Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale

Referat
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1947
Mărime: 13.57KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iordan Nicola
Facultatea de drept "lucian blaga" sibiu

Extras din document

Noţiunile de bun public şi de proprietate publică au fost prezente şi la noi în ţară din cele mai vechi timpuri, dar Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei au fost însă primele acte juridice care s-au apropiat de consacrarea modernă a terminologiei, chiar dacă termenii nu erau utilizaţi ca atare.

Un rol deosebit de important în consacrarea noţiunii şi instituţiei domeniului public l-au avut însă reglementările adoptate în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, printre care amintim de: Legea pentru organizarea consiliilor judeţene din 1864, Legea pentru regularea proprietăţii rurale din 1864 şi Legea nr 1378/1864 pentru expropriaţiune pentru cauză de utilitate publică. În aceste reglementări a fost consacrată în mod expres noţiunea domeniului public, inclusiv de interes judeţean şi comunal. După acest început, reglementarea legală a proprietăţii în general şi-a găsit locul în legile fundamentale ale ţării.

Constituţia din 1866 aduce o serie de noutăţi în reglementare, iar din analiza articolelor rezultă în mod indubitabil faptul că legiuitorul constituant recunoştea o proprietate publica şi, în acelaşi timp, o proprietate privată. Constituţia din 1923 conţine o reglementare mai riguroasă şi mai adecvată terminologic în ceea ce priveşte proprietatea. Constituţia din 1938 a preluat în linii generale reglementările anterioare, aducând în acelaşi timp unele îmbunătăţiri atât de fond, precum şi de redactare.

În constituţiile din 1948, 1952 şi 1965, toate de inspiraţie sovietică, noţiunea de domeniu public a fost considerată căzută în desuetudine şi în consecinţă ignorată, nemairegăsindu-se în textele legilor fundamentale. În realitate, în toată această perioadă proprietatea publică nu a dispărut ci, dimpotrivă, s-a dezvoltat continuu devenind atotcuprinzătoare, unicul titular al său fiind statul socialist.

Constituţia României din 1991 reglementa sistemul proprietăţii în două articole, si anume:

1. în art. 41 care era inclus în Titlul II, intitulat „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale”, text care reglementa problema dreptului de proprietate privată

2. în art. 135 care era inserat în Titlul IV intitulat „Economia şi finanţele publice”, care reglementa sistemul proprietăţii, în general şi proprietatea publică, în special.

Modul în care a fost reglementată proprietatea în legea fundamentală a constituit un permanent prilej de dispute politice şi doctrinare, în decursul timpului. Pentru aceste considerente reformulareaa textelor care reglementează proprietatea a constituit unul dintre principalele obiective pentru revizuirea Constituţiei.

Constituţia României, republicată, reglementează dreptul de proprietate privată în art. 44, inclus în Titlul II intitulat „Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale”, regimul general al proprietăţii şi proprietatea publică fiind tratate de art.136 din Titlul IV „Economia şi finanţele publice”.

Aşa cum am arătat mai sus, legislaţia şi literatura de specialitate din perioada comunistă nu au utilizat noţiunile de „domeniu public” şi „domeniu privat”, în locul acestora utilizând sintagma „avuţia întregului popor”, care reprezenta în drept şi în fapt atotputernicia statului totalitar asupra tuturor bogăţiilor solului şi subsolului, iar domeniul privat şi, în general, proprietatea privată erau reduse la aşa-zisa „proprietate personală”

Prof. Antonie Iorgovan preocupându-se în detaliu de sistemul proprietăţii instituit de Constituţia României din 1991 defineşte domeniul public ca fiind constituit din „acele bunuri, publice sau private, care prin natura ori dispoziţia expresă a legii trebuie păstrate şi transmise generaţiilor viitoare, reprezentând valori destinate a fi folosite în interes public, direct sau prin intermediul unui serviciu public, în care regimul de putere este determinat, fiind în proprietatea sau, după caz, în paza persoanelor juridice de drept public”.

Din definiţia prezentată, autorul releva un număr de 4 trăsături pe care în mod cumulativ trebuie să le îndeplinească un bun pentru a face parte din domeniul public, astfel:

a) prin natura ori prin destinaţia expresă a legii să intre în categoria celor care trebuie protejate şi transmise generaţiilor viitoare

b) să aibă semnificaţia unei valori de interes public, în sensul că aparţine patrimoniului natural, cultural, istoric, etc. naţional sau după caz, destinat unei folosinţe de interes public

c) să fie supus unui regim juridic administrativ sau, după caz, unui regim mixt de drept public şi de drept privat, dar sub controlul regimului administrativ.

d) Să fie în proprietatea unei persoane de drept public sau în paza unei persoane de drept public.

În literatura noastra din perioada interbelică au fost formulate mai multe clasificări ale domeniului public, având la bază concepţiile diferite ale autorilor în privinţa conţinutului şi sferei domeniului public. Una dintre clasificări aparţine prof. Paul Negulescu , care identifică patru „dependinţe” ale domeniului public, şi anume

Preview document

Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale - Pagina 1
Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale - Pagina 2
Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale - Pagina 3
Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale - Pagina 4
Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale - Pagina 5
Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale - Pagina 6
Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Domeniul Public si Privat al Unitatilor Administrativ-Teritoriale.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Tehnici si Procedee Moderne de Investigatii

1. METODOLOGIE, METODĂ ŞI TEHNICĂ Termenul de metodologie în sens etimologic provine din cuvintele greceşti: methos – metodă şi logos – ştiinţă;...

Domeniul Public

1. NOŢIUNEA DE DOMENIU PUBLIC Noţiunea de domeniu public îşi are originea în cuvântul latin “dominium”, care înseamnă stăpânire, proprietate....

Poluarea Mediului Ambiant

1. Noţiunea, trăsăturile definitorii şi definiţia dreptului mediului Evoluţiile generale înregistrate în ultimele decenii au determinat un proces...

Consiliul Judetean

1.Componenta si constituirea consiliului judetean Administraţia publică centrală are în teritoriu diferite organe deconcentrate care organizează...

Servicii Publice Locale

I . CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SERVICIILE PUBLICE I.1. Notiune. Trasaturi In literatura de specialitate,precum si in limbajul curent,notiunea...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Proprietatii

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Domeniul Public si Privat al Statului

Domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale Capitolul I Consideratii generale Pentru a putea organiza si...

Modalitati de Dobandire a Dreptului de Proprietate Publica

Motto : „Ubi ius ibi remedium” Unde există norme de drept există și o cale de realizare. Introducere Modul de constituire a domeniului public...

Administrația Publică

SECŢIUNEA I INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI 1. SPECIFICUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.1. Conceptul de serviciu public Noţiunea de serviciu...

Drept Administrativ

DEFINITIA SI IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Dreptul administrativ cuprinde ansamblul normelor juridice ce au ca obiect raporturi juridice de...

Ai nevoie de altceva?