Delta Dunării - dreptul mediului

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11434
Mărime: 47.98KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Drd. Ribana Murar
UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. DELTA DUNARII

Sectiunea 2.1 Delta Dunării în contextul geopolitic european

Sectiunea 2.2 Ecosistemele Deltei Dunării

Sectiunea 2.3 Biodiversitatea ecosistemelor Deltei Dunării

Sectiunea 2.4 Monitoringul biodiversităţii

Sectiunea 2.5 Degradarea biodiversităţii

Sectiunea 2.6. Protecţia biodiversităţii

CAPITOLUL 3. IMPORTANTA ECONOMICĂ A RESURSELOR NATURALE

Sectiunea 3.1 Principalele activităţi economice cu impact semnificativ

asupra ecosistemului Delta Dunării

Sectiunea 3.2 Probleme ecologice ale Deltei Dunării

Sectiunea 3.3 Canalul Bâstroe – acorduri internaţionale încălcate

CAPITOLUL 4. PRINCIPII INCALCATE

Sectiunea 4.1. Nerespectarea principiilor utilizării durabile şi protecţiei cursurilor de apă internaţionale

4.1.1. Principiul utilizării echitabile şi rezonabile a apelor transfrontaliere

4.1.2. Obligaţia de a nu prejudicia mediul altor state

4.1.3. Principiul precauţiei

4.1.4. Principiul „poluatorul plăteşte”

4.1.5. Gestiunea durabilă de o manieră integrată şi conform celor mai bune practici de mediu

Sectiunea 4.2.Nerespectarea regimului juridic internaţional de protecţie şi conservare a rezervaţiei biosferei „Delta Dunării”

CAPITOLUL 5. CADRUL LEGISLATIV PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CONSERVARE ŞI PROTECŢIE ÎN REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII

Extras din document

DELTA DUNARII

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Străbătând canalele, gârlele, lacurile şi râurile Deltei, cu certitudine că turistul îşi va pune unele întrebări în legătură cu geneza acestora. Cum s-au născut ele, cum s-au format braţele Dunării, ostroavele, depresiunile, cum a apărut Delta în întregul ei ?

În jurul problemei genezei Deltei Dunării s-au purtat discuţii ştiinţifice pasionate, au fost formulate ipoteze pe care nu le-au putut confirma sau infirma decât dovezile evidente(printre acestea, forajele efectuate în diferite puncte din Deltă în ultimii ani). De la început trebuie să spunem că Delta Dunării este situată într-o regiune instabilă din punct de vedere tectonic unde, în decursul vremii, s-au semnalat urcări şi coborâri ale scoarţei. Dar nu numai terenul este instabil, ci şi vecina sa - marea. Şi ea îşi schimbă cu timpul nivelul. Această creştere trebuie pusă în legătură cu ridicarea nivelului apelor oceanului planetar. De-a lungul vremii, apele Dunării au acţionat întrucâtva asemănator unor excavatoare şi transportoare uriaşe, care au săpat şi au adus de pe o importantă suprafaţă a Europei mari cantităţi de aluviuni, ce au constituit, ca să spunem aşa, cărămizile construcţiei Deltei. A existat şi un liant - vegetaţia, plantele. Valurile mării şi vânturile constituie alţi factori importanţi, care au modelat ca nişte uriaşe mistrii măreaţa construcţie a Deltei

Acum circa 650.000 de ani, în această regiune se afla o câmple întinsă străbătută de fluviul ale cărui ape se scurgeau într-o mare cu un nivel mult mai coborât. Din nord coborau spre sud albiile unor râuri ce se identifică a fi prelungirea Ialpugului, Catalpugului şi Chitaiului. Şi ca să completăm tabloul acelor timpuri, este cazul să spunem că pe locul unde astăzi curg braţele Dunării trăiau rinoceri(Rhynofeeros antiquitas Blumb) şi mamuţi păroşi (Eleplias primigenius Blumb). Clima era rece.

După alţi 20.000 de ani, clima din această zonă se încălzeşte. Nivelul apelor Mării Negre este în continuă creştere. Golful marin existent aici este inundat de apele mării. Ne apropiem de epoca istorică, adică aproximativ acum 6.000 de ani.

Grindul Letea-Caraorman, şi mai tîrziu Crasnicolul, obturează golful. Aluviunile transportate de apele fluviului măresc fără încetare suprafaţa şi întinderea acestui baraj natural. Prin spărturile lui se scurg apele, în mare. Este ora naşterii Deltei.

