Demisia

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Demisia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Radu Sofia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

I. Reglementarea legala a demisiei in Romania

Demisia este reglementata de art. 79 din Codul Muncii:

(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz.

(2) Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

(5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele.

(6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.

(8) Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

Avantajele reglementarii legale in ceea ce-l priveste pe salariat:

 Salariatul poate sa inceteze, printr-un act unilateral de vointa, contractul individual de munca.

 Salariatul isi poate da demisia fara acordul angajatorului.

 Salariatul isi poate da demisia fara sa o motiveze.

 Daca angajatorul refuza sa inregistreze demisia, salariatul are dreptul de a face dovada acesteia prin orice alt mijloc de proba. O situatie posibila este transmiterea notificarii prin posta, prin intermediul unei scrisori recomandate cu aviz de primire si valoare declarata.

 Daca angajatorul nu-si respecta obligatiile rezultate din contractul individual de munca, salariatul nu mai este obligat sa respecte termenul de preaviz.

 Se poate stabili, prin acordul partilor un termen se preaviz mai scurt de 15 sau 30 de zile calendaristice.

 Durata timpului de munca, pe perioada preavizului este mai scurta, ceea ce-i permite salariatului sa isi caute alt loc de munca.

 Pe durata preavizului, salariatul primeste in continuare salariul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Demisia.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT – ADMINISTRATIE PUBLICA