Disciplina muncii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7866
Mărime: 62.07KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

1. Aspecte generale privind organizarea muncii 2

2. Noţiuni generale de disciplină şi disciplina muncii 3

3. Disciplina muncii - evoluţie în timp 4

4. Rolul şi însemnătatea disciplinei muncii 5

5. Trăsăturile caracteristice disciplinei muncii 5

6. Corelaţia dintre organizarea muncii şi disciplina muncii 6

7. Izvoarele de drept în materia disciplinei muncii 7

8. Căile de înfăptuire ale disciplinei muncii 9

9. Asigurarea disciplinei muncii 10

Bibliografie 12

Extras din document

1. Aspecte generale privind organizarea muncii

Toate persoanele încadrate în muncă, în raport cu atribuţiile ce le revin, potrivit contractului lor de muncă, au obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile de disciplină stabilite în unităţile în care lucrează, contribuind la instaurarea unui climat corespunzător pentru o bună desfăşurare a activităţii unităţilor respective și pentru fructificarea maximă a potenţialului economic al acestora, în interesul bunăstării generale.

Normele privind organizarea și disciplina muncii în fiecare unitate se stabilesc, potrivit Legii Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 și în raport cu specificul activităţii, printr-un regulament de ordine interioară (art.198- art.200 CM).

În sensul său cel mai cuprinzător, organizarea muncii constă în proiectarea, alegerea și transpunerea în practică - în cadrul unei structuri determinate - a unui ansamblu de metode și forme de activitate, care au ca scop valorificarea cu eficientă maximă a potenţialului material și uman, altfel spus, obţinerea unor rezultate de o valoare cât mai ridicată, cu învestiții cât mai reduse de materiale, energie și timp, precum și realizarea condiţiilor optime pentru afirmarea forţelor creatoare ale omului, pentru dezvoltarea deplină a personalităţii lui.

Eficiența este raţiunea însăşi a organizării muncii, scopul ei ultim. De aceea, ea îşi găseşte consacrarea expresă în lege. Acest principiu fundamental, care pune accentul pe economiile cât mai mari de materiale și energie umană, trebuie să fie însă bine înţeles. Efectul este amplificat - uneori în mod spectaculos față de rezultatele anterioare - în primul rând, datorită învestiției de inteligență, inventivităţii, îmbinării într-un mod nou a elementelor procesului muncii.

Optimizarea procesului muncii implică îmbogăţirea continuă a experienței omului ca participant la acest proces, afirmarea și dezvoltarea personalităţii lui.

Organizarea muncii implică toate laturile procesului de muncă. Ea are în vedere atât optimizarea relaţiilor dintre om, pe de o parte, și mijloacele de muncă, pe de altă parte - direcţie în care sunt chemate să acţioneze cu precădere ştiinţele economică și tehnologică - cât și perfecţionarea relaţiilor dintre oameni în cadrul acestui proces, care nu poate fi decât social, conştient, subsumat unei anumite finalităţi (scop). Organizarea muncii este prin excelență o operă umană. Ea este nedespărțita de ordine, gândită și înfăptuită în considerarea unor scopuri prealabil determinate. Organizarea muncii pune serioase probleme care țin de convingerea, afectivitatea, voinţa omului, de conştiinţa sa. Nu putem concepe organizarea muncii fără o anumită ordine și disciplină, fără respectarea unor norme, în sensul cel mai larg al cuvântului, și în special, al unor norme juridice.

Contribuţia dreptului nostru la organizarea muncii constă în stabilirea pe calea legii a drepturilor și obligaţiilor persoanelor participante la procesul de muncă. Drepturile și obligaţiile care alcătuiesc substanţa raportului juridic de muncă au mai format și formează, în continuare, obiectul a numeroase reglementări juridice.

2. Noţiuni generale de disciplină și disciplina muncii

Termenul de disciplină provine din limba latină "disciplina", care înseamnă sistem, regulă, principii morale, bună rânduială și, totodată, de instruire, şcoală, învăţătură, ştiinţă, deprindere.

În sensul cel mai larg, noţiunea de disciplină poate fi examinată sub cele 3 aspecte principale:

1) Primul aspect: disciplina - ansamblul normelor sau regulilor stabilite pentru o colectivitate umană, organizată într-o anumită structură, în vederea desfăşurării în condiţii de eficientă, a unei activităţi specifice. Putem vorbi astfel de o disciplină financiară, sportivă, a muncii, militară etc. Normele și regulile, analizate sub acest aspect, apar ca o realitate obiectivă, distinctă, față de persoanele care desfăşoară activitatea.

