Dreptul concurenței - ajutorul de stat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 12637
Mărime: 458.13KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucia Irinescu

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul I Reglementări comunitare privind ajutorul de stat .p.5

I.1.Conceptul de ajutor de stat .p.5

I.2 Cadrul juridic în materie .p.10

I.3 Categorii de ajutoare de stat .p.13

I.4Monitorizarea ajutorului de stat.p.14

Capitolul II

Atribuţiile Consiliului Concurenţei în domeniul ajutorului de stat . p.16

II.1. Etapele reglementate de legea naţională .p.19

1.1. Etapa de pregătire a notificării ajutorului de stat şi a informării .p.19

1.2. Etapa în faţa Comisiei Europene .p.20

1.3. Etapa monitorizării ajutorelor de stat .p.20

1.4. Rambursarea şi recuperarea ajutoarelor de stat .p.21

1.5. Contravenţii şi sancţiuni .p.21

II.2Scheme de ajutor de care beneficiază Romania dupa 1 ianuarie 2007 .p.24

II.3 Examinarea sistemelor de ajutoare de stat .p.26

II.4 Cooperarea dintre instanțele naționale și Comisie în domeniul ajutorului de stat .p.28

Capitolul III

Studii de caz privind ajutorul de stat .p.33

CONCLUZII .p.37

BIBLIOGRAFIE .p.39.

Extras din document

INTRODUCERE

Cu un debut adesea criticat de către Comisia Europeană în ceea ce privește aplicarea ajutorului de stat de către România, autoritatea română de concurență este recunoscută, astăzi, atât la nivel național cât și european (inclusiv prin legislație) ca punct de contact între autoritățile române și Comisia Europeană în acest domeniu extrem de important, al ajutorului de stat.

Definiția consacrată legislativ se regăsește în articolul 87 (1) din Tratatul CE, conform căruia, ajutorul de stat este acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau ameninţă să denatureze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale între statele membre”.

Astfel, ajutorul de stat reprezintă orice formă de transfer a resurselor statului prin avantajarea anumitor agenţi economici, constituind astfel un efect potenţial asupra concurenţei şi comerţului între statele membre ale Uniunii Europene. Acelaşi articol precizează că ajutoarele de stat sunt, în principiu, incompatibile cu piaţa comună.

Incadrarea corecta a unei masuri de ajutor de stat este deosebit de importanta in contextul respectarii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al UE, dar si pentru evitarea unor proceduri comunitare sau nationale cu implicatii majore asupra politicilor guvernamentale. Neluarea in seama a regulilor de ajutor poate conduce la consecinte pentru: stoparea unei scheme de finantare, nerealizarea obiectivelor propuse si, ce este mai grav pentru un beneficiar, recuperarea sumelor platite, inclusiv a dobanzilor aferente.

In acest context, acelaşi articol, 87, in paragraful 2 enumeră categoriile de ajutoare care sunt compatibile cu piaţa comună:

- ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare determinată de originea produselor;

- ajutoarele destinate reparării daunelor provocate de calamităţi naturale sau alte evenimente extraordinare;

- ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania afectate de divizarea Germaniei, în măsura în care acestea sunt necesare pentru compensarea dezavantajelor economice cauzate de această divizare.

De asemenea, în paragraful 3 al aceluiaşi articol sunt enumerate anumite categorii de ajutoare care pot fi considerate compatibile cu piaţa comună:

- ajutoarele destinate promovării dezvoltării economice a regiunilor în care nivelul de trai este anormal de scăzut sau în care există un grad de ocupare a forţei de muncă extrem de scăzut;

- ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru;

- ajutoarele destinate să favorizeze dezvoltarea anumitor activităţi sau anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea nu schimbă condiţiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun. Cu toate acestea, ajutoarele acordate pentru construcţii navale până la data de 1 ianuarie 1957, în măsura în care compensează numai absenţa unei protecţii vamale, sunt reduse treptat în condiţii similare condiţiilor care se aplică pentru eliminarea taxelor vamale, sub rezerva dispoziţiilor prezentului tratat cu privire la politica comercială comună faţă de ţări terţe;

- alte categorii de ajutoare stabilite prin decizie a Consiliului, care hotărăşte cu majoritate calificată la propunerea Comisiei.

În articolul 88 şi 89 este stabilită procedura urmată în cazul acordării ajutoarelor de stat.

Comisia Europeană în cooperare cu statele membre, va ţine sub supraveghere toate sistemele de ajutoare de stat existente în statele membre. De asemenea, va propune măsuri necesare pentru dezvoltarea ulterioară sau pentru buna funcţionare a pieţei comune.

Ajutorul de stat fiind reglementat la nivelul Uniunii Europene, asemenea reglementări sunt direct aplicabile în România, ca stat membru UE.

Dacă înainte de 1 ianuarie 2007 în acest domeniu exista o structură din care făceau parte beneficiarul, autoritatea care acorda ajutorul de stat şi Consiliul Concurenţei care autoriza acordarea fiecărui tip de ajutor, în prezent, rolul esenţial pe care îl deţinea Consiliul Concurenţei în acest domeniu fiind preluat de către Comisia Europeană, Consiliului rămânându-i numai rolul de intermediar între solicitant şi Comisie. Practic pregăteşte cazul clientului, îl prezintă în faţa instanţei de autorizare şi menţine un contact între solicitant şi Comisie.

