Delicte Contra Valorilor Culturale si Contra Proprietatii Intelectuale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Delicte Contra Valorilor Culturale si Contra Proprietatii Intelectuale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Delicte contra patrimoniului cultural mobil si contra patrimoniului arhivistic national

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

Art.415 – (1) Înstrainarea, ascunderea sau orice alta fapta prin care se pricinuieste pierderea de catre patrimoniul cultural national mobil sau de catre fondul arhivistic national a unui bun care, potrivit legii, face parte din acel patrimoniu sau fond se pedepseste cu închisoare stricta de la 2 la 7 ani.

(2) Daca pierderea bunului de catre patrimoniul sau de catre fondul prevazut în alin. (1) a fost pricinuita prin savârsirea unei fapte care constituie prin ea însasi o alta infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(3) Fapta prevazuta în alin. (1) nu se pedepseste daca, înainte ca hotarârea sa fi ramas definitiva, faptuitorul înlatura rezultatul infractiunii, facând ca bunul sa reintre în acel patrimoniu sau fond.

Art.280 din reglementarea anterioara are continutul diferit de cel din noua legislatie, în privinta:

- regimului de sanctionare al faptei încriminate în alin.2, pentru care Codul penal anterior dispune „aplicarea pedepsei prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita al carei maxim se majoreaza cu trei ani.”

- în legatura cu dispozitiile alineatului 3, din noua reglementare, consideram ca astfel de dispozitii nu sunt de natura sa-i descurajeze pe cei predispusi la savârsirea unei asemenea fapte. S-a urmarit, desigur, sa se recupereze bunurile sustrase, dar consideram ca restituirea lor ar fi trebuit sa constituie o cauza de atenuare legala speciala a pedepsei si nu o cauza de exonerare de raspundere. În situatia creata de noua reglementare este posibil ca cei predispusi la savârsirea unor astfel de fapte sa fie încurajati sa treaca la actiune, pentru ca, oricum, nu vor suporta consecintele faptelor lor în situatia în care reusesc sa sustraga bunul si îl restituie daca sunt prinsi.

Prin expresia „faptuitorul înlatura rezultatul infractiunii”, din alin.3, se întelege restituirea tuturor bunurilor sustrase, în situatia în care au fost scoase (o data sau în mod treptat) mai multe bunuri din patrimoniul sau fondul national. Aceasta solutie se impune chiar daca în finalul acelorasi aliniate se face referire la „bunul” care reintra în acel patrimoniul. Credem ca aceasta a fost vointa legiuitorului, întrucât nu l-ar fi exonerat de raspundere pe autor daca nu a restituit toate bunurile ce au fost pierdute din vina sa. Pentru a nu se crea o alta practica judiciara de catre cei interesati, apreciem ca se impune ca legiuitorul sa reglementeze, într-un alineat distinct, în sensul precizat de noi, situatia în care fapta sau faptele acelorasi persoane au avut în vedere o pluralitate de bunuri apartinând patrimoniului.

Scoaterea peste granita a documentelor de arhiva

Art.416 – scoaterea peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al României sau înstrainarea acestora catre persoane fizice sau persoane juridice straine, fara autorizarea Arhivelor Nationale, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

În ideea refacerii, chiar si cu mare întârziere, a fondului cultural national al tarii noastre, dar si al altor tari, apreciem ca se impune a fi prevazuta o dispozitie legala privind reducerea pedepsei si pentru autorii sau ceilalti participanti la savârsirea faptelor prevazute în art.416, 418 si 419 din noul Cod penal, iar pentru faptele prevazute la art.417 sa fie restituite toate copiile, mulajele, tirajele postume sau facsimile realizate de pe bunurile culturale de orice fel.

Nerespectarea masurilor de protectie a patrimoniului cultural national mobil

Art.417 – (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare al patrimoniului ori al proprietarului, se pedepseste cu închisoare stricta de la un an la 3 ani sau cu zile – amenda.

Fisiere in arhiva (1):

  • Delicte Contra Valorilor Culturale si Contra Proprietatii Intelectuale.doc