Delincventa Juvenila - Factori Interni

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Delincventa Juvenila - Factori Interni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 98 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Michinici

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Drept, Criminologie

Cuprins

Capitolul I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA 3
Secţiunea I: Aspecte generale 3
1. Noţiunea de criminalitate 3
2. Definiţia criminologiei 6
Secţiunea a II-a: Obiectul criminologiei 7
1. Consideraţii generale 7
2. Criminalitatea 9
2.1. Trăsăturile criminalităţii 10
2.2. Structura criminalităţii 13
2.3. Dinamica criminalităţii 15
3. Crima – noţiune 15
4. Criminal – noţiune 18
5. Victima – noţiune 19
6. Reacţia socială 20
Capitolul II: DELINCVENŢA JUVENILĂ 23
Secţiunea I: Caracterizare generală 23
1. Noţiunea de delincvenţă juvenilă 23
1.1. Legătura delincvenţei juvenile cu sociologia 25
1.2. Legătura delincvenţei juvenile cu dreptul penal 25
Secţiunea a II-a: Principalele teorii în domeniul delincvenţei juvenile 36
1. Consideraţii introductive 36
2. Teoria rezistenţei la frustrare 39
3. Teoria asocierilor diferenţiale 41
4. Teoria dezorganizării sociale 44
5. Teoria etichetării sociale 48
Capitolul III: CAUZALITATEA DELINCVENŢEI JUVENILE 53
Secţiunea i: Categorii de factori 53
1. Consideraţii generale 53
2. Factori exogeni 58
3. Factori endogeni 59
Secţiunea a II-a: Factorii interni 59
1.Aspecte generale privind factorii interni 59 2.Personalitatea 60
2.1 aptitudini 61
2.2 temperament 62
2.3 caracter 63
3. Familia 64
4. Şcoala 66
5. Profesia 68 Secţiunea a III-a: Particularităţile factorilor interni în cazul delincvenţei juvenile 69
1. Consideraţii generale 69
2. Particularităţi individual-tipologice temperamentale 71
3. Particularităţi individual-tipologice de caracter 74
Capitolul IV: DELINCVENŢA JUVENILǍ ÎN ROMÂNIA 77
Secţiunea I: Dinamica delincvenţei juvenile înainte şi după anul 1989 77
1. Aspecte generale 77
2. Delincvenţa identificată 82
3.Delincvenţa judecată 83
4.Delincvenţa sancţionată 84
Secţiunea a II-a: Cauzalitatea delincvenţei juvenile în România 85
1. Cauze generale 85
2. Cauze specifice 86
Secţiunea a III-a: Tipologia comportamentelor delincvente juvenile 88
Secţiunea a IV-a: Reglementări legale actuale cu privire la minorii delincvenţi din România 90
1.Consideraţii generale 90
2.Limitele răspunderii penale a minorilor 91
3.Consecinţele răspunderii penale 91
4.Măsurile educative aplicabile 91
5.Liberarea minorilor înainte de a fi majori 92
6.Revocarea liberării sau a internării minorilor 92
7.Pedepsele pentru minori 93
8.Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 93
9.Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control 93

Extras din document

Capitolul I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI

Secţiunea I

ASPECTE GENERALE

1.Notiunea de criminalitate

Criminalitatea, ca fenomen social, a apărut odată cu structurarea primelor comunităţi umane arhaice. Anterior acestui fapt istoric esenţial nu se poate afirma existenţa criminalităţii, deoarece "acolo unde nu există morală şi norme, nu există crime". Deşi criminalitatea nu a fost studiată în mod stiinţific decât relativ recent(în ultimele două secole), o largă paletă de izvoare situate pe întregul arc temporal al evoluţiei umanităţii relevă interesul pentru acest fenomen.

Este foarte probabil că primele preocupări pentru pedepsirea unor comportamente individuale considerate periculoase au fost determinate de necesitatea autoprotejării comunităţilor umane constituite în condiţii naturale vitrege care le ameninţau permanent supravieţuirea. Interesul pentru reglementări juridice precise, cunoscute de toţi membrii societăţii şi aplicabile tuturor în mod egal, a fost evidenţiat pentru prima oară în Grecia antică. Alături de izvoarele legislative, au prezentat un interes deosebit pentru criminologie şi marii filosofi ai lumii antice: Socrate, Platon şi Aristotel.

Aceştia au evidenţiat problematici care, într-o anumită măsură, îşi menţin actualitatea chiar şi în perioada modernă. Platon este primul gânditor al antichităţii care sesizează faptul că pedeapsa nu poate fi justificată prin ea însăşi, ca reacţie la răul produs prin fapta prohibită, ci trebuie orientată către un scop care să constituie temeiul juridic şi filosofic al aplicării acesteia. Discipol al lui Platon, Aristotel a reflectat asupra problemei efectelor sărăciei şi a mizeriei sociale. Astfel, spune el, "după cum omul în perfecţiunea sa este cea mai nobilă dintre fiinţe, în aceeaşi măsură, lipsit de lege şi dreptate, este cea mai rea dintre toate."

Aristotel evaluează şi importanţa rolului preventiv al pedepsei, afirmând că o persoană comite o crimă atunci când nu se aşteaptă la nici o pedeapsă, ori atunci când avantajele obţinute din fapta prohibită precumpănesc în faţa pedepsei.

Ca şi în cazul altor discipline sociale, data apariţiei criminologiei ştiinţifice nu poate fi precizată cu exactitate. Majoritatea istoricilor criminologiei îl consideră pe medicul militar italian Cesare Lombroso(1835-1909), drept întemeietorul acestei ştiinţe, recunoscând totodată meritele precursorilor săi. Dezvoltarea criminologiei s-a desfăşurat cu o mare intensitate mai ales după ce fenomenul infracţional a intrat în atenţia O.N.U ameninţare serioasă la adresa societăţii contemporane. Managementul O.N.U şi fondurile alocate au făcut posibilă organizarea unor congrese internaţionale care au avut ca scop analiza globală şi particulară a fenomenului crimei, transferul de date şi metodologie ştiinţifică de cercetare şi -nu în ultimul rând - stimularea activităţilor naţionale şi regionale de prevenire a criminalităţii şi resocializare a delincvenţilor.

La nivel naţional, după o perioadă îndelungată, de câteva decenii, când studiile şi cercetările criminolgice au avut un caracter ocazional, în 1990 a fost înfiinţată Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică, afiliată la Societatea Internaţională de Criminologie. În acelaşi timp a fost revitalizat învăţământul universitar de criminologie şi au fost înfiinţate colective de cercetări criminologice în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne, la Parchetul General şi pe lângă Direcţia Generală a Penitenciarelor din Ministerul Justiţiei.

Pentru a se afirma ca ştiinţă, criminologia a trebuit să dovedească, odată cu evoluţia sa, că dispune de un obiect propriu de cercetare, de metode şi tehnici ştiinţifice de exploatare a criminalităţii, că este în măsură să facă aprecieri pertinente asupra stării şi dinamicii fenomenului infracţional şi să propună măsuri eficiente în scopul prevenirii şi limitării acestuia.

Considerând criminalitatea un fenomen complex, cu multiple determinări, aflat în continuă evoluţie, criminologia contemporană tinde spre o orientare realistă şi pragmatică, urmărind adaptarea permanentă a cadrului său de referinţă şi a modelelor teoretice şi metodologice utilizate, ceea ce va contribui, cu siguranţă, la îndeplinirea obiectivelor pe care această ştiinţă şi le-a asumat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Delincventa Juvenila - Factori Interni.doc