Delincvența juvenilă - factori interni

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 36347
Mărime: 156.56KB (arhivat)
Publicat de: Eugenia Marian
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Michinici

Cuprins

 1. Capitolul I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA 3
 2. Secţiunea I: Aspecte generale 3
 3. 1. Noţiunea de criminalitate 3
 4. 2. Definiţia criminologiei 6
 5. Secţiunea a II-a: Obiectul criminologiei 7
 6. 1. Consideraţii generale 7
 7. 2. Criminalitatea 9
 8. 2.1. Trăsăturile criminalităţii 10
 9. 2.2. Structura criminalităţii 13
 10. 2.3. Dinamica criminalităţii 15
 11. 3. Crima – noţiune 15
 12. 4. Criminal – noţiune 18
 13. 5. Victima – noţiune 19
 14. 6. Reacţia socială 20
 15. Capitolul II: DELINCVENŢA JUVENILĂ 23
 16. Secţiunea I: Caracterizare generală 23
 17. 1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă 23
 18. 1.1. Legătura delincvenţei juvenile cu sociologia 25
 19. 1.2. Legătura delincvenţei juvenile cu dreptul penal 25
 20. Secţiunea a II-a: Principalele teorii în domeniul delincvenţei juvenile 36
 21. 1. Consideraţii introductive 36
 22. 2. Teoria rezistenţei la frustrare 39
 23. 3. Teoria asocierilor diferenţiale 41
 24. 4. Teoria dezorganizării sociale 44
 25. 5. Teoria etichetării sociale 48
 26. Capitolul III: CAUZALITATEA DELINCVENŢEI JUVENILE 53
 27. Secţiunea i: Categorii de factori 53
 28. 1. Consideraţii generale 53
 29. 2. Factori exogeni 58
 30. 3. Factori endogeni 59
 31. Secţiunea a II-a: Factorii interni 59
 32. 1.Aspecte generale privind factorii interni 59 2.Personalitatea 60
 33. 2.1 aptitudini 61
 34. 2.2 temperament 62
 35. 2.3 caracter 63
 36. 3. Familia 64
 37. 4. Şcoala 66
 38. 5. Profesia 68 Secţiunea a III-a: Particularităţile factorilor interni în cazul delincvenţei juvenile 69
 39. 1. Consideraţii generale 69
 40. 2. Particularităţi individual-tipologice temperamentale 71
 41. 3. Particularităţi individual-tipologice de caracter 74
 42. Capitolul IV: DELINCVENŢA JUVENILǍ ÎN ROMÂNIA 77
 43. Secţiunea I: Dinamica delincvenţei juvenile înainte şi după anul 1989 77
 44. 1. Aspecte generale 77
 45. 2. Delincvenţa identificată 82
 46. 3.Delincvenţa judecată 83
 47. 4.Delincvenţa sancţionată 84
 48. Secţiunea a II-a: Cauzalitatea delincvenţei juvenile în România 85
 49. 1. Cauze generale 85
 50. 2. Cauze specifice 86
 51. Secţiunea a III-a: Tipologia comportamentelor delincvente juvenile 88
 52. Secţiunea a IV-a: Reglementări legale actuale cu privire la minorii delincvenţi din România 90
 53. 1.Consideraţii generale 90
 54. 2.Limitele răspunderii penale a minorilor 91
 55. 3.Consecinţele răspunderii penale 91
 56. 4.Măsurile educative aplicabile 91
 57. 5.Liberarea minorilor înainte de a fi majori 92
 58. 6.Revocarea liberării sau a internării minorilor 92
 59. 7.Pedepsele pentru minori 93
 60. 8.Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 93
 61. 9.Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control 93

Extras din referat

Capitolul I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI

Secţiunea I

ASPECTE GENERALE

1.Notiunea de criminalitate

Criminalitatea, ca fenomen social, a apărut odată cu structurarea primelor comunităţi umane arhaice. Anterior acestui fapt istoric esenţial nu se poate afirma existenţa criminalităţii, deoarece "acolo unde nu există morală şi norme, nu există crime". Deşi criminalitatea nu a fost studiată în mod stiinţific decât relativ recent(în ultimele două secole), o largă paletă de izvoare situate pe întregul arc temporal al evoluţiei umanităţii relevă interesul pentru acest fenomen.

Este foarte probabil că primele preocupări pentru pedepsirea unor comportamente individuale considerate periculoase au fost determinate de necesitatea autoprotejării comunităţilor umane constituite în condiţii naturale vitrege care le ameninţau permanent supravieţuirea. Interesul pentru reglementări juridice precise, cunoscute de toţi membrii societăţii şi aplicabile tuturor în mod egal, a fost evidenţiat pentru prima oară în Grecia antică. Alături de izvoarele legislative, au prezentat un interes deosebit pentru criminologie şi marii filosofi ai lumii antice: Socrate, Platon şi Aristotel.

Aceştia au evidenţiat problematici care, într-o anumită măsură, îşi menţin actualitatea chiar şi în perioada modernă. Platon este primul gânditor al antichităţii care sesizează faptul că pedeapsa nu poate fi justificată prin ea însăşi, ca reacţie la răul produs prin fapta prohibită, ci trebuie orientată către un scop care să constituie temeiul juridic şi filosofic al aplicării acesteia. Discipol al lui Platon, Aristotel a reflectat asupra problemei efectelor sărăciei şi a mizeriei sociale. Astfel, spune el, "după cum omul în perfecţiunea sa este cea mai nobilă dintre fiinţe, în aceeaşi măsură, lipsit de lege şi dreptate, este cea mai rea dintre toate."

