Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8743
Mărime: 41.63KB (arhivat)
Publicat de: Panait Soare
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. I. Dreptul concurenţei comerciale-ramură distinctă a sistemului de drept românesc
 2. I.1. CONSIDERAŢII GENERALE
 3. I.2. SCURT ISTORIC
 4. I.3.NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE ŞI OBIECTUL DREPTULUI CONCURENŢEI
 5. II. Concurenţa comercială-instrument al economiei de piaţă
 6. II1 NOŢIUNEA DE CONCURENŢĂ COMERCIALĂ
 7. II.1.1. Semnificaţia generică
 8. II.1.2.Semnificaţia economică, trăsăturile şi funcţiile concurenţei
 9. II.1.3. Semnificaţia specifică
 10. II.2.2 Formele concurenţei – definire, analiză
 11. Concluzii

Extras din referat

I.DREPTUL CONCURENŢEI COMERCIALE – RAMURĂ DISTINCTĂ A SISTEMULUI DE DREPT ROMÂNESC

I.1. CONSIDERAŢII GENERALE

Dreptul concurenţei are două înţelesuri:

În înţeles larg - dreptul concurenţei cuprinde atât dispoziţiile al căror scop este reprimarea concurenţei neloiale cât şi pe cele al căror obiect îl formează restricţiile impuse concurenţei.

În înţeles restrâns - dreptul concurenţei se reduce la normele care reglementează reprimarea actelor neloiale.

Legătura dintre regulile privind reprimarea concurenţei neloiale şi restricţiile aduse concurenţei a fost pusă în evidenţă după cel de-al doilea război mondial.

Restricţiile aduse concurenţei au ca scop menţinerea şi apărarea liberei concurenţe în faţa tendinţelor monopoliste ale grupărilor economice, de eliminarea concurenţilor mai puţin puternici. Reprimarea concurenţei neloiale are ca scop sancţionarea actelor contrare „bunelor moravuri” şi menţinerea unui minim de lealitate în raporturile de concurenţă.

În concepţia modernă reglementarea de ansamblu a concurenţei este menită să asigure libertatea şi moralitatea activităţii economice în scopul protejării intereselor concurenţiale cât şi pe cele ale colectivităţii.

I.2. SCURT ISTORIC

Abolirea corporaţiilor şi consacrarea principiului libertăţii comerţului şi industriei (în Franţa, spre exemplu, prin Legea din 17 martie 1791) au însemnat şi consacrarea principiului libertăţii de concurenţă între cei ce exercitau aceeaşi activitate.

Există concurenţă ori de câte ori mai multe persoane urmăresc în activitatea lor economică, acelaşi scop sau un scop asemănător.

În doctrina liberalismului economic libertatea de concurenţă era privită ca o condiţie şi o garanţie a progresului.

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, când, sub formă incipientă, apare dreptul concurenţei, au apărut reglementări restrictive ale libertăţii concurenţei, proclamate iniţial din necesitatea de a interveni împotriva exercitării abuzive a libertăţilor de concurenţă.

La baza acestor reglementări a stat ideea că libertatea de concurenţă îşi are limitele în obiceiurile comerciale cinstite.

Altfel spus, în lupta de concurenţă partenerii sunt datori să respecte un minimum de moralitate, iar odată aceste limite depăşite concurenţa devine neloială şi angajează răspunderea celui care a săvârşit asemenea acte. Asemenea fapte vizau mai ales domeniul mărcilor de fabrică şi de comerţ.

Temeiul răspunderii pentru concurenţă a fost găsit în dispoziţiile Codului civil privitoare la răspundere, temei păstrat şi azi în ţările în care nu există reglementări speciale.

Reglementările speciale au ca obiect atât reprimarea practicilor abuzive în exercitarea comerţului şi industriei, cât şi interzicerea grupărilor capabile să exercite o anumită presiune asupra pieţii şi să îngrădească astfel libertatea de concurenţă.

Apoi, au fost adoptate reglementări ce aveau ca scop protecţia consumatorilor.

Astfel, sfera subiectelor protejate s-a extins, incluzând pe lângă concurenţii comerciali şi consumatorii, aceştia putând fi prejudiciaţi atât prin practicile abuzive ale concurenţilor, cât şi prin înţelegerile ce pot interveni între aceştia cu scopul de a elimina concurenţa.

