Dreptul comerțului internațional

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 9432
Mărime: 75.56KB (arhivat)
Publicat de: Elena Cristina E.
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. I. Izvoarele dreptului comerțului internațional .2
 3. 1. Izvoarele interne 2
 4. 2. Izvoarele internaționale . 3
 5. 2.1. Convențiile comerciale internaționale 3
 6. 2.2. Convențiile bilaterale ..4
 7. 2.3. Convențiile multilaterale .5
 8. 3.Uzanțele comerciale internaționale .7
 9. 3.1.Clasificarea, natura juridică, normele, aplicarea și rolul uzanțelor .. 8
 10. Capitolul II
 11. 1.Societățile comerciale .11
 12. 1.1.Noțiuni generale asupra societăților comerciale ..11
 13. 1.2.Contractul de societate . 11
 14. 1.3.Asociații ...13
 15. 1.4.Funcționarea societății .14
 16. 1.5.Dizolvarea societății . 14
 17. 1.6.Lichidarea societății .15
 18. 2.Tipuri de societăți ...16
 19. 2.1.Clasificarea societăților ...16
 20. 3.Grupurile de interes economic .. .19
 21. 4.Grupurile europene de interes economic 20
 22. BIBLIOGRAFIE 22

Extras din referat

Introducere

Comerțul este o activitate umană care ne privește pe toți și care ne implică pe toți în fiecare zi.

Comerțul internațional include totalitatea schimburilor de bunuri și servicii dintre două sau mai multe state și ca orice activitate umană, ca oricare raport social, comerțul internațional este reglementat de norme juridice.

Dreptul comerțului internațional reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile comerciale internaționale și de cooperare economică și tehnico-științifice internaționale în care părțile se află pe poziție de egalitate juridică. Raporturile juridice ale comerțului internațional se stabilesc între state, persoane juridice și persoane fizice. Fiecare domeniu de drept are la originea sa surse sau altfel spus izvoare. Pentru a studia profund dreptul comerțului internațional este necesar să studiem sursele dreptului nominalizat.

I.Izvoarele dreptului comerțului internațional

I.1.Izvoarele interne

- Legea și celelalte acte normative

Legile interne constituie un important izvor al dreptului comerțului internațional mai ales atâta timp cât nu există în această materie un drept uniform care să excludă conflictele de legi și aplicarea legilor naționale.

Având în vedere scopul actelor normative, doctrina clasifică legile - izvoare interne ale dreptului comerțului internațional, în două categorii:

a) izvoare specifice, care se referă la actele normative ce conțin norme destinate să reglementeze, cu preponderență, raporturi din comerțul internațional și

b) izvoare nespecifice care se referă la acte normative ce constituie, în principal, izvoare ale altor ramuri de drept, dar conțin și norme juridice care privesc comerțul internațional.

Avându-se în vedere natura lor, legile interne mai sunt clasificate în legi comerciale (adică legi anume editate pentru relațiile comerciale și care se aplică și relațiilor de comerț exterior) și legi civile care se aplică în lipsa unor reguli comerciale.

Legea comercială națională (adică ansamblul de norme juridice care în totalitatea lor formează dreptul comercial național) cuprinde două părți:

a) norme cu vocație de aplicare generală în domeniul comerțului și care în totalitatea lor formează dreptul comun comercial, reprezentând o reglementare de bază a relațiilor comerciale (de exemplu, normele cuprinse în Codul comercial român);

b) norme juridice comerciale speciale, prin care se reglementează fie o anumită grupă de raporturi juridice comerciale, fie anumite zone ale comerțului (ca de exemplu, Legea societăților comerciale).

În această categorie de norme juridice intră și cele editate de legiuitor pentru a se aplica raporturilor de comerț internațional (de exemplu, Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat).

Celelalte norme juridice generale și speciale (altele decât cele concepute și elaborate de legiuitor pentru a se aplica raporturilor de comerț internațional) se aplică acestor raporturi în următoarele situații:

a) când părțile contractante desemnează legea română ca lex contractus;

b) când normele de drept conflictual desemnează legea română ca aplicabilă unui anumit raport juridic.