Care era, cu aproximaţie, aspectul de atunci al regiunii ? Dinspre nordul platformei continentale a Bugeacului cobora înspre sud o limbă de pământ, soclul actualului grind Chilia, apoi pe întinderea acestui lac întins se conturau două insule mici - temelia actualelor grinduri Letea şi Caraorman. Aceste ridicaturi de pământ au slujit la conturarea reliefului actual al Deltei Dunării

În această perioadă, în spatele barajului natural se conturează laguna Tulcei, asemănătoare oarecum cu actualul complex lagunar Razelm-Sinoe. Natura lucrează în continuare. Apele fluviului aduc mereu aluviuni. Ponderea aluviunilor ce se depun este mai mare în sud. După umplerea cuvetei, ponderea se măreşte în nord. Aceste schimbări sînt legate şi de modificările ce au loc în poziţia scoarţei pământeşti din regiunea gurilor Dunării. Când nivelul apelor mării scade (în primele secole ale erei noastre), grindurile Letea şi Caraorman, pe care le vom întîâni în drumul nostru, capătă un profil mai clar.

CAPITOLUL 2. DELTA DUNARII

Sectiunea 2.1 Delta Dunarii in contextul geopolitic

Delta Dunării reprezintă un elocvent exemplu despre felul în care poziţia geografică poate transforma o regiune mică într-un punct fierbinte pe eşicherul politic european, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. Într-adevăr, Delta Dunării a fost remarcată încă din vremea când triburile scitice.

Delta Dunării se poate împărţi 4 în:

Delta propriu-zisă, formată din:

- Delta Fluvială (în vest),

- Delta Maritimă (în est) şi

Complexul lagunar Razim - Sinoie.

Delta Dunării este o “unitate de relief recent formată prin colmatarea unui golf marin” 5, cu aluviunile aduse de fluviu sau cu cele resedimentate de curentul circular al Mării Negre, care au creat (în Pleistocen) sistemul de grinduri conjugate din deltă (Letea, Caraorman); după formarea acestuia (care a închis golful iniţial), teritoriul deltei a devenit un liman.

“Biomul Delta Dunării nu poate fi înţeles ca o entitate decât dacă este privit în evoluţie, în dezvoltarea sa.” Evoluţia ulterioară a deltei a fost condiţionată de formarea celor trei braţe, în ordinea existenţei lor: Sfântu Gheorghe (cel mai vechi), Sulina şi Chilia (cel mai nou)

Preview document

Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 1
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 2
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 3
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 4
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 5
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 6
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 7
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 8
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 9
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 10
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 11
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 12
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 13
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 14
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 15
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 16
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 17
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 18
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 19
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 20
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 21
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 22
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 23
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 24
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 25
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 26
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 27
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 28
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 29
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 30
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 31
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 32
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 33
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 34
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 35
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 36
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 37
Delta Dunării - dreptul mediului - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Delta Dunarii - Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al produselor și substanțelor periculoase

I. INTRODUCERE În evaluarea condiţiilor omului contemporan se impune o abordare nouă. Astfel, trebuie să ne consolăm că, omul ca specie între...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Regimul Juridic al Rezervatiei Biosferei Deltei Dunarii

I. Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - aspecte introductive 1.1. Importanţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Prin sintagma de „Rezervaţie...

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării

1.Noțiuni introductive 1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și...

Rosia Montana - Intre Riscuri si Beneficii

1.Informaţii generale privind proiectul Roşia Montană Rosia Montana,comuna din Muntii Apuseni, a devenit celebra dupa ce o firma Canadiana,...

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Te-ar putea interesa și

Potențialul Ecoturistic al Deltei Dunării

1. MOTIVAŢIA: - Proiectul de față reprezintă o încercare de a surprinde cât mai pe larg activitatea turistică din Delta Dunării. Probabil va...

Protecția Administrarea și Gospodărirea Apelor din România

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui...

Reglementări europene și naționale în domeniul mediului

CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI NAȚIONALE ÎN PROTECȚIA MEDIULUI I.1 Apariția și dezvoltarea reglementărilor...

Ecoturismul în Rezervația Biosferei Delta Dunării

CAPITOLUL I - CARACTERIZAREA GENERALĂ A DELTEI DUNĂRII 1.1. Valoare universală Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin...

Monitoring și Administrarea Mediului

MINISTERUL MEDIULUI Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor...

Rezervația Biosferei în Delta Dunării - Protecția Mediului European

Rezervaţia Biosferei în Delta Dunării – protecţia mediului european Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii...

Delta Dunarii

Delta Dunarii este cea mai reprezentativă delta din Europa şi una dintre cele mai complexe din lume. Aceasta reprezintă un obiectiv de mare...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării

1.Noțiuni introductive 1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și...

Ai nevoie de altceva?