În Franţa şi Italia sancţionarea actelor de concurenţă neloială este creaţia jurisprudenţei, iar temeiul îl constituie dreptul comun al răspunderii delictuale, în principal.

În Germania a fost adoptată prima lege pentru reprimarea concurenţei neloiale la 27 mai 1896, iar în 1909 a fost adoptată o altă lege, care în art.1 dispunea că „oricine săvârşeşte în schimburile comerciale acte de concurenţă contrare bunelor moravuri, poate fi obligat la încetarea acestor acte şi la plata de daune.”

În Anglia nu există o lege specială în materie de concurenţă neloială, însă în multe cazuri actele de concurenţă neloială cad sub incidenţa legii penale, cum ar fi reclama mincinoasă sau abuzul de semne distinctive.

În ţările foste comuniste, problemele concurenţei nu au atras atenţia specialiştilor.

Economia planificată şi controlul administrativ preventiv au lăsat un teren limitat actelor de concurenţă neloială. La acestea s-a adăugat şi faptul că interesul acordat mărcilor şi invenţiilor a fost destul de redus.

După anul 1965, când fosta URSS a aderat la Uniunea de la Paris, protecţia împotriva concurenţei neloiale a primit la început o oarecare importanţă, care a crescut după dezvoltarea relaţiilor de comerţ exterior între est şi vest.

Legea română a concurenţei neloiale din 18 mai 1932 a fost abrogată expres prin Decretul nr.691/1973 din 14.01.1974, fără a fi înlocuită cu o altă reglementare.

I.3.NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE ŞI OBIECTUL DREPTULUI CONCURENŢEI

Dreptul concurenţei este o disciplină eterogenă.

Astfel, obiectul său de studiu îl constituie:

- concurenţa neloială şi reprimarea ei;

- interzicerea înţelegerilor restrictive de concurenţă;

- protecţia consumatorilor.

Preview document

Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 1
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 2
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 3
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 4
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 5
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 6
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 7
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 8
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 9
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 10
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 11
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 12
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 13
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 14
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 15
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 16
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 17
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 18
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 19
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 20
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 21
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 22
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 23
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 24
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 25
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 26
Dreptul Concurenței Comerciale - Ramură Distinctă a Sistemului de Drept Românesc - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Concurentei Comerciale - Ramura Distincta a Sistemului de Drept Romanesc.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea la Fața Locului

Cercetarea la faţa locului 1.Semnificaţia şi importanţa cercetării la faţa locului Cercetarea la faţa locului se înscrie printre activităţile ce...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Dreptul Concurenței

ISTORIC AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE Comunităţile europene , pentru a ajunge la forma actuală de organizare, au parcurs mai multe etape, desfăsurate...

Profesii Liberale

AVOCATUL Astfel cum precizeazã Legea nr. 255/2004, profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonomã,...

Specificul Dreptului Comunitar al Concurenței

„Retihabitio mandato aequiparatur” Capitolul I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă...

Reglementări ale concurenței în spațiul european

INTRODUCERE O concurenţă reală reprezintă „motorul” economiei de piaţă funcţionale, fiind creat, astfel, cadrul necesar pentru dezvoltarea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul concurenței

DREPTUL CONCURENTEI Introducere Raţiunea principală de a fi a politicii în domeniul concurenţei (PDC) este determinată de faptul că piaţa nu...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni la codul vamal

CAP. I – NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1- NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI VAMAL 1.1. - Noţiunea dreptului vamal Supraveţuirea unamă complicându-se în...

Drept Vamal

Capitolul I Dreptul vamal ramură distinctă de drept Secţiunea 1. Noţiunea dreptului vamal In evoluţia dreptului românesc, tratamentul...

Drept Comunitar

1. Constituirea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECO) Initiativa unor noi demersuri de integrare europeana, dupa esecul de la Haga...

Drept Vamal

Curs 1 Noţiuni generale despre dreptul vamal Noţiunea dreptului vamal În evoluţia dreptului românesc, tratamentul reglementărilor şi...

Dreptul European al Concurenței

Analiza conceptului de … 1. Semnificaţia generică şi specifică a concurenţei. 2. Clasificarea – felurile concurenţei: a. Concurenţa ilicită...

Drept Comunitar

CAPITOLUL I. PREMISELE TEORETICE ŞI POLITICO-ISTORICE ALE PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ 1. Bazele teoretice ale procesului integrativ european...

Ai nevoie de altceva?