Curtea Penal Internationala

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Curtea Penal Internationala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. dr. Bianca Gutan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

CURTEA PENAL INTERNATIONALA

Societatea internationala a fost definita ca acea comunitate a statelor suverane care intra în raporturi juridice unele cu altele. Daca în perioada clasica a dreptului international (sec. al XIX-lea si începutul sec. al XX-lea), participarea la societatea internationala era un privilegiu al statelor, în timpurile moderne aceasta societate s-a îmbogatit însa si cu alte elemente: organizatiile internationale interguvernamentale, organizatiile internationale non-guvernamentale si chiar individul, ca actor în relatiile internationale.

Dreptul international public a fost definit ca "acel corp de reguli obligatorii din punct de vedere juridic pentru state în relatiile dintre acestea". Un alt autor defineste dreptul international public pornind de la elementele sale esentiale: "un ansamblu de norme juridice chemate sa reglementeze raporturile dintre state si celelalte subiecte ale dreptului international, norme create de aceste subiecte pe baza acordului lor de vointa."

Dreptul international penal este o ramura distincta, parte a dreptului international public, formata din ansamblul regulilor, institutiilor si procedurilor privind reprimarea crimelor de drept international. Notiunea de "drept international penal" nu trebuie confundata cu cea de "drept penal international", care cuprinde ansamblul regulilor de drept intern care au ca obiect savârsirea unor infractiuni cu elemente de extraneitate (normele privind extradarea, asistenta judiciara internationala, cooperarea politieneasca etc.).

Principiile care guverneaza dreptul international penal sunt:

1. Principiul legalitatii incriminarii si sanctiunilor  nullum crimen sine lege si nulla poena sine lege.

2. Principiul jurisdictiei universale în privinta reprimarii crimelor de drept international.

3. Principiul raspunderii penale personale

4. Principiul imprescriptibilitatii crimelor de drept international

5. Principiul potrivit caruia unicul temei al raspunderii internationale penale este crima de drept international

Din nevoia de solutionare a unor crime s-a creat Curtea Penala Internationala Permanenta.

Jurisdictia Curtii

Curtea Penala Internationala a fost creata ca institutie jurisdictionala permanenta, cu competenta obligatorie pentru statele-parti la Statutul acesteia. Jurisdictia acesteia este complementara jurisdictiilor penale nationale. Statutul Curtii a fost adoptat printr-o conventie între state si a fost deschis semnarii la 17 iulie 1998, la sediul ONU, urmand sa intre în vigoare dupa depunerea a 60 de instrumente de ratificare. Sediul Curtii este la Haga.

Prin Statutul sau, Curtea dispune de personalitate juridica internationala, fiind competenta sa-si exercite functiile pe teritoriul oricarui stat-parte la Statut.

Competenta materiala a Curtii

Curtea este competenta sa judece si sa pedepseasca persoanele fizice vinovate de comiterea unor infractiuni deosebit de grave - definite prin exemplificare în Statutul C.I.P. - care aduc atingere intereselor ansamblului comunitatii internationale:

a. crime de genocid;

b. crime împotriva umanitatii;

c. crimele de razboi;

d. crimele de agresiune.

a) Crima de genocid este definita drept orice acte comise cu intentia de a distruge, în tot sau în parte, un grup national, etnic, rasial sau religios prin:

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea Penal Internationala.doc