Dezvoltarea Regionala a Romaniei

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Dezvoltarea Regionala a Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daiana Vesmas

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Politica de dezvoltare regionala reprezinta ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administratiei publice centrale, de autoritatile administratiei publice locale si organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicati, în scopul asigurarii cresterii economice si dezvoltarii sociale echilibrate si durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunatatirii competitivitatii internationale a României si al reducerii decalajelor economice si sociale existente între România si statele membre ale Uniunii Europene.

Aplicarea politicilor de dezvoltare regionala se realizeaza în concordanta cu obiectivele si prioritatile generale de dezvoltare a României, precum si cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice si sociale.

Principiile care stau la baza realizarii politicii de dezvoltare regionala sunt:

- subsidiaritatea;

- descentralizarea;

- parteneriatul.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala în România sunt urmatoarele:

a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltarii echilibrate, recuperarea accelerata a întârzierilor în domeniul economic si social a zonelor mai putin dezvoltate, ca urmare a unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum si preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;

b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, în scopul dezvoltarii economico-sociale durabile si al dezvoltarii culturale a acestora;

c) stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economico-sociala si institutionala a acestora, în scopul realizarii unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internationale la care România este parte.

Aceste obiective se realizeaza prin programe care se finanteaza din Fondul national pentru dezvoltare regionala si din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.

Regiunile de dezvoltare

În concordanta cu obiectivele de coeziune economica si sociala ale României, precum si ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regionala, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de dezvoltare. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica..

Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile judetelor în cauza, respectiv ale municipiului Bucuresti, constituite în baza unor conventii încheiate între reprezentantii consiliilor judetene si, dupa caz, ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dezvoltarea Regionala a Romaniei.doc