Drept Comunitar Vamal

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Drept Comunitar Vamal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Regimul vamal În Uniunea Europeană

La introducerea sau scoaterea de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene a mărfurilor prezentate la birourile vamale, autoritatea vamală a statului comunitar respectiv stabileşte regimul vamal şi procedura vamală atribuite mărfurilor respective. Regimul vamal în Uniunea Europeană cuprinde totalitatea normelor care se aplică în cadrul procedurii de vămuire, în funcţie de scopul operaţii comerciale sau de destinaţia mărfii. Regimurile vamale sunt de două tipuri: suspensive şi definitive

Uniunea vamală europeană reprezintă cadrul legal pentru stabilirea şi acordarea regimului vamal pentru mărfurile spuse derulării operaţiunilor de comerţ exterior înspre şi dinspre spaţiul comunitar, precum şi în interiorul acestuia. Tratatul de la Roma asupra Comunitaţii Europene stipulează prin art. 23 că uniunea vamală acoperă întregul comerţ de mărfuri dintre statele member şi că faţă de statele terţe se va aplica un Tarif Vamal Comun. Regimurile şi practicile vamale adoptate prin regulamentele şi directivele ale UE şi reglementate prin normele legislative în vigoare au la bază Codul Vamal al Uniunii Europene.

Codul vamal al Uniunii Europene stabileşte ţi tratamentul vamal aplicabil mărfurilor aflate pe teritoriul vamal UE, pâna când acesta primeşte liberal de vamă. Astfel se aprobă intratrea bunurilor pe teritoriul vamal comunitar, depunerea declaraţiei sumare şi descărearea bunurilor în vederea depozitării temporare sau sub regimul vamal al tranzitului temporar. EI reglementează tratamentul bunurilor în funcţie de destinaţie, stabilind încadrarea tarifară şi obţinerea unui regim vamal definitiv (export sau import) sau suspensiv (tranzitul vamal, depozitul vamal, admiterea tcmporară - la import şi export, regimul de perfecţionare activă şi pasivă, transformarea sub controlul vamal) şi aprobarea bunurilor în vederea liberei circulaţii în spaţiul comunitar dupa acordarea "liberului de vamii". Codul vamal al UE abordează regimurile vamale definitive şi suspensive, precum şi exceptările de la plata taxelor vamale, acordate în cadrul diferitelor regimuri prevăzute pentru mărfuri.

Exportul şi importul din şi în statele UE, sunt regimuri vamale cu un caracter definitiv. Alte regimuri, numite economice, corespund unor situaţii cu un grad mai mare de complexitate, care necesită antrepozitarea temporară a mărfii sau transformarea ei prin prelucrare. Aceste regimuri ţin cont de particularităţile circuitului economic al mărfii şi se adaptează la acesta, evitând plata taxelor vamale de către firmele importatoare.

În cele ce urmează, vom insista asupra principalelor caracteristici ale regimurilor vamale elin Uniunea Eunropeană. Elementele comune pentru regimurile vamale elin UE sunt:

- orice marfă face obiectul unei declaraţii vamale care corespunde regimului vamal respectiv. Reprezentantul sau titularul operaţiunii, completcează Documentul Administrativ Unic (DAU) pe un formular tipizat pe care îl semnează şi îl depune împreună cu alte documente la biroul vamal pentru acccptarea regimului vamal solicitat. Data înscrisă pe DAU acceptat este cea care determină aplicarea regimului vamal:

- controlul documentelor însotitoare de către autoritatea vamală;

- controlul fizic total sau parţial, precum şi prelevarea de probe;

- transportul mărfurilor până la locul de efectuare a controlului vamal se realizează pe riscul şi cheltuiala declarantului vamal, care are dreptul de a asista la controlul fizic şi la prelevarea de probe.

Regimurile vamale definitive În UE

Din punct de vedere al regimului vamal şi al procedurii vamale conexe corespunzătoare UE, operaţiunile efectuate de agenţii economici care intră în categoria regimurilor vamale definitive sunt operaţiunile de import şi de export în şi din UE. Ambele tipuri de operaţiuni constituie cele două regimuri vamale de bază ale relaţiilor comerciale internaţionale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Comunitar Vamal.doc