Delicventa Juvenila

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 10796
Mărime: 38.79KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

ConsideraTii introductive

§1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă

1.1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Există o mare diversitate a definiţiilor date acestei noţiuni, în funcţie de ştiinţa care abordează studiul ei: din punct de vedere juridic este o abatere de la normele penale, sociologic este o devianţă, iar în concordanţă cu evaluările psihologilor sau psihiatrilor apare ca o inadaptare socială ori o tulburare de comportament. Începând cu deceniile 6-7 ale secolului XX s-a impus concepţia juridică, fapt recunoscut şi la cel de al şaselea Congres al Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalităţii şi Tratamentul Delincvenţilor (1980), unde noţiunea de delincvent juvenil a fost considerată ca "produs al unei categorii a sistemului penal, care nu corespunde naturii sau stilului de viaţă a individului".

Aşadar, din punct de vedere juridic, delincvenţa juvenilă este o devianţă de natură penală ce constă în ansamblul conduitelor minorilor şi tinerilor aflate în conflict cu valorile ocrotite de norma penală. Perspectiva juridică nu oferă, însă, delimitări categorice între specificul conduitelor delictuale ale tinerilor şi cel al comportamentelor infracţionale ale adulţilor, căci nu se interesează de cauzele acestor comportamente, ci doar de stabilirea unui criteriu unilateral cu ajutorul căruia se poate distinge între o conduită ilicită sub aspect penal şi un comportament normal, acceptat de societate. Astfel, spre deosebire de criminalitatea (infracţionalitatea) actelor adultului, delincvenţa juvenilă cuprinde acele conduite comise de persoane imature, care nu au responsabilitate socială sau juridică. În acest sens, dincolo de interpretarea ei juridică, noţiunea de delincvenţă juvenilă are numeroase semnificaţii biologice, psihologice şi sociale care fac dificilă definirea ei în mod exact.

Caracterul indezirabil al faptelor imputabile unui adolescent este produsul unei percepţii generale a publicului în legătură cu noţiunea de delict sau infracţiune care trebuie să intre sub incidenţă legii penale şi să fie sancţionată. Reacţia societăţii omite, însă, semnificaţia pe care o are pentru adolescent actul de încălcare a normei. Fuga de la domiciliu, incriminată anterior de legea penală ca vagabondaj, dar şi în prezent în concepţia societăţii, reprezintă, de cele mai multe ori, o conduită normală, având la origine motive legate de conflicte în familie sau cu alte persoane, ori de tentaţia aventurii, atât de specifică perioadei adolescentine. Furtul de bunuri poate reprezenta un act prin care adolescentul îşi afirmă curajul şi gustul pentru risc sau pur şi simplu o acţiune întâmplătoare favorizată de o "ocazie" ispititoare. De aceea activitatea infracţională a tânărului nu este similară cu cea a adultului, faptele sale ilicite sau doar indezirabile fiind produsul greşelilor făcute de părinţi şi educatori şi nu unor aşa-zise motivaţii antisociale. Din acest punct de vedere conduita tânărului este "aşa cum trebuie să fie", adică în concordanţă cu ce a învăţat şi asimilat (Émile Durkheim). Chiar din punct de vedere etimologic noţiunea de delincvenţă exclude motivaţiile antisociale: în limba latină delinquo-delinquere înseamnă a greşi în mod neintenţionat, a scăpa din vedere.

Marea majoritate a delincvenţilor nu sunt nici infractori înrăiţi, nici elemente marginale irecuperabile, ci pur şi simplu copii în derivă, victime ale lipsei de educaţie, ale unui mediu familial ostil şi, adesea, violent, şi care, datorită eşecului procesului de socializare familială, au ajuns să comită, mai mult sau mai puţin, abateri de la normele sociale. De exemplu, "copiii străzii", minori care fură alimente pentru a-şi potoli foamea, minori care vagabondează sau cerşesc pentru a scăpa de un mediu familial represiv şi lipsit de protecţie şi de resurse afective sau morale, minore care, ademenite de promisiuni materiale ale unor adulţi şi lipsite de discernământ, ajung să comită fapte de prostituţie etc. Fuga, vagabondajul, nu mai apar ca delicte sau ca forme de conduită aberantă, ci un fel de eliberare, o formă de evaziune dintr-un mediu perceput ca ostil. Din nefericire evadarea se face într-un univers şi mai lipsit de valenţe morale, care, în plus, oferă ocazii infracţionale tentante şi care determină un stil de viaţă caracterizat prin respingerea a tot ceea ce este apreciat drept îngrădire sau restricţie.

