Deontologia Mediatorului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3065
Mărime: 27.76KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

B. Introducere.2

C. Delimitări conceptuale.3

D. Codul deontologic al mediatorului.4

1. Principiile mediatorului.4

2. Comportamentul profesional.6

3. Relaţiile dintre mediatori.7

E. Norme de răspundere disciplinară a mediatorilor autorizaţi.7

G. Bibliografie.10

Extras din document

B. Introducere

Tema lucrării este Deontologia mediatorului. Ca să putem trata acest subiect delicat trebuie să clarificăm câteva noţiuni legate de acest subiect:

• Deontologie

• Mediator

Deontologia este ansamblul normelor care conturează un anumit tip de comportament profesional.

Mediatorul este persoana neutral, imparţială şi calificată, aptă să faciliteze negocierile între părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Cunoscând acești termeni putem să începem prezentarea cerinţelor de comportament ale mediatorului.

C. Delimitări conceptuale

Mediere, mediator:

Medierea este modalitatea extrajudiciară de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate, numită mediator. 3

Mediatorul este calificată şi independentă, printr-o activitate desfăşurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Mediatorul este persoana neutral, imparţială şi calificată, aptă să faciliteze negocierile între părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamant de organizare şi funcţionare, cod etic şi deontologic şi hotărâri ale Consiliului de Mediere.

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol eminent. Într-un Stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţă şi diligență. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune tot efortul de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.4

Deontologie:

Sintagma deontologie provine din cuvintele greceşti “deon”, “deontos” care înseamnă ceea ce se cuvine şi “logos” care înseamnă ştiinţă.

Conform cu sorgintea sa etimologică, deontologia se poate definii ca ştiinţa a ceea ce trebuie să facem, a ceea ce trebuie făcut. După Lalande, deontologia este teoria datoriilor, ea vizează situații şi experienţe legate de exercitarea unei activităţi. Iniţial ea a fost identificată cu morala.

Deontologia prin specificul obiectului sau de cercetare, se află la interfaţa între drept şi moral. Ea poate fii definită ca reprezentând ansamblul normelor care conturează un anumit tip de comportament profesional. O parte din aceste norme sunt consacrate juridiceşte, putând fii deci impuse prin intervenţia forţei de coerciţie a statului, altele sunt sancţionate doar de opinia publică, înscriindu-se în categoria normelor morale.

Deontologia se referă la regulile proprii unei profesii, a cărei exercitare o guvernează. Vom găsii o deontologie a medicului, a avocatului a judecătorului şi chiar şi a salariatului.5

Preview document

Deontologia Mediatorului - Pagina 1
Deontologia Mediatorului - Pagina 2
Deontologia Mediatorului - Pagina 3
Deontologia Mediatorului - Pagina 4
Deontologia Mediatorului - Pagina 5
Deontologia Mediatorului - Pagina 6
Deontologia Mediatorului - Pagina 7
Deontologia Mediatorului - Pagina 8
Deontologia Mediatorului - Pagina 9
Deontologia Mediatorului - Pagina 10
Deontologia Mediatorului - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Deontologia Mediatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri Judiciare si Profesii Liberale - Studierea Conflictelor si Solutionarea Acestora prin Mediere

CONŢINUTUL TEORETIC CAPITOLUL I Medierea în România 1. Definiţia, reglementare, scurtă prezentare Medierea este o formă alternativă de...

Solutionarea Conflictelor de Interese - Concilierea, Medierea, Arbitrajul

ARGUMENT Considerentul pentru care am ales această tema este destul de simplu. Dintr-o privire aruncată asupra societăţii noastre am constatat o...

Sisteme Politice Comparate

I. Cuvânt înainte În contextul în care există mai multe categorii de regimuri politice respectiv: prezidenţialism, parlamentarism,...

Profesia de Mediator

Introducere Tema referatului este profesia de mediator. Inainte ca sa putem trata acest subiect trebuie sa definim cateva concept de baza, iar...

Noțiunea și Funcțiile Parlamentului

Introducere Fiecare epocă istorică are conceptia sa despre esentă, legitimitate, continutul si modalitătile de exercitare a puterii. Dar un...

Activitatea Mediatorului - Aspecte Deontologice

Argument Debutul anilor ’90 ai secolului trecut a pus cu stringenţă problema lipsei de jurisprudenţă a justiţiei din România. Din cauza...

Medierea - Modalitate de Solutionare a Conflictelor de Interese

Voi incepe cu o scurtă definiție a noțiunii de conflicte de interse. Atât Legea 169/1999, precum și Codul Muncii ,in art.248 alin.(2), definesc...

Declarațiile Martorilor

Calitatea de martor în procesul penal. Unul din cele mai des folosite mijloace de probă în procesul penal îl reprezintă declarațiile martorilor,...

Ai nevoie de altceva?