Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1887
Mărime: 47.29KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1.Despre CEDO pag 2

2.State membre pag 3

3.Drepturi apărate pag 3

4.Regulamentul Curții pag 4

5.Titlurile articolelor normative ale Convenției Europene pag 5

6.Depunerea unei petiții la CEDO pag 6

7.Excepții și termene pag 7

8.Bibliografie pag 8

Extras din document

1.Despre CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă un tribunal internațional care are sediul la Strasbourg. El este compus dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenția pentru apărarea drepturilor omului si a libertăților fundamentale. Acestea sunt astăzi în număr de 46. Judecătorii acționează la Curte cu titlu individual si nu reprezintă nici un stat. Pentru tratarea plângerilor, Curtea este asistată de o grefă compusă în special din juriști care provin din toate statele membre (numiți și „referenți”). Aceștia, complet independenți de țara lor de origine, nu reprezintă nici reclamanții nici statele.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) ȋși are originile ȋn Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950, semnată la Roma, pe 4 noiembrie și intrată ȋn vigoare ȋn septembrie 1953. Convenția a reprezentat primul efort colectiv ȋn direcția impunerii și respectării drepturilor afirmate de Convenția Universală. În prima fază Curtea lucra ȋn tandem cu Comisia Europeană, dar, pe măsura dezvoltării activitații din perioada anilor 1980-1990, activitatea Curții nu a mai fost atât de dependentă de Comisie.

Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare. Sistemul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale introdus de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția) se întemeiază pe principiul subsidiarității. Este, în primul rând, de competența statelor părți la Convenție să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu și-au respectat obligațiile. Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția statelor părți la convenție

Curtea aplică prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectării de către state a drepturilor şi garanţiilor prevăzute de Convenţie, reprezintă misiunea Curţii. In acest sens, aceasta trebuie sesizată printr-o plângere (denumită „cerere”) depusă de persoane sau, uneori, de state. În cazul în care Curtea constată o încălcare a unuia sau a mai multor drepturi de către un stat membru, aceasta emite o hotărâre. Hotărârea este obligatorie, ţara în cauză fiind obligată să o execute.

2.Statele membre ale Curții Europene a Drepturilor Omului

Următoarele state sunt membre ale Curții Europene a Drepturilor Omului:

3.Drepturi apărate

Convenția statută urmatoarele drepturi si libertăți:

- dreptul la viață

- interzicerea torturii

- interzicerea scalviei și a muncii forțate

- dreptul la libertate și la siguranță

- dreptul la un proces echitabil

- nici o pedeapsă fără lege

- dreptul la respectarea vieții private și de familie

- libertatea de gândire, de conștiință și de religie

- libertatea de exprimare

- libertatea de ȋntrunire și de asociere

- dreptul la căsătorie

Preview document

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 1
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 2
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 3
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 4
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 5
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 6
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 7
Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Curtea Europeana a Drepturilor Omului.docx

Alții au mai descărcat și

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Uniunea Europeana si Drepturile Omului

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane,...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

1. Introducere În cadrul drepturilor omului, noţiunea de demnitate este esenţială, deoarece apare ca “principiu matriceal” prin excelenţă, ce...

Drepturile Omului

INTRODUCERE Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator,...

Cetatenia Europeana

Conceptul de cetatenie europeana In “L’Europe apres l’Europe”, Philippe Herzog, spunea ca pentru a ajunge la o democratie populara exista trei...

Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață

1. Noţiuni introductive Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau C.E.D.O. există pentru a apăra dreptul la viaţă, la proces echitabil, la...

Te-ar putea interesa și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea si adoptarea...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Statutul Consiliului Europei Consiliul Europei, cu sediul la Strasburg, a luat naştere la 4 mai 1949 şi reuneşte toate statele Uniunii Europene...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Situatia drepturilor omului in Romania a inregistrat in ultimii ani o evolutie demna de remarcat atat in ceea ce priveste elaborarea...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1. Curtea Europeana a Drepturilor Omului: un instrument multifunctional dr. Bart Punt (Olanda) Originile Conventiei si impactul acesteia în...

Noua Curte Europeană a Drepturilor Omului în lumina protocolului nr. 11 și 14

Secţiunea 1. Evoluţia Curţii Europene a Drepturilor Omului 1.1 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 Convenţia Europeană a...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Procedura și Hotărârile

II. CADRUL ISTORIC A. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 1. Convenţia pentru protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - organizare și procedură

Introducere Curtea Europeană a Drepturilor Omului numită informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creată in vederea sistematizarii procedurii...

Ai nevoie de altceva?