Dreptul de superficie

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5656
Mărime: 45.91KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tabuncic Tatiana

Cuprins

Introducere 3

I. Considerații generale cu privire la dreptul de superficie 4

1.1. Noţiunea dreptului de superficie 4

1.2. Caracterele juridice ale dreptului de superficie 7

II. Modalități de constituire și de exercitare a dreptului de superficie 9

2.1. Constituirea dreptului de superficie asupra unei construcţii existente 9

2.2. Drepturile şi obligaţiile superficiarului 9

III. Stingerea dreptului de superficie 13

3.1. Temeiurile de stingere 13

3.2. Efectele stingerii dreptului de superficie 14

Concluzie 16

Bibliografie 17

Extras din document

Introducere

Dreptului de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui bun, deoarece conferă atributele de usus, fructus şi abusus. Prerogativele juridice ale dreptului de proprietate -posesia, folosinţa şi dispoziţia – titularul le poate exercita în plenitudinea lor.Atributele sunt opozabile tuturor.

Prin separarea unor atribute, se formează drepturi reale distincte, care poartă denumirea de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate. Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt acele drepturi reale principale,derivate asupra bunurilor altuia, opozabile tuturor, inclusiv proprietarului, care se constituie sau se dobândesc prin desprinderea ori limitarea unor atribute din conţinut juridic al dreptului de proprietate.

Astfel ințelese, dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt limitate ca număr prin lege. Intr-adevăr, toate drepturile reale, deci si dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, au această caracteristică.Dezmembrămintele propriu-zise ale dreptului de proprietate privată sunt: dreptul uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute si dreptul de superficie.

I. Considerații generale cu privire la dreptul de superficie

1.1. Noţiunea dreptului de superficie

Dreptul de superficie este reglementat de art.443-453 din Codul civil al Republicii Moldova.Superficie este dreptul real imobiliar de a folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente".

Altfel spus, dreptul de superficie are următoarele caractere juridice:

- este un drept real imobiliar având ca obiect întotdeauna un bun imobil, o suprafaţă de teren,

- este un dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra terenului, al cărui conţinut îl reprezintă folosinţa terenului;

- este un drept perpetuu, care există atâta timp cât există construcţia, lucrarea sau plantaţia. Art.445 C. civ. RM prevede că „dreptul de superficie nu se stinge prin demolarea sau pieirea construcţiei". Deci, el nu se stinge prin neexercitare (prin neuz). De altfel, un neuz este de neconceput, pentru că uzul înseamnă tocmai faptul că terenul este ocupat de construcţie. Caracterul perpetuu ţine, însă, de natura dreptului de superficie, nu însă de esenţa lui. De exemplu, împrejurarea că el poate să privească şi plantaţii nu trebuie să ducă la o altă concluzie, pentru că acestea pot fi regenerate sau înlocuite, esenţial rămâne atributul folosinţei terenului de către superficiar.

Totuşi, atunci când dreptul de superficie se constituie prin act juridic, el poate fi constituit şi pe o durată determinată:

- este un drept imprescriptibil ce derivă din perpetuitatea sa, extinctiv, astfel că acţiunea îi revendicare poate fi introdusă oricând până la stingerea însăşi a dreptului de superficie;

- este un drept alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune ;

- nu încetează prin ieşire din indiviziune, pentru că dreptul superficiarului şi cel al proprietarul terenului nu sunt în indiviziune, adică între cei doi titulari nu există o stare de coproprietate3.

Bibliografie

1. Baieş S., Băieșu A., ș.a. “ Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor” Chişinău: Cartier, 2005 -516 p.

2. Ciutacu Florin, „Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale”, Bucureşti: Lumina Lex 2001. - 240 p.

3. Cojocari Eugenia,Cuşmir Marcel, ș.a.“Drept civil, Drepturi reale” (note de curs) Chişinău: Institutul Nistrean de economie şi drept din Moldova,2003 – 166 p.

4. Dogaru Ion, Drept civil.Idea curgerii timpului și consecințele ei juridice, București: ALL BECK, 2002 - 1120 p.

5. Volcinschi Victor, Superficia. „Ghidul judecătorului în materie civilă şi comercială al Republicii Moldova", Chişinău:Cartier, 2004. - 453 p.

Preview document

Dreptul de superficie - Pagina 1
Dreptul de superficie - Pagina 2
Dreptul de superficie - Pagina 3
Dreptul de superficie - Pagina 4
Dreptul de superficie - Pagina 5
Dreptul de superficie - Pagina 6
Dreptul de superficie - Pagina 7
Dreptul de superficie - Pagina 8
Dreptul de superficie - Pagina 9
Dreptul de superficie - Pagina 10
Dreptul de superficie - Pagina 11
Dreptul de superficie - Pagina 12
Dreptul de superficie - Pagina 13
Dreptul de superficie - Pagina 14
Dreptul de superficie - Pagina 15
Dreptul de superficie - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Dreptul de superficie.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiunea

INTRODUCERE Problematica dreptului poate fi abordata sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen...

Concursul de Infractiuni

CONCURSUL DE INFRACTIUNI 1.Consideratii generale privind “concursul de infractiuni” Potrivit teoriei dreptului penal, preluata si consacrata in...

Concursul de Infracțiuni

1. Explicaţii preliminare, Codul penal în vigoare prevede şi reglementează două forme ale pluralităţii de infracţiuni, deci două cazuri în care o...

Bugetele Locale

Capitolul.I. Bugetele locale 1.1. Conceptul de buget local Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în...

Partidele Politice în Ordinea Constituțională a României

Formele incipiente de grupare politică similară partidelor au apărut înca din perioada Regulamentelor Organice, în Principatele române Moldova şi...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Posesia

Introducere Posesia se află la baza drepturilor reale și constituie manifestarea exsterioară a existenței acestora. Ea și-a găsit reglementare în...

Drepturile Reale Principale

. 1. Drepturile reale. Definiţie Drepturile reale (jus in re) - sunt drepturi subiective patrimoniale în virtutea cãrora titularul lor îşi poate...

Te-ar putea interesa și

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE SECŢIUNEA I ELEMENTE DE ORDIN ISTORIC Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt niciodată strict...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Constituirea Dezmembramintelor Dreptului de Proprietate

1. DEZMEMBRĂMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE. NOŢIUNE Dreptul de proprietate, cel mai complet drept real, întruneşte în mâinile titularului toate...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată

Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 1. Dreptul de proprietate şi proprietatea privată Într-o societate organizată pe baza...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată în Noul Cod Civil

Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Ai nevoie de altceva?