Drept Administrativ - Viceprimarul

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2119
Mărime: 24.99KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

I. CONSIDERAŢII GENERALE 1

II. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 2

Noţiuni generale

III.VICEPRIMARUL 3

Natura juridică 3

Alegerea 4

Mandatul 4

Conflictul de interese 5

Incompatibilităţi 6

CONCLUZII 8

Extras din document

Pentru funcţionarea corectă a unui stat de drept, democratic, acesta înfiinţează servicii publice, pe care le organizează într-un sistem de organe ce alcătuiesc administraţia publică.

Într-un stat de drept, atribuţiile sunt realizate de către cele trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească, cărora le corespund trei categorii de organe.

Astfel Parlamentul deţine puterea legislativă, înfăptuind-o prin cele două camere- Camera Deputaţilor şi Senatul, Guvernului îi revine puterea executivă, fiind exercitată de Guvern, ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de organele administraţiei publice locale (consilii judeţene şi consilii locale), iar puterea judecătorească este realizată de către instanţele judecătoreşti, judecătorii, tribunale, curţi de apel şi Curtea Supremă de Justiţie.

Pentru o definiţie corectă a noţiunii de drept administrativ trebuie menţionate domeniile reglementate de către normele de drept ce alcătuiesc această ramură:

a) organizarea şi atribuţiile organelor administraţiei publice care alcătuiesc sistemul organelor administraţiei publice

b) raporturile juridice dintre organele administraţiei publice, precum şi dintre aceste organe şi particulari.

Astfel, dreptul administrativ este acea ramură a dreptului public ce cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează organizarea şi activitatea organelor de stat înfiinţate pentru realizarea sarcinilor puterii executive, raporturile dintre aceste organe şi particulari, precum şi răspunderea şi sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor norme.

II. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Noţiuni generale

În ceea ce priveşte administraţia publică locală, trebuie menţionat că art. 191, alin. 1 din Constituţia României prevede că: administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice.

Administraţia publică locală este competentă numai în limitele unităţii administrativ-teritoriale în care aceasta funcţionează, spre deosebire de administraţia publică centrală ce este competentă la nivelul întregii ţări.

Administraţia publică locală se înfăptuieşte, în comune, oraşe, municipii sau sectoare ale municipiului Bucureşti, prin consiliile locale şi primarii aleşi, în condiţiile legii, care alcătuiesc autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în aceste unităţi administrativ-teritoriale.

Un alt aspect extrem de important ce trebuie menţionat în ceea ce priveşte administraţia publică locală este reprezentat de relaţia dintre serviciile publice descentralizate şi autorităţile administraţiei publice. Astfel, între aceste organe ale adminitraţiei publice nu există raporturi administrative, prin activitatea pe care o realizează în cadrul unităţii administrativ-teritoriale serviciile publice descentralizate contribuie la satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor, întocmai ca şi autorităţile administraţiei publice.

Preview document

Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 1
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 2
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 3
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 4
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 5
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 6
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 7
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 8
Drept Administrativ - Viceprimarul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Drept Administrativ - Viceprimarul.docx

Alții au mai descărcat și

Primarul și viceprimarul - autorități executive ale administrației publice

CAP. I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA PRIMARULUI 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Primarul este autoritatea executivă a administraţiei publice...

Contenciosul Administrativ

Introducere Dezvoltarea democratică a societăţii civile după anii 90 ai secolului trecut, noile raporturi politice, social-economice,...

Contenciosul Administrativ

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE 1.1. Noţiunea contenciosului administrativ Contenciosul administrativ reprezintă, sintetic, ansamblul de reguli juridice...

Consiliul Local

INTRODUCERE Potrivit art. 3 alin. (3) din Constituţia României „Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe....

Autonomia Locală

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Primarul

PRIMARUL Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe, sunt consiliile locale alese şi...

Referat Drept Administrativ - Primarul și Viceprimarul

Alegerea şi sarcinile primarului, istoric şi drept comparat. Din perspectiva dreptului comparat, funcţia de primar reprezinta o funcţie...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Primarul si Institutia Sa

Introducere Schimbarea sistemului socio – economic, problemele care apar în procesul tranziţiei, globalizarea economiei au creat dificultăţi în...

Contenciosul Administrativ în România

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV SECŢIUNEA 1 INTRODUCERE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMÂN...

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

INTRODUCERE Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă...

Primarul și Viceprimarul

Introducere Provenită din limba latină „primarius”, noţiunea de primar îl defineşte „pe cel dintâi”, „primus”, „pe cel care este înaintea tuturor...

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE Schimbările de amploare intervenite în structura organelor(autorităţilor) statului şi a principilor care le guvernează s-au produs în...

Sinteze Licenta Drept Administrativ

Prin administratie se poate întelege: - continutul principal al activit put executive a statului; - sist de aut pub care înfâptuiesc put...

Administratia Publica Locala - Alesii Locali

1.Consideratii Generale Potrivit art.3 alin.3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si...

Ai nevoie de altceva?