Deschiderea Contului de Catre Persoane Fizice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Deschiderea Contului de Catre Persoane Fizice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Deschiderea contului are o dublă semnificaţie, de regulă: încheierea convenţiei între părţile corespondente (bancă şi titular) şi efectuarea primei operaţiuni (de regulă, de constituire a unui depozit bancar).

Deschiderea contului implică, în prealabil, încheierea, respectiv semnarea convenţiei între părţi, convenţie care are calitatea unui contract consensual.

Semnarea convenţiei are unele consecinţe practice în raportul între părţi, după cum urmează:

- ambele părţi acceptă condiţiile de funcţiune ale contului;

- bancherul se obligă să efectueze unele servicii in favoarea clientului:

- titularl de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii în favoarea clientului;

- titularul de cont capătă calitatea de client al băncii şi beneficiază de servicii potrivit prevederilor contractuale.

În toate ţările dezvoltate deschiderea contului presupune verificarea şi acceptarea prealabilă a clientului de către bănci.

Se porneşte de la considerarea că banca nu este un serviciu public, ci o societate comercială liberă în deciziile sale, de a alege căile de activitate şi prosperitate, implicit prin selectarea clientului.

Dreptul băncii de a verifica pe solicitantul serviciilor sale este motivat şi prin responsabilitate ce este atribuită băncilor referitoare la clienţii săi, în sensul de a acoperi necondiţionat unele plăţi de mică valoare şi în general de a suporta riscuri legate de comportamentul clientului ca titular de cont.

Astfel, băncile sunt îndreptăţite să se informeze asupra unor elemente principale privind persoana solicitantului:

a) banca trebuie să verifice identitatea persoanei – potrivit documentelor originale de identitate.

b) Banca verifică adresa declarată. Se consideră că formula cea mai sigură şi elegantă este trimiterea unei scrisori recomandate către solicitant. Dacă nu se returnează scrisoarea cu menţiuni din partea poştei, se consideră adresa reală. În practica bancară se recomandă însă verificarea efectivă în toate cazurile în care clientul manifestă o grabă suspectă privind deschiderea contului.

Capacitatea şi puterea executării drepturilor civile ca titular de cont este un alt obiectiv al controlului.

Modalitatea deschiderii conturilor la băncile din Republica Moldova este prevăzută de Regulamentul privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova .

Actuala legislaţie din domeniul reglementării deschiderii şi închiderii de conturi, stipulează o novelă, precum că fiecare persoană juridică sau fizică poate deschide mai multe conturi în lei moldoveneşti şi/sau în valută străină, în orice bancă din Republica Moldova, cu acordul acesteia, indiferent de amplasarea administrativ-teritorială, respectându-se cadrul legislativ .

Pentru deschiderea unui cont persoanele fizice pot prezenta documentele necesare individual sau prin intermediul unei persoane împuternicite.

Deşi alin 10 al art. 3 specifică că la deschiderea mai multor conturi în aceeaşi bancă (subdiviziune) titularul contului poate prezenta numai un set de documente necesare pentru deschiderea contului cu excepţia cererii de deschidere a contului, copiei actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului şi a actului sau copiei actului de autentificare notarial ce atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită) considerăm ca s-a comis o omisiune. Aceasta deoarece, agenţii economici mai trebuie să prezinte certificatul de înregistrare fiscală 2 fişe cu specimene de semnături.

Fisiere in arhiva (1):

  • Deschiderea Contului de Catre Persoane Fizice.doc

Alte informatii

Institutul Internaţional de Management „IMI-Nova”