Explicaţia comiterii unui act deviant prin comportament, şi nu prin situaţia familială sau socială, este o explicaţie clinică represivă, care stabileşte criterii dihotomice între bine şi rău, normal şi patologic, ignorând faptul că nu se poate plasa conduita morală a unui tânăr în limitele absolute ale necesităţii respectării normei. În acest sens, cele mai multe conduite deviante săvârşite de minori sunt rezultatul unor modalităţi educative defectuoase, iar nu al unor structuri deficitare ale personalităţii. Numai înlocuind explicaţia clinică paternalistă cu una socială, care pune accent pe situaţie şi nu pe comportament, putem înţelege că majoritatea actelor deviante au la origine manifestări specifice mediului de viaţă şi "crizei" adolescentine. De altfel, chiar din punct de vedere al normei juridice, faptele incriminate de Codul penal nu se vor aplica minorului până la 14 ani din lipsă de discernământ, între 14-16 ani se prezumă relativ lipsa de discernământ, iar între 16-18 ani minorul este prezumat a avea discernământ, dar se poate face proba contrară şi pentru alte cauze decât cele medicale de retard intelectual, spre deosebire de major, pentru care se pot invoca numai cauze care dovedesc o insuficientă dezvoltare a capacităţii psihice. De aceea, chiar din perspectivă juridică, nu este suficientă stabilirea gradului de vinovăţie, ci este necesară determinarea gradului de maturitate în perceperea caracterului antisocial al faptelor săvârşite, adică evaluarea atitudinilor şi motivaţiilor faţă de norma legală, toate pentru a stabili răspunderea minorului. Tot din aceste motive minorii delincvenţi nu trebuie în primul rând sancţionaţi penal, ci trebuie reabilitaţi social prin supunerea lor unui regim bazat nu pe represiune, ci pe asistenţă şi protecţie socială, reeducare şi resocializare.

Preview document

Delicventa Juvenila - Pagina 1
Delicventa Juvenila - Pagina 2
Delicventa Juvenila - Pagina 3
Delicventa Juvenila - Pagina 4
Delicventa Juvenila - Pagina 5
Delicventa Juvenila - Pagina 6
Delicventa Juvenila - Pagina 7
Delicventa Juvenila - Pagina 8
Delicventa Juvenila - Pagina 9
Delicventa Juvenila - Pagina 10
Delicventa Juvenila - Pagina 11
Delicventa Juvenila - Pagina 12
Delicventa Juvenila - Pagina 13
Delicventa Juvenila - Pagina 14
Delicventa Juvenila - Pagina 15
Delicventa Juvenila - Pagina 16
Delicventa Juvenila - Pagina 17
Delicventa Juvenila - Pagina 18
Delicventa Juvenila - Pagina 19
Delicventa Juvenila - Pagina 20
Delicventa Juvenila - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Delicventa Juvenila
    • Delicventa Juvenila - bibiliografie.doc
    • Delicventa Juvenila.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Constitutionalitatea Dispozitiilor din Codul Penal cu Privire la Infractiunile de Prostitutie, Cersetorie si Vagabondaj

1. Constitutionalitatea dispozitiilor din Codul Penal privind infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala . In cazul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Delincventa Juvenila

Problematica delincvenţei juvenile a intrat tot mai mult in vizorul cercetătorilor, datorită amplorii pe care acest fenomen l-a luat în ultimele...

Drept Penal

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA 1. Referinţe istorice Motto: “ Sufletul unei naţii se cuprinde in legi, care prin înţelepciune...

Drept Penal - Parte Speciala

Capitolul I. Competenta în materie penala § 1. Notiunea de competenta si formele ei procesual penale 1. Notiunea de competenta. Importanta....

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Rolul Psihopedagogului în Prevenirea și Combaterea Delicvenței Juvenile

„Rolul psihopedagogului în prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile” este titlul lucrării mele de licenţă, prin care mi-am propus să...

Delicventa Juvenila

ARGUMENT Ponderea importanta a tineretului in structura actuala a societatii ca si contributia lui tot mai marcanta in diverse domenii ale vietii...

Delicventa Juvenila - Forma a Deviantei Sociale

INTRODUCERE In ansamblul formelor particulare de devianta, delicventa sau infractionalitatea apare a avea gradul cel mai ridicat de...

Delicvența Juvenilă

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Oamenii au avut întotdeauna probleme. Cu toate ca multi au crezut ca tehnologia moderna le-ar putea rezolva,...

Teorii asupra fenomenului de delicvență juvenilă

DELINCVENŢA JUVENILĂ. NOŢIUNE Termenul „delincvenţă” este o denumire generală pentru comportamentul infracţional şi alte comportamente deviante...

Delicvența Juvenilă

1) NATURA PROBLEMEI În ultimele patru decenii, delicvenţa juvenilă a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se...

Delicventa Juvenila

Notiunea de delicventa juvenila Conceptul de „delicventa juvenila“ cuprinde doua notiuni distincte, care trebuie precizate, si anume conceptul de...

Ai nevoie de altceva?