2) De aici rezultă cea de-a doua semnificaţie a noţiunii de disciplină ce constă într-o anumită poziţie a subiectului față de regulile sau normele dinainte stabilite, și anume obligaţia acestuia de a le respecta în desfăşurarea activităţii pentru care ele au fost instituite.

3) În sfârşit, sub cel de-al treilea aspect, disciplina ne apare ca o stare de ordine care se realizează, în desfăşurarea unei activităţi colective, prin concordanța dintre normele sau regulile stabilite și conduita umană.

Trebuie avute întotdeauna în vedere unitatea dintre cele două lături, inseparabile, ale noţiunii de disciplină, și anume normele sau regulile de conduită, pe de o parte, și traducerea lor în viaţă sau respectarea lor în activitatea practică, pe de altă parte.

Fiind un atribut al activităţii sociale a omului, disciplina este un element specific și exclusiv uman. Ca atribut specific și exclusiv uman, disciplina constituie, în primul rând, o cerinţă a unor legi obiective. Este adevărat că fără respectarea unui minim de reguli, activitatea oricărui colectiv este cu neputinţă (nu se poate realiza). Însă această necesitate obiectivă nu se impune de la sine, ci numai după reflectarea ei în conştiinţa umană. Omul este singura fiinţă care îşi orientează conştient activitatea spre un scop determinat.

Așa cum denumirea o arată, disciplina muncii tine de procesul muncii. Regulile sau normele de conduită care alcătuiesc, sub raport obiectiv, disciplina muncii, îşi au originea (punctul de plecare) în necesitatea desfăşurării normale a procesului de muncă, a realizării finalităţii lui.

Preview document

Disciplina muncii - Pagina 1
Disciplina muncii - Pagina 2
Disciplina muncii - Pagina 3
Disciplina muncii - Pagina 4
Disciplina muncii - Pagina 5
Disciplina muncii - Pagina 6
Disciplina muncii - Pagina 7
Disciplina muncii - Pagina 8
Disciplina muncii - Pagina 9
Disciplina muncii - Pagina 10
Disciplina muncii - Pagina 11
Disciplina muncii - Pagina 12
Disciplina muncii - Pagina 13
Disciplina muncii - Pagina 14
Disciplina muncii - Pagina 15
Disciplina muncii - Pagina 16
Disciplina muncii - Pagina 17
Disciplina muncii - Pagina 18
Disciplina muncii - Pagina 19
Disciplina muncii - Pagina 20
Disciplina muncii - Pagina 21
Disciplina muncii - Pagina 22
Disciplina muncii - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Disciplina Muncii.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Răspunderea disciplinară în dreptul muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin raporturi de muncă se înţeleg...

Contractul de Munca de Tip Particular

CAP.I. Contractul individual de muncă de tip particular. Consideraţii generale Ca orce altă ramură a dreptului,şi dreptul muncii reprezintă un...

Concedierea pentru Indisciplina

Concedierea pentru indisciplina Exercitarea dreptului la munca, consacrat legal presupune incheierea unui contract de munca si incadrarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Răspunderea Disciplinară

Răspunderea disciplinară este singura formă de răspundere reglementată de codul muncii specifică pentru acestă ramură de drept. Celelte forme ale...

Răspunderea disciplinară și disciplina muncii

1. Disciplina muncii – noţiune şi caracteristici. Disciplina muncii coexistă în strânsă corelare cu drepturile si îndatoririle angajaţilor. Orice...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Studiul relației manager-angajat în cadrul sucursalei CEC SA Bistrița-Năsăud

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A C.E.C.-S.A. 1.1. INFORMAŢII GENERALE. Casa de Economii şi Consemnaţiuni, prescurtat C.E.C-S.A este persoana...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Organizarea Muncii la un Hotel

INTRODUCERE Gradul de dezvoltare a sectorului hotelier într-o ţară poate spune foarte mult despre ţara respectivă, el este un adevărat barometru...

Răspunderea Juridică a Salariaților

1. Considerații generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii Prezentă în toate ramurile dreptului , instituția răspunderii juridice...

Ai nevoie de altceva?