Delincventa Juvenila - Factori Interni

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 36347
Mărime: 156.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Michinici

Cuprins

Capitolul I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA 3

Secţiunea I: Aspecte generale 3

1. Noţiunea de criminalitate 3

2. Definiţia criminologiei 6

Secţiunea a II-a: Obiectul criminologiei 7

1. Consideraţii generale 7

2. Criminalitatea 9

2.1. Trăsăturile criminalităţii 10

2.2. Structura criminalităţii 13

2.3. Dinamica criminalităţii 15

3. Crima – noţiune 15

4. Criminal – noţiune 18

5. Victima – noţiune 19

6. Reacţia socială 20

Capitolul II: DELINCVENŢA JUVENILĂ 23

Secţiunea I: Caracterizare generală 23

1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă 23

1.1. Legătura delincvenţei juvenile cu sociologia 25

1.2. Legătura delincvenţei juvenile cu dreptul penal 25

Secţiunea a II-a: Principalele teorii în domeniul delincvenţei juvenile 36

1. Consideraţii introductive 36

2. Teoria rezistenţei la frustrare 39

3. Teoria asocierilor diferenţiale 41

4. Teoria dezorganizării sociale 44

5. Teoria etichetării sociale 48

Capitolul III: CAUZALITATEA DELINCVENŢEI JUVENILE 53

Secţiunea i: Categorii de factori 53

1. Consideraţii generale 53

2. Factori exogeni 58

3. Factori endogeni 59

Secţiunea a II-a: Factorii interni 59

1.Aspecte generale privind factorii interni 59 2.Personalitatea 60

2.1 aptitudini 61

2.2 temperament 62

2.3 caracter 63

3. Familia 64

4. Şcoala 66

5. Profesia 68 Secţiunea a III-a: Particularităţile factorilor interni în cazul delincvenţei juvenile 69

1. Consideraţii generale 69

2. Particularităţi individual-tipologice temperamentale 71

3. Particularităţi individual-tipologice de caracter 74

Capitolul IV: DELINCVENŢA JUVENILǍ ÎN ROMÂNIA 77

Secţiunea I: Dinamica delincvenţei juvenile înainte şi după anul 1989 77

1. Aspecte generale 77

2. Delincvenţa identificată 82

3.Delincvenţa judecată 83

4.Delincvenţa sancţionată 84

Secţiunea a II-a: Cauzalitatea delincvenţei juvenile în România 85

1. Cauze generale 85

2. Cauze specifice 86

Secţiunea a III-a: Tipologia comportamentelor delincvente juvenile 88

Secţiunea a IV-a: Reglementări legale actuale cu privire la minorii delincvenţi din România 90

1.Consideraţii generale 90

2.Limitele răspunderii penale a minorilor 91

3.Consecinţele răspunderii penale 91

4.Măsurile educative aplicabile 91

5.Liberarea minorilor înainte de a fi majori 92

6.Revocarea liberării sau a internării minorilor 92

7.Pedepsele pentru minori 93

8.Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 93

9.Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control 93

Extras din document

Capitolul I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI

Secţiunea I

ASPECTE GENERALE

1.Notiunea de criminalitate

Criminalitatea, ca fenomen social, a apărut odată cu structurarea primelor comunităţi umane arhaice. Anterior acestui fapt istoric esenţial nu se poate afirma existenţa criminalităţii, deoarece "acolo unde nu există morală şi norme, nu există crime". Deşi criminalitatea nu a fost studiată în mod stiinţific decât relativ recent(în ultimele două secole), o largă paletă de izvoare situate pe întregul arc temporal al evoluţiei umanităţii relevă interesul pentru acest fenomen.

Este foarte probabil că primele preocupări pentru pedepsirea unor comportamente individuale considerate periculoase au fost determinate de necesitatea autoprotejării comunităţilor umane constituite în condiţii naturale vitrege care le ameninţau permanent supravieţuirea. Interesul pentru reglementări juridice precise, cunoscute de toţi membrii societăţii şi aplicabile tuturor în mod egal, a fost evidenţiat pentru prima oară în Grecia antică. Alături de izvoarele legislative, au prezentat un interes deosebit pentru criminologie şi marii filosofi ai lumii antice: Socrate, Platon şi Aristotel.

Aceştia au evidenţiat problematici care, într-o anumită măsură, îşi menţin actualitatea chiar şi în perioada modernă. Platon este primul gânditor al antichităţii care sesizează faptul că pedeapsa nu poate fi justificată prin ea însăşi, ca reacţie la răul produs prin fapta prohibită, ci trebuie orientată către un scop care să constituie temeiul juridic şi filosofic al aplicării acesteia. Discipol al lui Platon, Aristotel a reflectat asupra problemei efectelor sărăciei şi a mizeriei sociale. Astfel, spune el, "după cum omul în perfecţiunea sa este cea mai nobilă dintre fiinţe, în aceeaşi măsură, lipsit de lege şi dreptate, este cea mai rea dintre toate."

