Curtea Europeana de Conturi

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Curtea Europeana de Conturi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. Înfiinţare

Curtea de conturi a fost creată de Parlamentul European prin Tratatul de revizuire a dispoziţiilor bugetare de la Bruxelles din 22 iulie 1975, înlocuind astfel Comisia de control înfiinţaţă prin Tratatul CEE şi EURATOM şi Comisarii (delegaţii) pentru conturi prevăzuţi în Tratatul CECA. Este o instituţie care prin activitatea pe care o desfăşoară urmăreşte scopuri financiare realizând controlul financiar.

Acest organ denumit şi “conştiinţa financiară a UE”, a fost înfiinţaţ abia în 1977 (Hot. Cons. Nr. 656/1977 din 18.10.1977), după ce comunităţile europene au dobândit surse bugetare proprii şi a fost nevoie de un organ de control financiar extern pentru organele comunitare, având în vedere că cel intern se execută de fiecare organ în parte.

Prin Tratatul de la Maastrict, din anul 1993, Curtea de Conturi a fost ridicată la rangul de instituţie comunitară alături de Parlament, Consiliu, Comisie şi Curtea de Justiţie şi Tribunalul de primă instanţă.

2. Misiune

Curtea de Conturi Europeană este instituţia Uniunii Europene instituită prin tratat cu scopul de a efectua auditul fondurilor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, aceasta contribuie la îmbunătăţirea gestiunii financiare a UE şi joacă rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetăţenilor Uniunii.

Curtea furnizează servicii de audit prin intermediul cărora evaluează colectarea şi utilizarea fondurilor UE. Curtea examinează dacă operaţiunile financiare au fost corect înregistrate şi prezentate, dacă au fost executate cu respectarea legilor şi a reglementărilor şi dacă au fost gestionate cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Curtea îşi face cunoscute rezultatele auditurilor în rapoarte clare, relevante şi obiective. De asemenea, Curtea emite avize cu privire la diverse aspecte de gestiune financiară.

Curtea încurajează asumarea responsabilităţii şi transparenţa şi sprijină Parlamentul European şi Consiliul în exercitarea competenţelor acestora de control al execuţiei bugetului comunitar, în special în timpul procedurii de descărcare de gestiune. Curtea se angajează să fie o organizaţie eficientă

3. Organizare şi funcţionare

Curtea de conturi este reglementată prin dispoziţiile art. 188(256) A-C Tratatul CE, art. 45 A-C Tratatul CECO şi art. 160 A-C Tratatul CEEA.

Curtea de Conturi îşi are sediul la Luxemburg, încă din anul 1988. Este compusă din 27 de membri , câte unul pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, aleşi dintre persoanele care aparţin sau au aparţinut în ţările lor instituţiilor de control extern sau care posedă o calificare deosebită pentru această funcţie. Ei sunt aleşi pentru competenţele lor şi pentru independenţa lor şi vor lucra numai pentru Curtea de Conturi.

Membrii Curţii sunt desemnaţi de către Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de 6 ani care poate fi reînnoit. Aceştia îşi desmnează un preşedinte pentru un mandat de 3 ani.

Mandatul membrilor Curţii de Conturi poate înceta în următoarele situaţii:

- la termen;

- prin demisie voluntară;

- prin decizia din oficiu pronunţaţă la cererea Curţii de Conturi, de către Curtea de Justiţie, când aceasta a constatat că cel în cauză a încetat să răspundă condiţiilor cerute să-şi îndeplinească obligaţiile care decurg din însărcinarea pe care o are.

Personalul Curţii cuprinde de Conturi cuprinde 550 de funcţionari cu nivel înalt de calificare (1/3 dintre ei au categoria A).

Curtea de Conturi Europeană este organizată pe următoarele structuri:

- Preşedinţia, care are misiunea de a superviza realizarea misiunii Curţii şi de a întreţine relaţiile cu instituţiile europene şi cu alte instituţii îndeplinind şi funcţii de audit intern;

- Grupe de audit, pe domenii, alcătuite de regulă din 5-6 membri conduşi de un decan

- Grupa coordonare, evaluare, asigurare, dezvoltare (CEAD), care are ca misiune elaborarea metodologiei de audit şi formare, asigurare, calitate, coordonarea procedurilor de întocmire a rapoartelor, alte servicii profesionale de asistenţă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea Europeana de Conturi.doc

Alte informatii

Referat drept European sustinut la ora.