Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3010
Mărime: 21.72KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA: DREPT EUROPEAN

Cuprins

Cap. 1 Noţiuni introductive asupra Curţii Europene de Jusţiţe

3

1.1 Introducere 3

1.2 Scurt istoric 5

Cap. 2 Curtea Europenă de Jusţiţe, ca instanţă de judecată supranaţională

7

2.1 Structura, organizarea şi funcţionarea Curţii 7

2.2 Competenţa Curţii 9

2.2.1 Competenţa “Ratione materiae” 10

2.2.2 Controlul legalităţii actelor instituţiilor 10

2.2.3 Controlul respectării de către statele membre a obligaţiilor ce le sunt impuse de tratate

11

2.2.4 Interpretarea regulilor comunitare şi aprecierea validităţii actelor instituţiilor

12

2.3 Competenţa “ratione personae” 13

Bibliografie 14

Extras din document

Capitolul 1

Noţiuni generale asupra Curţii Europene de Jusţiţe, ca instanţă de judecată supranaţională

1.1 INTRODUCERE

Structura instituţională de bază a Comunităţilor europene s-a constituit ţinând seama de concepţii si metode recunoscute până în anul 1959 atât pe plan naţional, cât si în raporturile internaţionale tradiţionale.

Uniunea Europeană dispune de un cadru instituţional unic care îi asigură coerenţa si continuitatea acţiunilor întreprinse în vederea atingerii obiectivelor sale, respectând si dezvoltând tot ceea ce s-a realizat pe plan comunitar.

Cadrul instituţional fiind prin urmare cadrul comunitar ne vom raporta la sistemul instituţional stabilit prin crearea comunităţilor si care continuă, deci, să fie instrumentul construcţiei Europei.

Sub aspectul structurii organice instituţiile nu mai corespund exact concepţiilor fundamentale care le-au determinat constituirea si care le făceau componentele unei structuri “cvadripartite instituţionale”, ca fiind caracteristica sistemului comunitar. Tratatul de la Maastricht a modificat - în cadrul celor trei tratate comunitare - structura instituţională - cvadripartită, atribuind calitatea de instituţie unui al cincilea organ si anume Curţii de Conturi, chiar dacă aceasta nu reprezintă trăsăturile distincte pentru a fi calificată astfel.

Si sub aspectul funcţional, adică al modului în care este organizată cooperarea dintre instituţii si de care depind deciziile si coerenţa lor, prin Tratatul de la Maastricht au fost introduse noi reguli, menite să contribuie la eficienţa si democratizarea procesului decizional. Instituţiile care funcţionează la ora actuală în cadrul Uniunii Europene conform ultimelor definiri făcute de Tratatul de la Maastricht si Tratatul de la Amsterdam si care realizează sarcinile încredinţate Comunităţii sunt:

- un Consiliu - instituţie cu atribuţii decizionare;

- o Comisie - organ executiv;

- un Parlament european - instituţie cu atribuţii de control;

- o Curte de Justiţie - instituţie jurisdicţională;

- o Curte de Conturi.

Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor ce îi sunt conferite prin tratat. Fiecare instituţie (mai puţin Curtea de Conturi) reprezintă fiecare un interes specific, în apărarea căruia acţionează în cadrul procesului decizional comunitar2, exprimând fiecare o legitimitate proprie.

Astfel:

- Consiliul reprezintă interesele statelor membre;

- Comisia apără interesul Comunităţii în ansamblu ei;

- Parlamentul european reprezintă interesele popoarelor statelor membre ;

- Curtea de Justiţie asigură respectarea dreptului comunitar şi ordinii juridice comunitare.

Celelalte organe care funcţionează în cadrul Uniunii Europene pot fi considerate ca auxiliare sau subsidiare, şi îşi au originea fie în alte dispoziţii din tratat, fie în deciziile reprezentanţilor guvernelor statelor membre sau în acte instituţionale.

Instituind cele trei Comunităţi europene şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca obiectivele acestora să fie realizate prin instituţiile comunitare, în limitele competenţelor atribuite, fără a fi exclusă propria lor contribuţie în mod individual Ca atare, a revenit Curţii de Justiţie îndatorirea de a garanta că, în interpretarea şi aplicarea Tratatului, este respectată legea. Această funcţie esenţială Curtea este chemată să o îndeplinească nu ca o jurisdicţie internaţională, ci în condiţii identice celor ale jurisdicţiilor statale.

Preview document

Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 1
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 2
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 3
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 4
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 5
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 6
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 7
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 8
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 9
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 10
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 11
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 12
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 13
Curtea Europeană de Justiție - Instanță de Judecată Supranațională - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Curtea Europeana de Justitie - Instanta de Judecata Supranationala.doc

Alții au mai descărcat și

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

1. PRELIMINARII Motto: „Nimic nu este posibil fara oameni, nimic nu este durabil fara institutii. Institutiile pot, daca sunt bine construite, sa...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Curtea Europeană de Justiție

I. Noţiuni introductive Instituind cele trei Comunităţi Europene (CE, CECO şi CEEA/EURATOM) şi Uniunea Europeană, statele membre au convenit ca...

Curtea Europeana de Justitie

Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rând în arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege o parte din puterile lor...

Curtea Europeana de Justitie si Actiuni Introduse in Fata Ei

INTRODUCERE Europa nu este decât o vointa comuna a celor care traiesc în ea, printr-o vocatie comuna&Unitatea europeana sta în spiritul...

Curtea Europeană de Justiție

Creata în anul 1951 prin Tratatul de la Paris de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECA), Curtea Europeana de Justitie...

Curtea Europeana de Justitie

Notiune Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea Europeana de Justitie (CEJ) îsi are sediul la Luxemburg si este...

Curtea Europeana de Justitie

Curtea Europeana de Justitie are ca sarcina principala sa asigure respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor, precum si actelor...

Ai nevoie de altceva?