Drept Financiar Public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3538
Mărime: 507.95KB (arhivat)
Publicat de: Cristobal Toader
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Alice Cistina Maria ZDANOVSCHI
drept financiar public

Extras din referat

Comentaţi următorul citat: “Veniturile statului sunt o porţiune pe care fiecare cetăţean o dă din avutul său pentru a avea siguranţa celeilalte porţiuni sau pentru a se folosi de ea în mod plăcut. Pentru a stabili aceste venituri în chip potrivit, trebuie să ţină seama şi de nevoile statului şi de nevoile cetăţenilor ”. (Montesquieu, “Despre spiritul legilor”, 1748)

În paragraful de mai sus întâlnim o abordare primordială a principiului neafectării veniturilor publice, respectiv a principului solidarității sociale, așa numitului contract social, în literatura de specialitate. Contractul social asigură o bunăstare generală, în contradicție cu ideile politice de tip Laissez faire et laissez passer, adică în contradicție cu ideile liberalismului clasic. Principiile enunțate de Montesquieu sunt principiile unui stat intervenționist, care oprează pentru asistență socială.

Ideile exprimate de marele filosof clasic se regăesc cel mai bine în doctrina neo-liberală a Marii Britanii, preluat drept model de majoritatea statelor europene la ora actuală, purtând o politică de centru-stânga, adică stat de drept și echitate socială.

Dreptul financiar poate fi definit drept totalitatea actelor normative care reglementează relaţiile de constituire, administrare, repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi ale instituţiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societăţii.

Dreptul financiar este o ramură aparţinând eminamente dreptului public, acea ramură care are în centrul reglementării sale finanţele publice şi care se ocupă de reglementarea primară şi secundară a tuturor aspectelor care ţin de administrarea banului public şi evidenţa patrimoniului statului şi instituţiilor publice.

Dreptul financiar se numără printre cele mai importante ramuri ale dreptului public, întrucât nici un organism statal nu poate funcţiona fără resursele financiare necesare perpetuării şi dezvoltării sale şi are un caracter eminamente practic cu implicaţii sociale imediate deosebit de grave care pot apărea în cazul existenţei unor disfuncţii ale sistemului reglementat de normele juridice financiare.

Izvoarele dreptului financiar sunt alcătuite din totalitatea actelor normative care reglementează raporturile juridice financiare.

În raport de gradul de generalitate sau specificitate, se disting:

-Izvoare comune dreptului financiar şi altor ramuri de drept (Constituţia; Ordonanţele de Guvern şi Ordonanţele de Urgenţă; Hotărârile Guvernului, etc)

-Izvoare specifice dreptului financiar, respectiv actele normative care cuprind dispoziţii referitoare exclusiv la sfera finanţelor publice. Dintre acestea putem enumera:

-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice care defineşte sfera de cuprindere a finanţelor publice, fiind o lege-cadru;

-Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

-Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor prin trezoreria statului,

-Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

Raporturile juridice financiare sunt formate din relaţiile sociale care iau naştere şi se sting în procesul constituirii, repartizării şi utilizării fondurilor băneşti ale statului şi care sunt reglementate de normele juridice financiare. Raporturile de drept financiarse particularizează prin subiectele participante. Raporturile de drept financiar se nasc numai în cadrul activităţii financiare înfăptuite de stat şi organele sale. Întotdeauna, unul dintre subiecte este statul.

Elementele constitutive ale raporturilor juridice financiare sunt subiectul, obiectul şi conţinutul.

Subiectele participante la raporturile de drept financiar sunt statul ca si organ de specialitate în activitatea financiară, învestit cu atribuţii în procesul de constituire, repartizare şi utilizarea a fondurilor statului. Al doilea subiect este reprezentat de persoane juridice sau persoane fizice care interacţionează cu organele statului în procesul administrării finanţelor publice.

Conţinutul raporturilor de drept financiar este dat de drepturile şi obligaţiile subiectelor participante, care diferă de cele ale altor raporturi juridice, întrucât se stabilesc în legătură cu necesitatea şi importanţa constituirii, repartizării şi utilizării fondurilor băneşti ale statului.

Preview document

Drept Financiar Public - Pagina 1
Drept Financiar Public - Pagina 2
Drept Financiar Public - Pagina 3
Drept Financiar Public - Pagina 4
Drept Financiar Public - Pagina 5
Drept Financiar Public - Pagina 6
Drept Financiar Public - Pagina 7
Drept Financiar Public - Pagina 8
Drept Financiar Public - Pagina 9
Drept Financiar Public - Pagina 10
Drept Financiar Public - Pagina 11
Drept Financiar Public - Pagina 12
Drept Financiar Public - Pagina 13
Drept Financiar Public - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drept Financiar Public.docx

Alții au mai descărcat și

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Regimul Juridic al Transporturilor de Bunuri pe Mare

Regimul juridic al transporturilor de bunuri pe mare 1. Activitati de tansport naval Activitatile de transport naval care se desfasoara in...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Drept Financiar

CAPITOLUL 1. Relatiile financiare 1.1. Concept. Finantele publice (economia sectorului public) studiază conditiile care asigură functionarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Diferențiere dintre infracțiunea de vătămare corporală și tentativă de omor

În doctrina penala infractiunile contra integritaii corporale au format obiect de preocupare si se afla in atentia cercetarii stiintifice...

Teste grilă drept financiar și fiscal

1. Care din următoarele reguli aparţin creditelor bugetare, ca şi condiţie de bază pentru efectuarea de cheltuieli publice? 1) prevederea expresă...

Drept - Financiar și Fiscal

CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FISCAL CURS 1 RELATII FINANCIARE 1.1. CONCEPT Relatiile financiare din zilele noastre reprezinta rezultatul unui proces...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Bugetul UE - Continut, Structura, Principii Bugetare

ABREVIERI CE – Comunitatea Europeană CECO – Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului CEE – Comunitatea Economică Europeană ECU - European...

Natura Juridică a Titlurilor de Creanță Fiscală

Continutul fundamental al raportului juridic îl constituie obligatia stabilita unilateral de catre stat în sarcina persoanelor fizice si juridice,...

Finanțe publice aprofundate

Controlul financiar și controlul fiscal A.Controlul financiar - definire Datele istorice atestă că din cele mai vechi timpuri activitatea umană a...

Ai nevoie de altceva?