Dezvoltarea Economica Locala - Baia Mare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dezvoltarea Economica Locala - Baia Mare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Baia Mare este un oraş dinamic, în continuă extindere şi schimbare. Una din caracteristicile comunităţii băimărene este deschiderea către schimbare şi abilitatea de a urma noi iniţiative.

Fiecare generaţie îşi are propriile provocări. Responsabilitatea noastră actuală este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de condiţii pentru o viaţă normală.

În acest context, Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului propune un model de dezvoltare economică locală în deplin acord cu rezolvarea problemelor sociale precum şi cu exploatarea reţională a resurselor şi protejarea mediului ambiant.

Documentul constituie un răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea reală de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltării locale durabile.

SITUAŢIA ACTUALĂ

Deşi datele aparente ale problemei dezvoltării economice ale municipiului Baia Mare s-au schimbat major în ultimii 4 ani, în special în:

-domeniul ocupării forţei de muncă (evoluţie pozitivă a şomajului de la 18% la sub 5 % în 2004);

-atragerea de investiţii străine (Italia, Germania, Austria, etc);

-schimbarea imaginii Băii Mari (deschiderea autorităţilor locale în special), ca şi atractivitate în domeniile electrice, electronice, TIC (peste 1.000 de noi locuri de muncă) în domeniu în anii 2000-2004;

rămân deschise câteva probleme majore ale dezvoltării economice actuale:

-existenţa unei polarizări remanente în jurul industriilor miniere, metalurgice şi prelucrarea primară a metalelor;

-existenţa unor zone industriale concentrate, generatoare de fenomene negative, în special în domeniul poluării;

-lipsa de investiţii în domeniul proceselor cu mare valoare adăugată, generatoare de dezvoltare durabilă.

Administraţia publică trebuie să coordoneze eforturile sectoarelor public şi privat pe baza unei strategii şi a politicilor aferente.

Pentru a răspunde cerinţelor strategiei de dezvoltare locală ne propunem următoarele:

DIRECŢII STRATEGICE:

-stimularea creşterii economice;

-adaptarea creşterii economice la fenomenele de globalizare şi competiţie;

-corelarea politicilor de dezvoltare locală cu politicile judeţene, zonale şi naţionale;

-diminuarea posibilelor dezechilibre locale (disponibilizările din minerit);

-stimularea dezvoltării echilibrate;

-promovarea imaginii zonei şi a oportunităţilor de investiţii;

-creşterea atractivităţii zonei pentru noi activităţi economice, pentru locuitori şi pentru turişti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltarea Economica Locala - Baia Mare.doc