Drept Bancar

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drept Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Reglementare. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului societăţilor comerciale este reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Societăţile bancare se supun, însă, în principal, reglementărilor speciale în materie, prevăzute în Legea bancară nr. 58/1998, respectiv în Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. Astfel, în ceea ce priveşte profilaxia falimentului, Legea bancară reglementează măsurile de supraveghere specială şi de administrare specială a societăţilor bancare, constituind echivalentul în materie al procedurii de reorganizare judiciară a societăţilor comerciale ordinare. De asemenea, prin Legea nr. 83/1998 se instituie o procedură specială privind falimentul societăţilor bancare, dispoziţiile de drept comun prevăzute în Legea nr. 64/1995 aplicându-se în măsura în care se prevede astfel în legea specială.

Societăţile bancare, societăţi comerciale cu statut special datorită obiectului lor de activitate, se supun, pe parcursul funcţionării lor. cerinţelor prudenţiale prevăzute de Legea nr. 58/1998. Aşa după cum am arătat, controlul respectării de către bănci a acestor cerinţe şi sancţionarea nerespectării lor sunt efectuate de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de supraveghere prudenţială bancară. în aceeaşi calitate, banca centrală este cea care hotărăşte luarea măsurilor de instituire a supravegherii speciale şi a administrării speciale a băncilor, în temeiul art. 75 din Legea bancară.

1. Persoanele supuse procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului

1.1. Comerciantii persoane fizice care isi desfasoara activitatea comerciala in conformitate cu prevederile Decretului - Lege nr. 54/1990.

1.2. Societatile comerciale

Precizari:

Prezenta reglementare se aplica in egala masura filialelor societatilor comerciale straine - persoane juridice române.

b) Procedura falimentului bancar este in principal reglementata de Legea nr. 83/1998, completata cu dispozitiilr Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.

c)Procedura falimentului stabilita prin Legea nr. 64/1995 nu se aplica:

- societatilor comerciale cu capital majoritar de stat pentru care Guvernul a instituit sau va institui proceduri speciale de supraveghere financiara (pe perioada cât acestea se afla sub incidenta acestor proceduri);

- regiilor autonome (pentru care se va stabili prin lege o procedura speciala aplicabila in caz de insolvabilitate, in acord cu regimul general al proprietatii publice).

2. Conditiile obligatorii pentru aplicarea reglementarilor privitoare la faliment

a) Datoriile sa fie de natura comerciala;

b) Comerciantul sa fie in imposibilitate de a face fata datoriilor sale;

c) Comerciantul sa fie in imposibilitate de a face fata datoriilor sale cu sumele de bani disponibile.

Precizare:

•Insuficienta disponibilitatilor banesti se refera la soldul creditor al contului bancar si la numerarul din casierie. Nu vor fi luate in considerare la aprecierea sumelor de bani disponibile urmatoarele instrumente financiare:

- efectele de comert;

- valorile mobiliare incasabile la vedere.

3. Proceduri aplicabile unei persoane aflata in imposibilitate de respectare a angajamentelor asumate

Legea instituie doua proceduri distincte:

- reorganizarea judiciara, având ca scop redresarea economica a debitorului si plata pasivului sau;

- falimentul, având ca scop lichidarea averii debitorului si plata tuturor datoriilor sale comerciale.

3.1. Reorganizarea judiciara

In cazul reorganizarii, societatea comerciala va fi condusa de aceiasi manageri, insa in cazul in care judecatorul sindic va aprecia ca redresarea societatii depinde de schimbarea acestora, vor fi numiti alti manageri.

De asemenea, societatea comerciala se va supune unui plan de reorganizare, al carui scop este asigurarea posibilitatilor societatii de plata a datoriilor. In cazul in care planul de reorganizare reuseste, societatea comerciala isi va continua activitatea, iar in cazul in care debitorul nu se conformeaza planului sau planul nu reuseste, judecatorul sindic poate sa aprobe inceperea procedurii falimentului.

3.2. Falimentul

Aplicarea acestei proceduri are loc in momentul in care, in mod cert, redresarea unei societati comerciale nu mai este posibila, singura solutie de achitare a datoriilor sale comerciale fiind lichidarea in intregime a activului.

Procedura falimentului parcurge urmatoarele etape:

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Bancar.doc