Descriere Generala a Persoanelor Juridice de Drept Public

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Descriere Generala a Persoanelor Juridice de Drept Public.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector universitar Morozan Florica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. Notiuni Introductive.2
II. Persoane juridice de drept public
1.Prezentare generala a persoanelor juridice.2
2. Infiintarea persoanelor juridice.3
3.Caracteristici ale persoanelor juridice de drept public.3
4.Tipuri de persoane juridice de drept public.4
5. Autorităţile administraţiei publice locale.4
6. Consilul Local al Municipiului Oradea.5
III. Administraţia Imobiliară Oradea
1.Forma de organizare, subordonarea şi obiectul de activitate.6
2. Obiectul de activitate al Administraţiei Imobiliare Oradea.6
3. Patrimoniul imobiliar al Administraţiei Imobiliare Oradea.7
4. Managementul Administraţiei Imobiliare Oradea.9
5. Finanţele Administraţiei Imobiliare Oradea.18
6. Prestări de servicii către populaţie.19
Concluzii.19
Bibliografie

Extras din document

I. Notiuni introductive

In conceptia Anitei Naschitz dreptul este privit ca un complex de reguli de conduita , avand menirea ca, pe calea unor dispozitii generale referitoare la raporturile generale tipice, sa reglementeze intr-un anumit scop conduita previzibila a oamenilor .

In ceea ce priveste structura dreptului o importanta diviziune este aceea in drept public si drept privat.

Separarea celor doua tipuri de drept este inca de la inceputurile dreptului, romanii fiind primii care au definit cele doua tipuri de drept: „publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitate pertinent” care in traducere aproximativa ar fi ca: „dreptul public este atunci cand el este in slujba imperiului roman, privat atunci cand serveste interesele individului in parte”. Aceasta definitie este si astazi actuala deoarece face cea mai clara distinctie intre cele doua ramuri in functie de interesele cui le apara si la cine se aplica: individul ca entitate de sine statatoare respectiv societatea, ansamblu de indivizi.

Societatea organizata in stat este interesata ca intre membrii sai sa domneasca armonia . Indiferent de forma de guvernamant, unul din scopurile statului este acela de a satisface interesele generale a societatii, fie direct prin serviciile publice, fie prin asigurarea unui cadru legal pentru ca si serviciile private sa fie orientate spre satisfacerea intereselor generale ale societatii.

Administratia publica este o structura intermediara intre autoritatile politice si societatea civila, intre putere si cetateni, care urmareste satisfacerea interesului public, in mod dezinteresat.

In vederea satisfacerii cerintelor sociale statul stabileste organismul destinat sa serveasca acestui scop, organism numit serviciu public. Serviciul public a devenit scheletul vietii sociale.

Serviciul public corespunde unei activitati asumte de administratia publica prin intermediul persoanelor juridice de drept public sau in anumite cazuri prin intermediul persoanelor juridice de drepr privat, actionand sub autoritatea sa in scopul unui interes general.

II.Persoane juridice de drept public

1.Prezentare generala a persoanelor juridice

Conform Codului Civil, orice persoana juridica trebuie sa aiba o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop licit si moral, in acord cu interesul general. (Art. 187).

Sunt persoane juridice entitatile prevazute de lege, precum si orice alte organizatii legal infiintate care, desi nu sunt declarate de lege persoane juridice, indeplinesc toate conditiile prevazute la art. 187.

Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, in mod liber, in una dintre formele prevazute de lege.

Persoanele juridice de drept public se infiinteaza prin lege.

Prin exceptie, in cazurile anume prevazute de lege, persoanele juridice de drept public se pot infiinta prin acte ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevazute de lege.

2. Infiintarea persoanelor juridice

Potrivit Codului Civil, persoana juridica se infiinteaza:

a) prin actul de infiintare al organului competent, in cazul autoritatilor si al institutiilor publice, al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si al operatorilor economici care se constituie de catre stat sau de catre unitatile administrativ-eritoriale. In toate cazurile, actul de infiintare trebuie sa prevada in mod expres daca autoritatea publica sau institutia publica este persoana juridica;

b) prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat, in conditiile legii;

c) in orice alt mod prevazut de lege.

(2) Daca prin lege nu se dispune altfel, prin act de infiintare se intelege actul de constituire a persoanei juridice si, dupa caz, statutul acesteia.

3.Caracteristici ale persoanelor juridice de drept public

Persoanele juridice de drept public au trasaturi specifice care le diferentiaza de celelalte persoanele juridice, trasaturi referitoare la modul cum iau nastere si scopul pentru care acestea sunt create

Initiativa creerii persoanei juridice de drept public revine, de regula, statului care actioneaza prin intermediul autoritatilor publice.

Prin exceptie, din initiativa cetatenilor, pot fi create persoane juridice de interes public pentru indeplinirea unei misiuni publice ( partidele politice).

Competenta persoanlor juridice de drept public este in stransa dependenta de scopul ascestora – satisfacerea interesului general.

Fisiere in arhiva (1):

  • Descriere Generala a Persoanelor Juridice de Drept Public.doc

Alte informatii

Universitatea Oradea Facultatea de Stiinte Juridice Administratie Publica – Master