Domiciliul

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7145
Mărime: 34.11KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Cuprins

1.Notiunea, importanta, caracterele juridice si felurile domiciliului 3

2.Domiciliul de drept comun 8

3.Domiciliul legal 11

4.Domiciliul conventional 14

5.Resedinta 16

6.Stabilirea domiciliului în strainatate 18

7.Domiciliul fiscal al contribuabilului 23

8.Bibliografie 25

Extras din document

1.Notiunea, importanta, caracterele juridice si felurile domiciliului

1.1 Notiunea

În actuala reglementare, definirea domiciliului înlatura ideea de abstractie, domiciliul este o realitate, un anumit loc bine precizat. Domiciliul întregeste identificarea persoanei la a carei individualizare în societate si în familie a contribuit si numele.Asa cum o persoana are dreptul si obligatia de a purta un nume, va avea în mod necesar si un domiciliu. Determinarea domiciliului are însemnatate atât din punct de vedere al interesului general, cât si din punctul de vedere al celui personal, în stabilirea raporturilor juridice civile.

Institutia domiciliului este alcatuita din norme cuprinse în mai multe legi, decrete si hotarâri ale guvernului. Decretul nr. 31/1954 (art. 13-15) ; Codul familiei (art. 11,100,102,122 ); Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate . H.G. 111,112/1997 e.t.c.

Aceasta sintagma, domiciliul persoanei fizice interseaza nu numai raporturile de drept civil ci si alte ramuri de drept . Dar aici avem în vedere domiciliul ca atribut de identificare în raporturile civile.

În literatura juridica de specialitate mai veche, s-a exprimat opinia ca notiunea de domiciliu, este alta decât aceea de locuinta, domiciliul fiind o abstractie juridica, o fictiune, datorata creatiunii legiuitorului

Doctrina a oferit diferite definitii domiciliului, plecându-se de la prevederea art. 13 din Decretul 31/1954 : Domiciliul persoanei fizice este acolo unde ea îsi are locuinta statornica sau principala .

Asadar pentru ca o locuinta sa poata fi considerata domiciliu, ea trebuie sa fie statornica si nu temporara. În cazul în care o persoana ar avea mai multe locuinte statornice( situatie cre exista în cazul navetistilor) dintre acestea va fi considerata ca fiind domiciliu aceea care este principala.

În aceasta situatie, credem ca actuala redactare a textului este deficitara, nefiind vorba de conditii alternative, ci de conditii ce trebuie indeplinite cumulativ, conjunctia sau, trebuind într-o viitoare reglementare, înlocuita cu si.

Existenta domiciliului asigura stabilitatea raporturilor juridice, fixând pentru fiecare persoana un anume loc unde se presupune ca este totdeauna prezenta.Astfel, existenta drepturilor si obligatiilor ar fi nesigura, în cazul în care persoana si-ar putea schimba neîncetat acest loc, sustragându-se tuturor obligatiilor pe care le doreste sa le îndeplineasca.

Facând abstractie de diferitele feluri de domiciliu, acesta poate fi definit în general, ca acel atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizeaza în spatiu, prin identificarea unui loc având aceasta semnificatie juridica.

Expresia latina  domun colere  (domiciliu)  casa pe care o locuieste cineva.

Pentru a deosebi locuinta statornica de locuinta temporara, se folosesc doua notiuni juridice, domiciliu respectiv, resedinta.

1.2.Importanta domiciliului

Domiciliul persoanei fizice prezinta importanta în toate ramurile dreptului. Dintre domeniile dreptului civil pentru care domiciliul are un rol important mentionam :

Preview document

Domiciliul - Pagina 1
Domiciliul - Pagina 2
Domiciliul - Pagina 3
Domiciliul - Pagina 4
Domiciliul - Pagina 5
Domiciliul - Pagina 6
Domiciliul - Pagina 7
Domiciliul - Pagina 8
Domiciliul - Pagina 9
Domiciliul - Pagina 10
Domiciliul - Pagina 11
Domiciliul - Pagina 12
Domiciliul - Pagina 13
Domiciliul - Pagina 14
Domiciliul - Pagina 15
Domiciliul - Pagina 16
Domiciliul - Pagina 17
Domiciliul - Pagina 18
Domiciliul - Pagina 19
Domiciliul - Pagina 20
Domiciliul - Pagina 21
Domiciliul - Pagina 22
Domiciliul - Pagina 23
Domiciliul - Pagina 24
Domiciliul - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Domiciliul.doc

Alții au mai descărcat și

Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă

CAPITOLUL 1 SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE 1.1 Evoluţia legislativă Este necesar ca orice persoană fizică să aibă un nume care să fie determinat...

Institutia de Stare Civila

Cap.I Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice de Stare Civila 1.1 Scurt istoric Procesul de reformă instituţională privind...

Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu

Capitolul I: Consideraţii generale asupra infracţiunilor contra persoanei Încă din cele mai vechi timpuri importanţa principiului garantării şi...

Capacitatea de Folosință a Persoanelor Juridice

1. Consideratii generale Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar în circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. În...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Dreptul Persoanei la Respectarea Vietii Private in Jurisprudenta Cedo

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Aspecte de Teorie si Practica in Materia Infractiunii de Violare de Domiciliu

Capitolul I: Consideraţii generale asupra infracţiunilor contra persoanei Încă din cele mai vechi timpuri importanţa principiului garantării şi...

Inviolabilitatea Domiciliului

Introducere Noţiunea de viaţă privată este încă imprecis definită, primind o interpretare extensivă din partea judecătorilor europeni. Astfel,...

Inviolabilitatea Domiciliului

Întroducere Actualitatea temei. Fiecare ramură de drept precum şi dreptul în general au la baza sa principii fundamentale. Principiile de drept...

Ai nevoie de altceva?