Dosarul de Achizitie Publica

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Dosarul de Achizitie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: VASILE TABARA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

DOSARUL DE ACHIZITIE PUBLICA

Elementele dosarului de achizitie publica

Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico-tehnice a societatii românesti. Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si îmbunatatirea mediului de viata al comunitatii.

Între elementele componente ale sistemului intervin relatii specifice atingerii scopului general. În cadrul sistemului, elementele componente interactioneaza între ele conditionându-se, potentându-se sau

anihilându-se unele pe celelalte.

Elementele componente ale sistemului sunt:

- autoritatea de reglementare;

- autoritatile contractante;

- operatorii economici;

- supraveghetorii sistemului.

Relatiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regula:

- de comert, unde o parte solicita sa cumpere produse, servicii si lucrari si cealalta sa le vânda;

- de suport, unde o parte solicita sprijin pentru aplicarea regulii jocului si cealalta îl ofera;

- de supraveghere, unde o parte aplica regula jocului si cealalta verifica aplicarea corecta a acesteia;

- de înfaptuire a dreptatii, unde partea lezata îsi valorifica un drept pe calea actiunii în instanta. Cei ce supravegheaza modul de functionare a sistemului achizitiilor publice sunt:

- ANRMAP;

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Curtea de Conturi.

Tratatul pentru înfiintarea Comunitatii Economice Europene, încheiat la 25 martie 1957, denumit în continuare Tratatul, instituie cele patru libertati europene, respectiv: libera circulatie a marfurilor, libera circulatie

a serviciilor, libera circulatie a persoanelor, libera circulatie a capitalurilor. Aceste patru libertati nu au ramas la nivel de concept, ci au fost transpuse în practica sub forma de principii. Astfel, în domeniul achizitiilor publice

cele patru libertati s-au reflectat în mai multe principii care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica.

Pe parcursul întregului proces de achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avute în vedere urmatoarele principii:

- nediscriminarea;

- tratamentul egal;

- recunoasterea reciproca;

- transparenta;

- proportionalitatea;

- eficienta utilizarii fondurilor publice;

- asumarea raspunderii.

Dispozitiile ordonantei si ale actelor normative date în aplicarea acesteia sunt obligatorii pentru:

- atribuirea contractului de achizitie publica;

- încheierea acordului-cadru;

- organizarea concursului de solutii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dosarul de Achizitie Publica.doc