Aristotel evaluează şi importanţa rolului preventiv al pedepsei, afirmând că o persoană comite o crimă atunci când nu se aşteaptă la nici o pedeapsă, ori atunci când avantajele obţinute din fapta prohibită precumpănesc în faţa pedepsei.

Ca şi în cazul altor discipline sociale, data apariţiei criminologiei ştiinţifice nu poate fi precizată cu exactitate. Majoritatea istoricilor criminologiei îl consideră pe medicul militar italian Cesare Lombroso(1835-1909), drept întemeietorul acestei ştiinţe, recunoscând totodată meritele precursorilor săi. Dezvoltarea criminologiei s-a desfăşurat cu o mare intensitate mai ales după ce fenomenul infracţional a intrat în atenţia O.N.U ameninţare serioasă la adresa societăţii contemporane. Managementul O.N.U şi fondurile alocate au făcut posibilă organizarea unor congrese internaţionale care au avut ca scop analiza globală şi particulară a fenomenului crimei, transferul de date şi metodologie ştiinţifică de cercetare şi -nu în ultimul rând - stimularea activităţilor naţionale şi regionale de prevenire a criminalităţii şi resocializare a delincvenţilor.

La nivel naţional, după o perioadă îndelungată, de câteva decenii, când studiile şi cercetările criminolgice au avut un caracter ocazional, în 1990 a fost înfiinţată Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică, afiliată la Societatea Internaţională de Criminologie. În acelaşi timp a fost revitalizat învăţământul universitar de criminologie şi au fost înfiinţate colective de cercetări criminologice în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne, la Parchetul General şi pe lângă Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei.

Pentru a se afirma ca ştiinţă, criminologia a trebuit să dovedească, odată cu evoluţia sa, că dispune de un obiect propriu de cercetare, de metode şi tehnici ştiinţifice de exploatare a criminalităţii, că este în măsură să facă aprecieri pertinente asupra stării şi dinamicii fenomenului infracţional şi să propună măsuri eficiente în scopul prevenirii şi limitării acestuia.

Considerând criminalitatea un fenomen complex, cu multiple determinări, aflat în continuă evoluţie, criminologia contemporană tinde spre o orientare realistă şi pragmatică, urmărind adaptarea permanentă a cadrului său de referinţă şi a modelelor teoretice şi metodologice utilizate, ceea ce va contribui, cu siguranţă, la îndeplinirea obiectivelor pe care această ştiinţă şi le-a asumat.

Preview document

Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 1
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 2
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 3
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 4
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 5
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 6
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 7
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 8
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 9
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 10
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 11
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 12
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 13
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 14
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 15
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 16
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 17
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 18
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 19
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 20
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 21
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 22
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 23
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 24
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 25
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 26
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 27
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 28
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 29
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 30
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 31
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 32
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 33
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 34
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 35
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 36
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 37
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 38
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 39
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 40
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 41
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 42
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 43
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 44
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 45
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 46
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 47
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 48
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 49
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 50
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 51
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 52
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 53
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 54
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 55
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 56
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 57
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 58
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 59
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 60
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 61
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 62
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 63
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 64
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 65
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 66
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 67
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 68
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 69
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 70
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 71
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 72
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 73
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 74
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 75
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 76
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 77
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 78
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 79
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 80
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 81
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 82
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 83
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 84
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 85
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 86
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 87
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 88
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 89
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 90
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 91
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 92
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 93
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 94
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 95
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 96
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 97
Delincvența juvenilă - factori interni - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Delincventa Juvenila - Factori Interni.doc

Alții au mai descărcat și

Supravegherea în Comunitate

Capitolul I Introducere În contextul procesului amplu de reformă penală care se desfăşoară în prezent în România, o analiză a supravegherii în...

Delincvență Juvenilă

Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Din punct de vedere juridic, delincvenţa juvenilă este o devianţă de natură penală ce constă în ansamblul...

Expertiză criminalistică

Expertiza criminalistica este o activitate de cercetare stiintifica a urmelor si altor mijloace materiale de proba in scopul identificarii...

Statutul epistemologic al criminologiei

STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL CRIMINOLOGIEI 1. Caracterizare Problema locului criminologiei în sistemul ştiinţelor a reprezentat, uneori, un subiect...

Criminologia în sistemul științelor

Introducere Problema locului criminologiei in sistemul stiintelor a reprezentat uneori un subiect de controversa intre specialistii din acest...

Conceptul de Criminalitate Informatică

1. Conceptul de criminalitate informatică Criminalitatea informatică reprezintă un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în...

Regimul sancționator al minorilor - aspecte de drept comparat Franța - România

I. Introducere Ca institutie, raspunderea penala, consecinta inevitabila a incalcarii normelor de drept, cuprinde un ansamblu dedispozitii...

Teoriile cauzalitații

A.Orientarea biologica Orientarea biologica vizeaza acele conceptii care atribuie un substrat organic comportamentului delicvent.Caracteristic...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea delicvenței juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Delicvența juvenilă

ARGUMENT Ponderea importanta a tineretului in structura actuala a societatii ca si contributia lui tot mai marcanta in diverse domenii ale vietii...

Resocializarea preadolescenților - probleme specifice ale consilierii

Introducere Analiza evoluţiilor specificesocietaţii actuale evidenţiază tendinţade extindere a fenomenelor de devianţă, delicvenţă,...

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

INTRODUCERE În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă,...

Ai nevoie de altceva?