Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3000
Mărime: 21.27KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr.Eugen Ioan Dan
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI SPORTULUI UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR TÂRGU-MUREȘ FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

1.Ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice 1

1.1. Noţiune şi definiţie 1

1.2. Obiectul juridic 1

1.3. Obiectul material 2

1.4. Subiectul activ şi participaţia penală 2

1.5. Latura obiectivă 2

1.6. Latura subiectivă 4

1.7. Tentativa şi consumarea 4

1.8. Sancţiunea 4

1.9. Forma agravată 4

2.Măsuri de prevenire a infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi

tulburarea ordinii și liniștii publice 5

3.Tulburarea ordinii şi liniştii publice şi ultrajul contra bunelor moravuri în Noul

cod Penal 6

3.1.Tulburarea ordinii şi liniştii publice 6

3.2.Ultrajul contra bunelor moravuri 7

3.2.1.Expunerea sau distribuirea de imagini cu conţinut sexual 8

3.2.2. Acte de exhibiţionism sau alte acte sexuale explicite 8

Concluzii 10

Extras din document

ULTRAJUL CONTRA BUNELOR MORAVURI Şi TULBURAREA ORDINII Şl LINIŞTII PUBLICE

1.Ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice

1.1 Noţiune şi definiţie.

Infracţiunea constă în fapta per¬soanei care, în public, săvârşeşte acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expre¬sii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbură, în alt mod, liniştea publică.

1.2. Obiectul juridic

Constă în relaţiile sociale referitoare la bunele moravuri, ordinea şi liniştea publică, valori care sunt protejate şi prin intermediul legii speciale referitoare la asigurarea ordinii şi liniştii publice. Bunele moravuri semnifică acele obiceiuri, deprinderi, comportări care, în raporturile dintre membrii unei colectivităţi, sunt compatibile cu respectul reciproc, cu păstrarea demnităţii umane, cu observarea decenţei în atitudini şi cuvinte. La stabilirea exigenţelor impuse de bunele moravuri trebuie să se aibă în vedere normele moralei, noţiunea de „bune moravuri" incluzând atât moravurile corespunză¬toare acelui minim etic fără de care nu este posibilă convieţuirea normală în societate, cât şi sentimentele morale comune membrilor societăţii. „Liniştea publică" a fost definită ca fiind acel atribut al vieţii sociale în care raporturile dintre oameni, comportarea lor şi, în general, activităţile lor, atunci când participă la forme de viaţă în comun, în public, se desfăşoară în mod paşnic, după norme de respect reciproc, de securitate personală, de încredere în atitudinea şi faptele celorlalţi oameni.

1.3. Obiectul material.

Infracţiunea are şi un obiect material, dacă acţiunea incriminată se realizează prin fapte materiale, fizice. într-un asemenea caz, obiectul material al infracţiunii constă în corpul persoanei sau bunul asupra căruia se exercită în mod nemijlocit respectivele acte.

1.4. Subiectul activ şi participaţia penală.

Subiect activ poate fi orice per¬soană. Participaţia penală este posibilă sub toate formele.

1.5. Latura obiectivă.

Elementul material al laturii obiective se realizează printr-o acţiune, care poate consta în săvârşirea, în public, de acte sau gesturi, în proferarea de cuvinte ori expresii sau în orice alte manifestări, acţiune care aduce atingere bunelor moravuri sau produce scandal public. Deoarece modalităţile de atingere a bunelor moravuri, cât şi cele de provocare a unui scandal public sunt extrem de variate, legiuitorul le-a indicat în cuprinsul textului pe cele mai frecvente, referindu-se, pe de o parte, la săvârşirea de acte sau gesturi, iar, pe de altă parte, la proferarea de cuvinte sau expresii. Existând însă şi alte modalităţi în afara celor expres arătate, legiuitorul, care a urmărit să asigure o cât mai deplină ocrotire a valorilor sociale vătămate prin săvârşirea faptei, a recurs şi la o caracterizare generală. Astfel, după indicarea modali¬tăţilor determinate, el a folosit expresia „sau în orice alte manifestări".

Modalităţile de atingere a bunelor moravuri, cele de producere a unui scandal public, precum şi cele prin care se tulbură ordinea şi liniştea publică, prevăzute alternativ în textul de incriminare, nu sunt caracterizate prin trăsături proprii, nu au o fizionomie specifică, legiuitorul referindu-se în general la săvârşirea unor acte sau gesturi, la proferarea unor cuvinte sau expresii ori la orice alte manifestări. Aceasta înseamnă că acţiunea realizată prin una dintre aceste modalităţi dobândeşte caracter penal numai datorită rezultatului pe care îl produce'.

Preview document

Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 1
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 2
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 3
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 4
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 5
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 6
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 7
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 8
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 9
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 10
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 11
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 12
Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri și Tulburarea Ordinii și Liniștii Publice - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal Special Ultrajul Contra Bunelor Moravuri si Tulburarea Ordinii si Linistii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Ultrajul

Capitolul l. Noţiuni introductive privind infracţiunea de ultraj 1.5 Noţiunea de autoritate În sistemul de organizare al societăţii un rol...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Declarațiile Martorilor și Valoarea Probatorie în Procesul Penal

DECLARAŢIILE MARTORILOR ŞI VALOAREA PROBATORIE ÎN PROCESUL PENAL 1. NOŢIUNEA DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL Pentru rezolvarea cauzelor penale,...

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Capitolul I. Probele Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod...

Ultajul

1. CONŢINUTUL LEGAL Constituie ultraj, potrivit art.239 C.pen., insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de...

Luarea de Mita

CAPITOLUL I Infracţiunea de luare de mită Cinstea, corectitudinea, moralitatea functionarului, al oricarui salariat in exercitarea atributiilor de...

Falsuri în Înscrisuri

I. Aspecte generale Sub denumirea de „falsuri în înscrisuri”, legea incriminează faptele de alterare a adevărului cu privire la înscrisuri. Din...

Te-ar putea interesa și

Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă

1. Argument Mass-media se înfăţişează pe sine, la început de secol XXI, ca un domeniu de viaţă socială din ce în ce mai complex, concretizat în...

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL I.1 Noţiuni introductive Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce...

Drept International Public - Terorismul

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata. Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna...

Managementul riscurilor și vulnerabilităților privind ordinea și siguranța publică al structurilor de jandarmi

INTRODUCERE Asupra conceptului de ordine publică s-au formulat mai multe definiţii, în raport cu apartenenţa celor care s-au ocupat de anumite...

Sistemul Răspunderii Penale a Minorilor

Secţiunea I 1.Conceptul de delincvenţă juvenilă, minoritate penală, constituirea unei tratări penale distincte 1.1. Conceptul de delincvenţă...

Drept Penal - Cursuri

Cazurile în care se poate dispune arestarea prevazute de art. 148 lit. e si h din C. proc. pen. Ordine de drept. Ordine publica. Ordine...

Procedura Penala

Omisiunea sesizarii organelor judiciare Potrivit articolului 263 aliniatul 1, infractiunea consta in fapta functionarului public care luand...

Introducere în medicina legală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII MEDICO-LEGALE Medicina legală, criminalistica, toxicologia legală, psihiatria şi...

Ai nevoie de altceva?