhaber (Elvetia).

Conform regulamentului sau, Curtea este formata din patru sectiuni, a caror compozitie, fixata pe trei ani, trebuie sa fie echilibrata atât din punct de vedere geografic, cât si din punct de vedere al reprezentarii pe sexe si tinând seama de diferitele sisteme juridice existente în statele contractante. Fiecare sectiune este prezidata de un presedinte, doi dintre presedintii de sectiune fiind în acelasi timp vicepresedinti ai Curtii. Presedintii de sectiune sunt asistati si, daca este cazul, sunt înlocuiti de vicepresedintii de sectiune.

Comitete formate din trei judecatori sunt constituite pe o perioada de 12 luni, în cadrul fiecarei sectiuni. Acestea reprezinta un element important al noii structuri, întrucât ele efectueaza o mare parte din munca de filtrare efectuata pâna acum de Comisie.

Camere din sapte membri sunt constituite în cadrul fiecarei sectiuni, pe baza sistemului rotatiei, presedintele de sectiune si judecatorul ales în numele statului interesat participând de drept. Atunci când judecatorul ales în numele statului interesat nu este membru al sectiunii, el participa în calitate de membru de drept al camerei. Membrii sectiunii care nu sunt membri deplini ai Camerei iau parte ca membri supleanti.

Compusa din saptesprezece judecatori, Marea Camera este constituita pentru o durata de trei ani. În afara membrilor de drept  presedintele, vicepresedintii si presedintii de sectiuni  ea se compune, dupa sistemul rotatiei, pornind de la doua grupe care alterneaza la fiecare noua luni si a caror compozitiei se doreste echilibrata din punct de vedere geografic si tine seama de diferitele sisteme juridice existente în statele contractante.

Care sunt drepturile prevazute în Conventie sau în protocoalele sale ?

În particular, Conventia apara:

- dreptul la viata ;

- dreptul la un proces echitabil în materie civila si penala ;

- dreptul la respectarea vietii private si de familie ;

- libertatea de exprimare ;

- libertatea de gândire, constiinta si religie ;

- dreptul la un recurs efectiv ;

- dreptul la respectarea bunurilor personale;

- dreptul de a vota si dreptul de a participa la alegeri.

Care sunt interdictiile prevazute în Conventie sau în protocoalele sale ?

În particular, Conventia interzice :

- tortura si pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante ;

- detentia arbitrara si ilegala ;

- discriminarea în exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute în Conventie ;

- expulzarea sau neacceptarea propriilor cetateni de catre un stat ;

- pedeapsa cu moartea ;

- expulzarea colectiva a strainilor.

Ce nu poate face Curtea Europeana a Drepturilor Omului ?

- Curtea nu se comporta ca un judecator de apel vizavi de instantele judecatoresti nationale : ea nu rejudeca cazurile si nu are competenta de a anula, modifica sau revizui hotarârile lor ;

- Curtea nu intervine direct pe lânga autoritatea împotriva careia sunt înaintate plângeri ;

- Nu pot fi invocate decât plângerile referitoare la încalcarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului si nu a altui text cum ar fi : « Declaratia universala a Drepturilor Omului », « Carta cu privire la Drepturile fundamentale » etc. Nu trebuie, spre exemplu, sa se confunde Curtea Europeana a Drepturilor Omului cu cea de Justitie a Comunitatii Europene, a carui sediu este la Luxemburg;

- Curtea nu poate oferi informatii despre dispozitiile legale care sunt în vigoare în statul împotriva caruia sunt depuse plângeri

Preview document

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 2
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 3
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 4
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 5
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 6
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 7
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Curtea Europeana a Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Libera Circulatie a Persoanelor in Uniunea Europeana

Prin încheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana (Acordul European), România s-a angajat ireversibil pe calea integrarii europene....

Curtea Europeana de Justitie

CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE Curtea Europeana de Justitie este institutie jurisdictionala ce vegheaza la aplicarea dreptului comunitar,...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Curtea Europeana a Drepturilor Omului: un instrument multifunctional dr. Bart Punt (Olanda) Originile Conventiei si impactul acesteia în...

Politicile Uniunii Europene

1. Aspecte generale Conform art. A(1) din Tratatul asupra Uniunii Europene, Inaltele Parti Contractante au instituit intre ele o Uniune Europeana...

Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. Structura si Domeniul de Aplicare

CAPITOLUL 1 Scurt istoric privind adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale U.E. Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene a fost...

Dreptul la un Proces Echitabil

1. Domeniul de aplicare a art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului Conform art.11 si 20 din Constitutia României, Conventia...

Curtea de Justiție Europeană

INTRODUCERE Instituind Comunităţile europene şi, ulterior, Uniunea europeană, statele membre s-au angajat ca obiectivele asumate să fie aduse la...

Comisia Europeana

A. Istoric, caracterizare generala Institutie originala, Comisia isi incepe istoria odata cu aparitia Inaltei Autoritati -; executivul primei...

Ai nevoie de altceva?