Curtea Europeana de Conturi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Curtea Europeana de Conturi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere docx de 10 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. Scurt istoric pag. 1
II. Înfiinţare pag. 2
III. Organizare şi funcţionare pag. 3
IV. Misiune pag. 7
1. Funcţia de control pag. 7
2. Funcţia consultativă pag. 8

Extras din document

I. Scurt istoric

În conformitate cu articolul 7 din Tratatul CE, sarcinile încredinţate Comunităţii sunt realizate de următoarele instituţii:

- un Parlament European;

- un Consiliu;

- o Comisie;

- o Curte de Justiţie;

- o Curte de Conturi.

Fiecare dintre aceste instituţii acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratatele încheiate de statele membre.

Iniţial, prin tratatele de instituire a Comunităţilor europene, s-au creat în cadrul fiecărei Comunităţi instituţii paralele cu atribuţii asemănătoare. Aceste instituţii au fost ulterior unificate prin Tratatul de fuziune, astfel că, începând cu 1 iulie 1967 cele trei Comunităţi au dispus de instituţii comune: Parlamentul European (ales de către şi reprezentând popoarele statelor membre), Consiliul (reprezentând guvernele statelor membre), Comisia (executivul şi organismul cu drept de iniţiativă legislativă, care reprezintă interesul comunitar), Curtea de Justiţie (care asigură compatibilitatea cu dreptul comunitar), Curtea de Conturi (responsabilă de controlul folosirii fondurilor comunitare). Aceste instituţii sunt sprijinite de alte organisme comunitare, cu atribuţii specifice definite de reglementările comunitare.

Conform Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa “cadrul instituţional cuprinde: Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul de Miniştri (denumit în continuare “Consiliul”), Comisia Europeană (denumită în continuare “Comisia”), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin Constituţie, conform procedurilor şi în condiţiile prevăzute de către aceasta. Instituţiile practică între ele o cooperare loială”.

Remarcăm pe de o parte că în cadrul instituţional comunitar nu mai apare Curtea de Conturi, iar pe de altă parte că este instituţionalizat Consiliul European

II. Înfiinţare

Înfiinţarea Curţii de Conturi Europene a coincis cu două evenimente deosebit de importante: extinderea puterilor Parlamentului în domeniul controlului bugetar şi finanţarea integrală a bugetului Uniunii Europene prin resurse proprii. În faţa acestor schimbări şi a creşterii puterilor Parlamentului European în domeniul execuţiei bugetare, era imperios necesar să se aducă o schimbare calitativă în auditul extern al bugetului. Astfel, la iniţiativa lui Heinrich Aigner, preşedintele comisiei pentru control bugetar al Parlamentului European, care, din 1973, a pledat cu înverşunare pentru un organism de audit extern la nivel comunitar, Curtea Europeană de Conturi a fost înfiinţată prin tratatul de la Bruxelles (22 iulie 1975) drept un organ al Comunităţii Europene, fiind cel mai puţin cunoscută dintre instituţiile Uniunii Europene. Aceasta a intrat în funcţiune în anul 1977, având sediul la Luxemburg (începând cu anul 1988). Curtea de Conturi a înlocuit Comisia de Conturi prevăzută de Tratatele CEE şi CEEA şi Comisarii de conturi din sistemul CECO.

Curtea de Conturi a devenit “instituţie comunitară” a Uniunii Europene prin reglementarea Tratatului de la Maastricht , la 1 noiembrie 1993, alături de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană şi Curtea de Justiţie (art. 246-248, TCE). Tratatul a consolidat astfel independenţa şi autoritatea acesteia faţă de celelalte instituţii, cu care se află acum pe poziţii egale. De la acea dată, Curtea are datoria de a publica o declaraţie de asigurare (DAS) cu privire la fiabilitatea conturilor UE şi la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente bugetului UE. Rolul acesteia a fost confirmat şi consolidat la 1 mai 1999, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, care a împuternicit Curtea să efectueze activităţi de audit cu privire la buna gestiune financiară, a subliniat rolul acesteia în lupta împotriva fraudei şi i-a permis să formuleze recursuri în faţa Curţii de Justiţie pentru a-şi proteja prerogativele în raport cu celelalte instituţii. Înfiinţarea Curţii de Conturi a răspuns nevoii Comunităţii de a avea o “conştiinţă financiară”, astfel cum a definit-o preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţii de la acea vreme, în octombrie 1977, domnul Hans Kutscher.

Fisiere in arhiva (3):

  • Curtea Europeana de Conturi
    • BIBLIOGRAFIE.docx
    • CUPRINSs.docx
    • Scurt istoric.docx