Deontologia Functionarului Public

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Deontologia Functionarului Public.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Drept, Stiinta Administratiei

Extras din document

Functionarul public este persoana numita intr-o functie publica Asa cum este prevazut tot in Legea 188/1999,functia publica este „ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia publica,in temeiul legii,in scopul realizarii competentelor sale”.Potrivit legii,functionarul public are drepturi dar si indatoriri astfel:art. 26-29 se refera strict la drepturilor acestora:functionarii publici au dreptul la opinie,asociere sindicala, sa infiinteze organizatii sindicale si sa isi exercite mandatul,au dreptul la salariu dar si la greva.Pe langa acestea mai sunt enumerate si dreptul la concediu de odihna sau concediu medical,la un ambiant de lucru normal,curat si de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica,beneficiaza de pensii si de asisitenta medicala,proteze si medicamente.Indatoririle functionarului public se regasesc in cap.5,sectiunea a 2-a si se refera la faptul ca acestia trebuie sa isi indeplineasca indatoririle de serviciu cu profesionalism si loialitate,in mod constiincios si corect.Un functionar public este obligat sa se abtina de la exprimarea convingerilor politice,sa pastreze secretul de stat si secretul de serviciu,confindentialitatea faptelor si informatiilor cu care ia contact,sa isi rezolve indatoririle de serviciu repartizate de conducatorul compartimentului in care functioneaza,este interzis sa accepte cereri a caror rezolvare nu intra in atributia compartimentului din care face parte,au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea profesionala,urmand cursuri de perctionare organizate cu acest scop.In timpul cat urmeaza cursurile de perfectionare,functionarii publici sunt obligati sa se angajeze ca vor lucra 1-5 ani in cadrul institutiei sau autoritatii publice respective sau vor suporta cheltuielile aferente.

Indatorirea principala a unui functionar public este de a sluji interesele cetateanului.Potrivit art.70 din legea nr. 161/2003 prin conflict de interese se intelege „situatia in care persoana ce exercita o demnitate sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala,care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor ce ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative” Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese sunt:impartialitate,tranparenta,integritate si suprematia interesului public.Totusi,exista cazuri atunci cand apar conflicte de interese.Reglementandu-se conflictul de interese este de a preveni situatii in care functionarii ar fi inclinati sa slujeasca in primul rand interesul personal si apoi cel al cetateanului,in favoarea rudelor sau asociatilor care ar fi intr-un anumit avantaj.Aceste imprejurari afecteaza impartialitatea deciziilor.Ele sunt instituite pentru a se evita sau pentru a se reduce riscul aparitiei unui conflict de interese intre atributiile unei persoane.Articolul 79 din prezenta lege prezinta situatiile in care un functionar se afla in conflict de interese astfel:daca este chemat sa solutioneze cereri sau sa participe la luarea deciziilor privind persoane cu care are relatii cu caracter patrimonial,daca interesele patrimoniale ale sotului/sotiei sau unei rude de gradul I influenteaza deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei.Atunci cand apare un conflict de interese functionarul trebuie sa anunte pe superiorul ierarhic.Legea 115/1996,actualizata prevede la art.1 ca demnitarii,magistratii,functionarii publici sunt obligati a isi declare averea pentru a se vedea daca anumite bunuri au fost dobandite licit.Declaratia se face pe proprie raspundere si cuprinde bunurile proprii,comune si detinute in indiviziune precum si ale copiilor aflati in intretinere,asa cum reiese din modelul anexat in lege.

Asa cum am precizat mai sus,functionarul are dreptul de a urma cursuri de perfectionare pentru a-si dezvolta cariera.Conform H.G.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici art.17 prevede ca: „recrutarea functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice” Concursul de recrutare a functionarilor publici se organizeaza, de regula, trimestrial.La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice poate participa orice persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de lege si conditiile specifice stabilite pentru ocuparea respectivei functii publice.Concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante se organizeaza potrivit competentelor stabilite in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante se stabilesc, pe baza fisei postului.Emiterea actului administrativ de numire se face in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data comunicarii propunerii de numire.Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acestuia se inmaneaza functionarului public.

Fisiere in arhiva (1):

  • Deontologia Functionarului Public.doc