Drept Administrativ

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dr. DAIANA MAURA VESMAS

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Actele de drept administrativ sunt acte juridice, adică manifestări de voinţă făcute cu intenţia de a produce efecte juridice , în acord cu legea, garantate , în realizarea lor prin forţa de constrângere a statului.

Sunt acte unilaterale deoarece sunt emise fără consimţământul celeilalte părţi a raportului juridic căreia îi este destinat actul.

Aceste acte emană de la organele de stat de obicei cele ale administraţiei publice.

Sunt acte de putere.

Din cele prezentate mai sus reiese definiţia actelor de drept administrativ * Actele de drept administrativ sunt acele acte juridice unilaterale emise în cadrul activităţii executive a autorităţii publice în calitatea lor de subiecte special investite cu atribuţii de realizare a puterii de stat *

Caracteristicile actelor de drept administrativ.

Prin caracteristici ale actelor de drept administrativ se înţeleg acele trăsături care individualizează aceste acte faţă de alte acte juridice.

Actele de drept administrativ au următoarele caracteristici:

- caracter unilateral

- caracter legal

- caracter obligatoriu

- caracter executoriu

- caracter oportun.

Caracterul unilateral.

Caracterul unilateral reprezintă acea calitate a actului juridic

conform căreia el este emis fără participarea sau consimţământul subiectelor de drept cărora le este destinat sau cu privire la care generează drepturi sau obligaţii.

Unilateralitatea actelor de drept administrativ este determinată de emiterea actelor în temeiul şi pentru realizarea puterii de stat.

Caracterul unilateral al actelor de drept administrativ se particularizează prin aceea că manifestarea unilaterală de voinţă are loc în cadrul activităţii executive, de organizare a executării legii şi de executare în concret a acesteia, provenind de regulă de la un organ al administraţiei publice.

Există situaţii în care modul de emitere şi cel de executare al unor acte de drept administrativ ar părea că efectuează caracterul unilateral al acelor acte. Aici intră situaţii cum ar fi: efectuarea unei prestaţii sau plăţi către celălalt subiect al raportului juridic, altul decât organul emitent, îndeplinirea unor obligaţii de către organul de stat, respectarea unor formalităţi procedurale la emiterea actelor administrative.

Actul administrativ este unilateral şi dacă a fost emis în comun de mai multe organe administrative, în acest caz nu se poate considera că suntem în prezenţa unui contract intervenit între organele emitente.

În unele cazuri ,emiterea actelor administrative este supusă unor cerinţe procedurale cum ar fi avizul sau acordul, dar nici una nu obligă organul emitent la emiterea actului, ci reprezintă condiţii de valabilitate a actului juridic.(autorizaţia de funcţionare )

Caracterul unilateral al actului administrativ se menţine chiar dacă actul administrativ constituie el însuşi o condiţie prealabilă a încheierii unui act civil. ( la contractele de vânzare- cumpărare a imobilelor).

În concluzie putem spune că efectele juridice ale actelor administrative sunt rezultatul manifestării de voinţă a organului de stat, prezenţa unor condiţii prealabile concomitente sau ulterioare, asigură doar valabilitatea actului respectiv.

Faţă de dreptul civil unde majoritatea actelor unilaterale sunt irevocabile în dreptul administrativ actele sunt revocabile.

Prin caracterul unilateral şi revocabil al actelor administrative aceste acte se disting faţă de hotărârile judecătoreşti care sunt unilaterale şi irevocabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Administrativ.doc

Alte informatii

Referat la drept administrativ, Facultatea de drept Simion Barnutiu din Sibiu