Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Principalele caracteristici ale procedurii

Cererea/ Plangerea adresata Curtii Europene a Drepturilor Omului va fi examinata gratuit, reclamantul urmand sa suporte numai propriile cheltuieli (onorariul avocatului, costurile legate de procurarea actelor necesare, corespondenta etc.).

Dupa transmiterea cererii reclamantul poate solicita asistenta judiciara, insa aceasta nu se acorda automat, ci numai intr-o etapa ulterioara a procedurii.

Procedura se deruleaza in scris si in consecinta, nu au loc audiente in mod normal, astfel ca reclamantul va fi informat in scrisn asupra oricarei decizii luate de catre Curte.

Cum se desfasoara procedura ?

In primul rand Curtea va analiza admisibilitatea cererii in conformitate cu dispozitiile art.35 din Conventie potrivit caruia:

(1).Curtea nu poate fi sesizata decat dupa epuizarea cailor de recurs interne asa cum se intelege din pricipiile de drept international general recunoscute, si intr-un termen de 6 luni, incepand cu data deciziei interne definitive.

(2).Curtea nu retine nicio cerere individuala introdusa in aplicarea art.34 daca:

a) ea este anonima; sau

b) ea este in mod esential aceeasi cu cererea examinata anterior de catre Curte sau este deja supusa unei alte instante internationale de ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte noi.

(3).Curtea declara inadmisibila orice cerere individuala introdusa in temeiul art.34, atunci cand apreciaza ca:

a) cererea este incompatibila cu prevderile Conventiei sau ale protocoalelor sale, este in mod vadit neintemeiata ori abuziva, sau

b) reclamantul nu a suferit niciu prejudiciu important, cu exceptia cazului in care respectarea drepturilor omului garantate prin Conventie si prin protocoalele sale impune examinarea pe fond a cererii si cu conditia de a nu respinge pentru acest motiv nicio cauza care nu a fost examinata corespunzator de o instanta nationala.

(4).Curtea respinge orice cerere pe care o considera inadmisibila in aplicarea prezentului articol. Ea poate proceda astfel in orice stadiu al procedurii.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite cererea va fi respinsa.

Daca cererea sau una din plangeri a fost declarata inadmisibila, decizia este definitiva si irevocabila.

Daca cererea sau una din plangeri este declarata admisibila, Curtea va incuraja partile (reclamantul si statul interesat) sa ajunga la o intelegere amiabila.

In acest sens, ambelor parti li se va recomanda sa convina asupra unei solutii.

Daca o o astfel de intelegere nu se poate incheia, Curtea va proceda la examinarea “fondului” cererii,urmand sa judece daca a avut loc sau nu o incalcare a Conventiei.

Ce se poate obtine?

In situatia in care Curtea decide ca reclamantul a fost victima unei incalcari, va putea acorda o “satisfactie echitabila” care consta intr-o suma de bani in compensatie pentru daunele suferite.

Curtea poate cere de asemenea ca statul in cauza sa returneze reclamantului cheltuielile de judecata.

Insa, in cazul in care Curtea stabileste ca nu a avut loc nicio incalcare, reclamantul nu va fi obligat la plata niciunei cheltuieli suplimentare (ex.cum ar fi cheltuielile statului parat).

Este de retinut faptul ca, Curtea nu actioneaza ca instanta de apel fata de instantele nationale.

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI SECŢIA A III-A

Cauza Stoianova si Nedelcu impotriva Romaniei

HOTARAREA din 4 august 2005

PROCEDURA

1. La originea cauzei se afla doua cereri (nr. 77.517/01 si 77.722/01) indreptate impotriva Romaniei, prin care 2 cetaţeni ai acestui stat, domnii Dorel Stoianova si Claudiu Nedelcu (reclamanţii), au sesizat Curtea la data de 4 aprilie 2001 in temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertaţilor fundamentale (Convenţia).

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea Europeana a Drepturilor Omului.doc