Devianță - sociologie juridică

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2133
Mărime: 20.61KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Conformismşi nonconformism

Scopul procesului de socializare constă în formarea unor subiecţi cu un comportament care să respecte normeleşi modelele propuseşi impuse de către comunitate ceea ce înseamnă un comportament normal sau conformist.Comportamentul conformist se găseşte în acele tipuri care răspund aşteptărilor grupului, instituţiei, societăţii din care face parte subiectul, respectând atât sistemele normativeşi modelele dominante câtşi obiceiuri, tradiţii care împreunăsăconducă la obţinerea rezultateloraşteptate. În acelaşi timp conformistul respectă condiţiileşi factorii care funcţionează urmărind interrelaţionarea cu aceştia faţă de performanţaşi finalitatea proiectată.Considerând conformitatea ca finalitate a procesului de socializare prin care se urmăreşte o integrare cât mai deplină a individului în societate.

Cu toate că membrii unei comunităţi trăiesc în aceleaşi condiţii sociale, în aceleaşi relaţiişi coerciţii normative nu toţi manifestă acelaşi comportament. Primele forme de abatere de la comportamentul conformist se văd în comportamentul nonconformist prin care individul nu respectă, eludează, încalcă anumite norme, modeleşi manifestându-se altfelşi neaşteptat faţă şi decât ceilalţi.

Privind mai explorativ putem să susţinem că aceste două tipuri de comportamente nu pot fi înţelese în mod absolut, strict, conformist în multe situaţii fiindşi exprimări mai puţin conformiste chiar spre nonconformist caşi nonconformistul care are de multe ori subordonării faţă de ceva normativ.La fel, acelaşi tip se poate manifesta într-un domeniu conformist iar altul nonconformist, în funcţie atât de convingerile sale câtşi de grupul, instituţiile în care este încadrat.

Devianţa – definiţieşi mod de înţelegere

Dacă încercăm să propunem o înţelegere a comportamentului deviant putem susţine acel tip de comportament care se îndepărtează, se abateşi încalcă nomele, principiile, modelele comportamentale caşi valorile specifice societăţii. Aprecierile faţă de abateri sau transgresări caşi faţă de gradul de încălcare a normelor şi desconsiderare a principiilor,modelelorşi valorilor sunt posibile în funcţie de standardeleşi criteriile deevaluare specifice societăţii caşi etapei pe care o parcurge aceasta. Devianţa nu se poate identifica sau /şi confunda cu nonconformismul, devianţa raportându-se la sistemul de norme, tradiţii, valori, modele ce aparţin întregii societăţi pe care le încalcă, transgresează dar presupune în acelaşi timp o recunoaştereşi supunere faţă de aşteptările unui grup sau comunitate.O încercare de definire generală, identificabilă în cele mai multe din lucrărileşi analizele de sociologie a devianţei, include în sfera de cuprindere a acestui concept acele fapte, acte, conduite care încalcă voluntar sau involuntar normele scrise sau nescriseşi care se opun comportamentului convenţional prescris sau nu juridic afectând evoluţia normală a ordinii sociale.

Propunându-şi o analiză tipologică S. Rădulescu (1999) consideră că devianţă cuprinde o diversitate de manifestări: acteleşi conduitele sancţionate sau nu de către legi; conduitele care nu sunt similare cu ale majorităţii; comportamentul novatorului care desconsideră formele tradiţionale recunoscute social; revoltatul caşi revoluţionarul care protestând împotriva ordinii sociale o afectează; conduita care provoacă schimbări de la medie – tradiţie adoptând comportamente peste această medie (devianţa pozitivă).Având în vedere aceste tipuri posibile autorul propune următoarele criterii în funcţie de care putem opera cu clasificări ale comportamentelor deviante:

a)caracterul voluntar sau involuntar al devianţei;

b)motivarea sau nemotivarea devianţei;

c)caracterul deschis sau secret al devianţei;

d)caracterul primar sau transgresor;

Preview document

Devianță - sociologie juridică - Pagina 1
Devianță - sociologie juridică - Pagina 2
Devianță - sociologie juridică - Pagina 3
Devianță - sociologie juridică - Pagina 4
Devianță - sociologie juridică - Pagina 5
Devianță - sociologie juridică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Devianta - Sociologie Juridica.docx

Alții au mai descărcat și

Sociologie Juridica

CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI DREPTULUI. ASPECTE METODOLOGICE Secţiunea I Sociologia generală şi sociologia juridică Chiar...

Logica judecătorească

I.Principiile argumentelor Prima regula care trebuie luata in vederea oricarui argument este de a avea un drept de adevar hotarat (sau macar care...

Diferendul Referitor la Delimitarea Maritimă în Marea Neagră între România și Ucraina

Platoul continental din jurul Insulei Şerpilor a fost subiectul unei dispute între România şi Ucraina, litigiu care s-a judecat la Curtea...

Metode de cercetare în sociologia juridică

1. METODOLOGIA CERCETARII SOCIOLOGICE Metodologia este un ansamblu de metode si tehnici, dar nu juxtapuse si amalgamate, ci integrate intr-o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Cadrul violenței școlare în România - școala între instanță de educare și mediu favorizant pentru violență

I INTRODUCERE Violenţa în şcoli este un fenomen care frământă toate societăţile şi se produce la toate şcolile de diferite niveluri, spectrul ei...

Crimă violentă

Introducere Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de...

Influența stării de sărăcie asupra delicvenței juvenile

INTRODUCERE Omul ca fiinţă bio-psiho-socială a fost capabil să-şi pună o serie de întrebări care vizau viaţa şi rolul său în comunitate, odată cu...

Agresivitatea

CAPITOLUL I I.1.CE ESTE PSIHOLOGIA JUDICIARA ? Psihologia judiciară ,ca stiinţă şi practică ,se adresează tuturor categoriilor de specialişti...

Comportament deviant la adolescenți - cauze

INTRODUCERE În complexitatea situaţiilor de viaţă în care este permanent implicat subiectul uman, acesta se manifestă nu doar ca o simplă...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Dimensiunea Juridică a Reintegrării Delicvenților Minori

INTRODUCERE În orice societate umană, exista reguli şi cerinţe, explicite sau implicite, care solicita indivizilor să realizeze numai acţiuni...

Sociologie, Sociologie Juridica, Sociologia Dreptului

Introducere Trăim zi de zi intr-o anumită societate; provenim sau intrăm in grupuri sociale, in colectivităţi; cooperăm sau suntem in conflict;...

Ai nevoie de altceva?