Aristotel evaluează şi importanţa rolului preventiv al pedepsei, afirmând că o persoană comite o crimă atunci când nu se aşteaptă la nici o pedeapsă, ori atunci când avantajele obţinute din fapta prohibită precumpănesc în faţa pedepsei.

Ca şi în cazul altor discipline sociale, data apariţiei criminologiei ştiinţifice nu poate fi precizată cu exactitate. Majoritatea istoricilor criminologiei îl consideră pe medicul militar italian Cesare Lombroso(1835-1909), drept întemeietorul acestei ştiinţe, recunoscând totodată meritele precursorilor săi. Dezvoltarea criminologiei s-a desfăşurat cu o mare intensitate mai ales după ce fenomenul infracţional a intrat în atenţia O.N.U ameninţare serioasă la adresa societăţii contemporane. Managementul O.N.U şi fondurile alocate au făcut posibilă organizarea unor congrese internaţionale care au avut ca scop analiza globală şi particulară a fenomenului crimei, transferul de date şi metodologie ştiinţifică de cercetare şi -nu în ultimul rând - stimularea activităţilor naţionale şi regionale de prevenire a criminalităţii şi resocializare a delincvenţilor.

La nivel naţional, după o perioadă îndelungată, de câteva decenii, când studiile şi cercetările criminolgice au avut un caracter ocazional, în 1990 a fost înfiinţată Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică, afiliată la Societatea Internaţională de Criminologie. În acelaşi timp a fost revitalizat învăţământul universitar de criminologie şi au fost înfiinţate colective de cercetări criminologice în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne, la Parchetul General şi pe lângă Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei.

Pentru a se afirma ca ştiinţă, criminologia a trebuit să dovedească, odată cu evoluţia sa, că dispune de un obiect propriu de cercetare, de metode şi tehnici ştiinţifice de exploatare a criminalităţii, că este în măsură să facă aprecieri pertinente asupra stării şi dinamicii fenomenului infracţional şi să propună măsuri eficiente în scopul prevenirii şi limitării acestuia.

Considerând criminalitatea un fenomen complex, cu multiple determinări, aflat în continuă evoluţie, criminologia contemporană tinde spre o orientare realistă şi pragmatică, urmărind adaptarea permanentă a cadrului său de referinţă şi a modelelor teoretice şi metodologice utilizate, ceea ce va contribui, cu siguranţă, la îndeplinirea obiectivelor pe care această ştiinţă şi le-a asumat.

Preview document

Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 1
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 2
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 3
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 4
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 5
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 6
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 7
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 8
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 9
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 10
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 11
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 12
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 13
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 14
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 15
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 16
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 17
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 18
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 19
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 20
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 21
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 22
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 23
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 24
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 25
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 26
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 27
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 28
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 29
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 30
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 31
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 32
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 33
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 34
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 35
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 36
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 37
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 38
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 39
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 40
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 41
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 42
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 43
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 44
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 45
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 46
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 47
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 48
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 49
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 50
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 51
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 52
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 53
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 54
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 55
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 56
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 57
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 58
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 59
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 60
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 61
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 62
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 63
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 64
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 65
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 66
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 67
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 68
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 69
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 70
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 71
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 72
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 73
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 74
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 75
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 76
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 77
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 78
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 79
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 80
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 81
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 82
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 83
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 84
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 85
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 86
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 87
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 88
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 89
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 90
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 91
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 92
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 93
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 94
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 95
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 96
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 97
Delincventa Juvenila - Factori Interni - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Delincventa Juvenila - Factori Interni.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea Delicventei Juvenile

Introducere Analiza dinamicii societăţilor actuale evidenţiază faptul că într-o serie de ţări se agravează şi se extind fenomenele de devianţă,...

Supravegherea în Comunitate

Capitolul I Introducere În contextul procesului amplu de reformă penală care se desfăşoară în prezent în România, o analiză a supravegherii în...

Criminalitatea Minorilor - Aspect Penal, Psihologic și Criminologic

Introducere Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia Mileniul trei reclama necesitatea elaborararii unor strategii în...

Regimul de Sancționare a Infractorilor Minori

Aşa-numita „delincventa juvenila” reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului infracţional în societatea modernă, prezentând nu numai o...

Delincvență Juvenilă

Noţiunea de delincvenţă juvenilă. Din punct de vedere juridic, delincvenţa juvenilă este o devianţă de natură penală ce constă în ansamblul...

Expertiza Criminalistica

Expertiza criminalistica este o activitate de cercetare stiintifica a urmelor si altor mijloace materiale de proba in scopul identificarii...

Pedeapsa și Rolul Închisorii

Capitolul I Pedeapsa Ce este pedeapsa ? Pedeapsa este definitia ca fiind sanctiunea proprie a dreptului penal si reprezinta cea mai importanta...

Statutul Epistemologic al Criminologiei

STATUTUL EPISTEMOLOGIC AL CRIMINOLOGIEI 1. Caracterizare Problema locului criminologiei în sistemul ştiinţelor a reprezentat, uneori, un subiect...

Ai nevoie de altceva?