Curtea Europeana de Justitie si Actiuni Introduse in Fata Ei

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Curtea Europeana de Justitie si Actiuni Introduse in Fata Ei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana Maria Bercu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CUPRINS:
INTRODUCERE 1
Cap. I. CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE 2
1.1 Componenta Curtii 3
1.2 Organizarea Curtii 4
1.3 Competenta Curtii 6
1.4. Tribunalul de Prima Instanta 7
Cap. II Actiuni introduse în fata Curtii Europene de Justitie 8
2.1 Procedura în fata Curtii 8
2.2 Cazul Van Gend en Loos vs. Nederlandse Administratie der Belastingen, nr.26/26, 1963 12
2.3 Cazul: Costa (Flaminio) vs. Enel, nr.6/64, 1964 13
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

INTRODUCERE

Europa nu este decât o vointa comuna a celor care traiesc în ea, printr-o vocatie comuna&Unitatea europeana sta în spiritul european.

Bernard Voyenne

În ani de zbuciumata istorie si perpetua cautare a stabilitatii si echilibrelor de putere,

pe continentul european s-a conturat treptat si a supravietuit în timp tuturor miscarilor

orgolioase ale entitatilor nationale ideea de Europa.

Europa nu va fi realizata dintr-o data sau în conformitate cu un singur plan general. Ea va fi construita prin realizari concrete, care vor crea mai întâi o solidaritate de facto. Prin aceste cuvinte, declaratia lui Schuman a prevazut cu precizie felul în care Comunitatea a devenit Uniunea de astazi. Institutiile si puterile au fost dezvoltate pas cu pas, mergând pe încrederea dobândita prin succesul pasilor precedenti abordând chestiuni care s-au dovedit a fi cel mai bine gestionate prin actiuni comune.

Instituind cele trei Comunitati Europene si Uniunea Europeana, statele membre au convenit ca obiectivele acestora sa fie realizate prin institutiile comunitare, în limita competentelor atribuite, fara a fi exclusa propria lor contributie în mod individual. Comunitatile si Uniunea nu sunt entitati sui-generis, ele nu au fost create ca un scop în sine, ci, prin hotarârile care se iau , se implica propria lor responsabilitate fata de statele membre si fata de cetatenii acestora, ale caror interese trebuie promovate si protejate, în asa fel încât sa se garanteze respectarea cerintelor tratelor comunitare si exercitarea numai a acelor competente care izvorasc din aceste tratate.

Sub prevederile articolului 7 al Tratatului de instituire a Comunitatii Europene, revizuit ulterior prin tratatele integrarii europene, principalele institutii ale Uniunii Europene sunt: Parlamentul European, care reprezinta cetatenii Uniunii Europene, si care este ales prin vot direct de catre acestia; Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri), care reprezinta fiecare stat membru; Comisia Europeana, care reprezinta interesele generale ale UE; Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene, care se îngrijeste de respectarea legilor europene; Curtea Europeana de Conturi, care verifica finantarea activitatilor UE

Ca atare, revine Curtii Europene de Justitie si Tribunalului de Prima Instanta, îndatorirea de a asigura, fiecare în cadrul competentei sale, ca, în interpretarea si aplicarea Tratatului dreptul este respectat (art.220).

Cap. I. CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE

Înalte parti contractante ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana, Dorind sa stabileasca statutul Curtii prevazut în articolul 245 din acest tratat, au desemnat în acest scop, ca plenipotetiari ai lor, care, având depline puteri, recunoscute ca valabile si date în firma cuvenita, au convenit asupra urmatoarelor dispozitii, care constituie anexe la Tratatul instituind Comunitatea Europeana: art.1.  Curtea instituita prin articolul 7 din Tratat se constituie si îsi exercita functiile conform dispoztiilor Tratatului si ale prezentului statut.

Curtea Europeana de Justitie (C.E.J) a fost creata prin Tratatul de la Paris din 1951 privind constituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, ca organ judiciar al acestei comunitati. A fost înlocuita în 1957 în urma Tratatului de la Roma privind crearea Comunitatii Economice Europene de o Curte unica a celor trei Comunitati europene: C.E.C.O., C.E.E., si C.E.E.A.

Curtea Europeana de Justitie este responsabila cu respectarea dreptului comunitar. Printre competentele sale se numara aplanarea conflictelor între statele membre, între Uniune si statele membre, între organismele si institutiile din Uniunea Europeana, precum si între persoane fizice si Uniune. Mai mult, judecatorii de la curtile de justitie din cadrul statelor nationale se pot adresa Curtii Europene de Justitie în cazul în care problema în cauza are tangente cu dreptul comunitar.

Curtea Europeana de Justitie verifica aplicarea si interpretarea uniforma a legislatiei Europene. Aceasta institutie, cu sediul la Luxembourg are jurisdictie asupra disputelor care implica statele membre, institutiile europene, mediile de afaceri si cetatenii individuali.

1.1 Componenta Curtii

În prezent Curtea este compusa din 27 judecatori si 8 avocati generali, alesi dintre persoanele a caror calificare le recomanda pentru numire în cele mai înalte functii juridice în tarile lor având o competenta juridica recunoscuta.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea Europeana de Justitie si Actiuni Introduse in Fata Ei.doc

Alte informatii

referatul contine organizarea CEJ si exemple; doua cazuri rezolvate de aceasta