În aceste ipoteze dobândește vocație de aplicare față de un anumit raport juridic întregul sistem juridic românesc, deci atât normele ce reglementează raporturile juridice interne cât și cele ce reglementează raporturile de comerț internațional.

Legea civila. Codul comercial român stipulează în mod expres că dreptul civil constituie dreptul comun, el urmând să se aplice ori de câte ori legea comercială nu dispune.

Așadar, față de legea civilă, legea comercială are caracter special și prevalează asupra legii civile (generale) potrivit principiului specialia generalibus derogant.

- Uzanțele sau obiceiul juridic

Uzanțele pot fi locale, regionale, naționale sau internaționale. Indiferent dacă din punct de vedere al dreptului național ele sunt considerate sau nu izvor de drept, din punct de vedere al dreptului comerțului internațional prezintă o importanță deosebită sub acest aspect.

Datorită elementelor comune care se întâlnesc la cele două categorii de uzanțe (uzanțele - izvoare interne ale dreptului comerțului internațional și uzanțele - izvoare internaționale ale acestei materii), ele vor fi analizate împreună sub titlul - uzanțele comerciale.

Bibliografie

1.Brândușa Ștefănescu, Ion Rucăreanu-Dreptul comerțului Internațional, București 1993

2.Ioan Macovei- Dreptul comerțului internațional, Volumul I, Editura C.H.Beck, București 2006

3. Ioan Macovei, Carmen Tamara Ungureanu- Dreptul internațional al afacerilor, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 1999

4.Ioan Bindiu, Ștefan Mihăilă- Dreptul comerțului internațional, editura Paralela 45, 2002

5.Suport de curs- biblioteca electronică, www.ueb.ro

Preview document

Dreptul comerțului internațional - Pagina 1
Dreptul comerțului internațional - Pagina 2
Dreptul comerțului internațional - Pagina 3
Dreptul comerțului internațional - Pagina 4
Dreptul comerțului internațional - Pagina 5
Dreptul comerțului internațional - Pagina 6
Dreptul comerțului internațional - Pagina 7
Dreptul comerțului internațional - Pagina 8
Dreptul comerțului internațional - Pagina 9
Dreptul comerțului internațional - Pagina 10
Dreptul comerțului internațional - Pagina 11
Dreptul comerțului internațional - Pagina 12
Dreptul comerțului internațional - Pagina 13
Dreptul comerțului internațional - Pagina 14
Dreptul comerțului internațional - Pagina 15
Dreptul comerțului internațional - Pagina 16
Dreptul comerțului internațional - Pagina 17
Dreptul comerțului internațional - Pagina 18
Dreptul comerțului internațional - Pagina 19
Dreptul comerțului internațional - Pagina 20
Dreptul comerțului internațional - Pagina 21
Dreptul comerțului internațional - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Dreptul comertului international.docx

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Criminalistică - noțiune și sistem

CAPITOLUL I. CRIMINALISTICA- NOTIUNE SI SISTEM 1. Notiunea si importanta criminalisticii Impunerea unui caracter modern activitatii juridice a...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni introductive Analiza stadiului actual al relaţiilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională,...

Te-ar putea interesa și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Evoluția Dreptului Comerțului Internațional

1. Noţiuni generale. Drepul comerţuşui internaţional a apărut în evul mediu. Importantele valori şi riscuri pe care le angajează relaţiile...

Dreptul comerțului internațional

Dreptul comertului international este format dintr-un ansamblu de norme conflictuale, norme de drept civil, de drept comercial si norme de drept...

Obiectul Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I Enunţarea obiectului; enumerarea caracterelor Dreptul comerţului internaţional are ca obiect de reglementare rapoarte juridice de...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

I. Denumirea şi definiţia dreptului comerţului internaţional În literatura juridică, pentru titulatura disciplinei se folosesc mai multe expresii....

Dreptul comerțului internațional 2

INTERNATIONAL Cap I Obiectul dreptului com. internat. Def: Este un ansamblu de norme juridice care reglementeaza rel. comerciale si de...

Dreptul Comerțului Internațional

CAPITOLUL I DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 1. Definiţie. Elemente specifice. Rolul şi importanţa instituţiilor juridice privind comerţul...

Ai nevoie de altceva?