Acest transfer de competenţe către Comisia Europeană, iniţiat cu abrogarea vechii reglementări, a condus în mod automat la aplicarea directă în România a legislatiei comunitare în domeniul ajutorului de stat. Noua reglementare, este O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, care stabileşte competenţele de pregătire a notificării, de reprezentare a Românei în faţa Comisiei şi de monitorizare şi raportare a ajutoarelor anuale acordate.

Bibliografie

1. Cotuțiu, Aurelia, Sabău, Georgeta-Valeria, Drept român și comunitar al concurenței, Ed. C.H. Beck, București, 2008.

2. Deleanu, S, Fabian, G, Costaș, C.F., Ioniță, B, Curtea de Justiție Europeană. Hotărâri comentate, Ed. Wolters Kluwer, București, 2007.

3. Diaconu, Nicoleta, Dreptul Uniunii Europene – parte specială – politici comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

4. Groza, Anamaria, Uniunea Europeană- Dreptul material, Ed. C.K. Beck, București, 2014.

5. Manolache,Octavian, Tratat de drept comunitar, Ed. All, Bucureşti, 2006.

6. Mihai, Emilia- Dreptul concurentei, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

7. Pilan, Ciprian, Ajutorul de stat- Afaceri cu bani publici, Ed. Universul Juridic, București, 2010.

8. Şandru, Daniel Mihai, Drept comunitar – Integrarea europeană, Ed. Universitară, Bucureşti, 2008.

9. Legislație comunitară și internă.

10. Site-uri internet :

www.consiliulconcurentei.ro ;

www.mfinante.ro;

http://www.ier.ro/documente/formare/Politica_concurenta.pdf;

www.scj.ro;

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust.

www.infoeuropa.ro.

Preview document

Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 1
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 2
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 3
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 4
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 5
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 6
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 7
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 8
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 9
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 10
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 11
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 12
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 13
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 14
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 15
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 16
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 17
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 18
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 19
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 20
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 21
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 22
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 23
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 24
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 25
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 26
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 27
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 28
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 29
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 30
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 31
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 32
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 33
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 34
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 35
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 36
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 37
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 38
Dreptul concurenței - ajutorul de stat - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Concurentei - Ajutorul de Stat.docx

Alții au mai descărcat și

Ajutoarele de Stat in Uniunea Europeana

Ratiunea principalã de a fi a politicii în domeniul concurentei (PDC) este determinatã de faptul cã piata nu poate, în mod natural, sã functioneze...

Înșelăciunea potrivit NCP

CAPITOLUL I – PATRIMONIUL ȘI DREPTUL PENAL Secțiunea I – Patrimoniul – Valoare socială ocrotită de legea penală 1.1. Definiție. O definiție...

Ajutorul de Stat

INTRODUCERE Articolul 87 (1) din Tratatul CE defineşte ajutorul de stat ca fiind acel ajutor acordat „de state sau prin intermediul resurselor de...

Practici Anticoncurentiale

Notiuni generale. Definitie. Clasificare Reprimarea practicilor anticoncurentiale este principala directie de actiune si principalul scop al...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

1.Despre CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă un tribunal internațional care are sediul la Strasbourg. El este compus dintr-un...

Liberarea Condiționată

1. Noțiuni introductive Liberarea condiționată este o instituție de drept penal material (substanțial) complementară regimului executării pedepsei...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Introducere Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu...

Autoritati Autonome Publice - Consiliul Concurentei

1. Prezentare Generală Consiliul Concurenţei Rolul Consiliului Concurenţei în calitate de autoritate administrativă autonomă are doua dimensiuni:...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana

Introducere La început de mileniu, procesele de globalizare şi de inovaţie tehnologică reprezintă cele două mari motoare ale evoluţiei economiei...

Politica Comunitară în Materia Concurenței

INTRODUCERE Economia de piaţă este o formă modernă de organizare a activităţii economice, în cadrul căreia oamenii acţionează în mod liber,...

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Politica Europeană în Domeniul Concurenței

CAP. I. POLITICA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI 1.1. Introducere Politica concurenţială este una dintre cele mai vechi politici şi s-a...

Publicitatea Înșelătoare și cea Comparativă - Ca Forme de Manifestare a Concurenței Neloiale

Exercitarea activităţii economice presupune în mod necesar, spre a fi rentabilă, atragerea, păstrarea şi sporirea clientelei. Clientela constituie...

Politica Comunitară a Concurenței

INTRODUCERE Economia de piaţă este o formă modernă de organizare a activităţii economice, în cadrul căreia oamenii acţionează în mod liber,...

Expansiunea Societatilor Transnationale

CAPITOLUL I. PRACTICI ANTICONCURENŢIALE ŞI POLITICI ANTITRUST 1.1. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI Raţiunea principală de a fi a politicii în...

Ajutoarele de Stat si Efectele Generate de Acestea in Economia Nationala

1. INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile...

Ai nevoie de altceva?