Darea de Mita

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Darea de Mita.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1.Text incriminator
2.Obiectul ocrotirii penale
3.Subiectii infractiunii
4.Latura obiectiva
5.Latura subiectiva
6.Forme.Modalitati.Sanctiuni

Extras din document

Darea de mita

1.Textul incriminator

Art. 255. - (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile si scopurile aratate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Fapta prevazuta în alineatul precedent nu constituie infractiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

Mituitorul nu se pedepseste daca denunta autoritatii fapta mai înainte ca organul de urmarire sa fi fost sesizat pentru acea infractiune.

Dispozitiile art. 254 alin. (3) se aplica în mod corespunzator, chiar daca oferta nu a fost urmata de acceptare.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile aratate în alin. (2) si (3).

2.Obiectul ocrotirii penale

Obiectul juridic special al acestei incriminari consta în acele relatii sociale a caror normala formare, desfasurare si dezvoltare nu ar fi posibile fara asigurarea în activitatea unitatilor prevazute în art. 145 C. pen., persoanelor juridice de drept privat, organizatiilor publice internationale, unitatilor publice dintr-un stat strain, instantelor internationale ori adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain, a unei permanente probitati din partea angajatilor acestora si fara combaterea actiunilor de corupere savârsite de anumite persoane fizice rau intentionate, actiuni care pun astfel în pericol bunul mers al acestor entitati.

Obiectul material.

Pentru controversele aparute în legatura cu existenta sau nonexistenta obiectului material al acestei fapte penale facem trimitere la cele aratate cu ocazia examinarii obiectului material al luarii de mita. In plus însa, cu privire la aceasta chestiune, s-a mai spus ca desi la darea de mita lipseste în genere obiectul material, atunci când oferirea de mita a fost respinsa, banii sau foloasele care trebuiau sa aiba rolul de mijloace de savârsire a faptei devin obiecte materiale ale acesteia.

3.Subiectii infractiunii

Subiectul activ nemijlocit (autor) al acestei infractiuni poate fi orice persoana fizica ce îndeplineste conditiile generale pentru a raspunde penal.

Mai pot fi autori ai infractiunii de dare de mita, potrivit art. 8 din Legea nr. 78/2000, managerii, directorii, administratorii, cenzorii sau alte persoane cu atributii de control la societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si la orice alti agenti economici.

Darea de mita (coruptia activa) mai poate fi comisa, de asemenea, conform art. 8 din Legea nr. 78/2000, de una din urmatoarele categorii de persoane:

functionarii sau persoanele care îsi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori alte persoane care exercita atributii similare în cadrul unei organizatii publice internationale la care România este parte; membrii adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care România este parte;

functionarii sau persoanele care îsi desfasoara activitatea pe baza unui :ontract de munca ori alte persoane care exercita atributii similare în cadrul Comunitatilor Europene; persoanele care exercita functii judiciare în cadrul instantelor internationale i caror competenta este acceptata de România, precum si functionarii de la grefele icestor instante; functionarii unui stat strain;

membrii adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

Subiect activ poate fi si o persoana juridica, în conditiile si cu limitarile tratate în art. 191 alin. (I) C. pen. . Raspunderea penala a persoanei juridice nu include raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, în orice mod, la avârsirea aceleiasi infractiuni de dare de mila.

Participatia penala este posibila în toate formele sale (coautorat, instigare, omplicitate).

Contributia mai multor persoane la constituirea obiectului de luare, respectiv le dare de mita, este irelevanta, atâta timp cât a existat o singura întelegere, iar linurile, care formau o entitate unica, au fost predate de o singura persoana, efiind aplicabile dispozitiile referitoare la concursul real de infractiuni.

Dupa cum lesne se poate observa, în sistemul Codului penal român, coruptia ctiva si coruptia pasiva constituie incriminari distincte. In aceste conditii de icriminare, mituitorul (corupatorul) este autorul faptei de dare de mita si nu articipant la infractiunea de luare de mita.

Subiectul pasiv special este autoritatea publica, institutia publica, persoana indica de interes public, persoana juridica privata unde îsi exercita atributiile de erviciu cel caruia i se da mita.

Fisiere in arhiva (1):

  • Darea de Mita.doc