Dreptul de Proprietate Publica

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Dreptul de Proprietate Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitru Lupulescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. 3 din Constitutie, proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, adica comunei, orasului, municipiului si judetlui. Din acest text de lege rezulta ca subiecte ale dreptului de proprietate publica sunt statul si unitatile administrativ- teritoriale.

Bunurile ce fac obiectul dreptului de proprietate publica sunt prevaute in Constitutie, legi organice si legi ordinare. Astfel, in alin. 4 al art. l3 din Constitutie se prevede ca „Bogatiile de orice natura ale subsolului, caile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interes public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. Enumerarea facuta de Constitutie bunurilor ce formeaza obiectul dreptului de proprietate publica nu este exhaustiva, de indata. ce face precizarea el pot constitui obiect al acestui drept si „alte bunuri stabilite de lege“.

Legea fondului funciar in art. 5 enumera categoriile de terenuri ce formeaza obiectul dreptului de proprietate publica: „terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cubi de comunicatie, regle stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile râurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si ale marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si sisturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apWirii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care prin natura lor, sunt de uz sau interes public“.

Adaptând criteriul apartenentei la domeniul public a tuturor bunurilor care prin natura lor sunt destinate uzului ori interesului public, Legea fondului funciar creeaza posibilitatea ca, prin schimbarea destinatiei sale, un bun ce alcatuieste obiectul dreptului de proprietate publica, sa poata deveni obiectul dreptului de proprietate privata.

De asemenea, Codul civil în art. 476-478 enumera o serie de bunuri ce alcatuiesc obiectul dreptului de proprietate publica. Printre aceste bunuri figureaza drumurile mari si mici, precum si ulitele care sunt in sarcina statului, fluviile si râurile navigabile sau plutitoare, tarmurile, adaugirile catre mal pe locurile de unde s-a retras apa marii, porturile naturale sau artificiae, malurile unde trag vasele si îndeobste toate phile din phnantul Romaniei care nu sunt proprietate private, averile vacante precum si cele ale persoanelor ce mor si nu au mostenitori sau sunt lepadate, pogile, zidurile, sanparile si inthriturile pietelor de razboi si ale fortaretelor, toate cât timp servesc uzului public.

Textele Codului civil privind enumerarea bunurilor ce fac obiectul dreptului de proprietate publica au fost supuse unor nedreptitite critici, fiind considerate ca lipsite de claritate si imprecise, deoarece sunt incluse printre aceste bunuri si uncle ce pot alcatui obiect al dreptului de proprietate private .

Cladirile nu sunt prevazute de lege ca facand obiectul dreptului de proprietate publica, totusi ele alcatuiesc obiectul acestui drept atunci cand ele sunt accesoriu al terenurilor ce fac obiectul proprietatii publice, curn ar fi gee, podurile, farurile etc. si atunci cand ele sunt afectate uzului public (cladirile-ministerelor, primariilor, prefecturilor, biblioteci si muzee publice etc.).

Obiectul dreptului de proprietate publica îl pot alcatui si bunurile mobile cu conditia ca aceste bunuri sa fie destinate a servi folosintei publica, adica prin functia lor sa, fie indispensabile serviciului si utilitatii publice, pe de o parte, iar pe de alta parte, sa se supuna. regimului juridic previzut de lege pentru aceste bunuri. Intra in aceasta categorie, tablourile dintr-un muzeu, cartile unei biblioteci publice, documente de arhiva puse la dispozitia publicului etc.

În functie de intinderea utilitatii si interesului public, un bun ce alcatuieste obiectul dreptului de proprietate publica poate fi clasificat ca fiind bun „de interes national, caz în care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, în regim de drept public, azine comunelor, oraselor, muncipiilor sau judetelor“ se precizeaza in art. 4 alin. 2 din Legea fondului funciar. Pentru delimitarea bunurilor de interes national de cele de interes local si judetean a fast adoptata Hotarârea Guvernului nr. 113/1992 in care in functie de uzul si interesul pe care îl prezinta aceste bunuri au fost enumerate bunurile de interes national si cele de interes local. In legatura cu obiectul dreptului de proprietate publica se impune o precizare de ordin terminologic. Astfel, desi Constitutia utilizeaza termenul de proprietate publica, in unele legi speciale se folose ate expresia de „domeniul public“. Credem si noi, alaturi de ambii autori, ca cei doi termeni folositi de legiuitor sunt identici din punct de vedere juridic

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul de Proprietate Publica.doc

Alte informatii

Universitatea Bucuresti