Dreptul European al Contractelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4077
Mărime: 64.33KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Lucian Blaga Facultatea de Drept Simion Barnutiu, master Administratie publica europeana

Cuprins

Europenizarea dreptului privat 2

Uniformizarea prin directive 2

Rolul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene 3

Apropierea legislaţiei civile în statele membre 4

Principiile dreptului european al contractelor 4

Cartea verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui

drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi 5

Provocări pentru piaţa internă 7

Contractele dintre întreprinderi şi consumatori 7

Contractele între întreprinderi 9

Alegerea celui mai potrivint instrument de drept european

al contractelor 10

Concluzii 10

Bibliografie 12

Extras din document

Europenizarea dreptului privat

Problema a fost abordată încă din anul 1900 la Congresul de Drept Comparat ce a avut loc la Paris. Acest congres a fost socotit în mare măsură ca fiind actul de naştere a dreptului comparat modern, inspirat de ideea unui „drept comun al umanităţii civilizate”, dreptul comparat fiind în măsură să poată valorifica diferenţele accidentale care separă sistemele juridice ale statelor membre ale Uniunii Europene. Această sarcină cheie a comparatismului juridic a început să se concretizeze abia după sfârşitul Primului Război Mondial, când a fost creat Institutul Internaţional pentru unificarea dreptului privat la Roma (UNIDROIT). Prin anii ’60 s-a creat o a doua organizaţie consacrată unificării internaţionale a dreptului privat – UNCITRAL. După unele opinii, influenţa celor două organisme asupra evoluţiei dreptului privat a fost mai degrabă modestă, până în prezent cel mai mare succes al acestora fiind pregătirea Convenţiei privind contractele pentru vânzarea internaţională de mărfuri (CISG), document care priveşte un domeniu cheie al dreptului privat, în prezent intrat în vigoare în mai mult de 60 de state, dintre care şi state membre ale Uniunii Europene, şi care a devenit din ce în ce mai important pentru practica juridică.

Având în vedere dificultăţile considerabile pe care le întâmpină unificarea juridică la nivel global, desigur, inevitabile, precum şi marile divergenţe dintre sistemele de drept ale diferitelor naţiuni şi popoare, care nu sunt neapărat datorate unor accidente ale istoriei sau ale hazardului, acestea pot, crede Reinhard Zimmerman, deopotrivă să fie fondate pe diferenţe culturale, economice ori politice fundamentale. Acest fapt face însă ca unificarea juridică să aibă un succes mult mai mare decât atunci când aceasta ar avea în vedere sistemele de drept ale naţiunilor care se află la un nivel de evoluţie culturală şi economică aproape similară şi care, între altele, împărtăşesc aceeaşi experienţă istorică şi aceleaşi concepţii politice fundamentale.

Dacă asemenea naţiuni se unesc într-o comunitate economică, unificarea regimului juridic, mai cu seamă privind tranzacţiile comerciale, mai devreme sau mai târziu, se va realiza datorită importanţei considerabile practice şi politice. Urgenţa promovării unui drept privat european determină o evoluţie juridică contemporană remarcabilă. În acest proces, comparatismul juridic poate avea un rol important.

Uniformizarea prin directive

Cu toate că Walter Hallstein, prim-preşedinte al Comisiei Europene, a atras atenţia încă din anul 1964 asupra necesităţii unei armonizări a dreptului privat în Europa, ştiinţa dreptului privat nu a primit cu adevărat provocarea decât prin anii ’90, când a fost lansat un program ambiţios în domeniul societăţilor comerciale, astfel încât primele două directive au vizat miezul dreptului privat tradiţional.

Se pare însă că numai directiva privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii din 1993 a marcat, indubitabil, pentru juriştii europeni, faptul că dreptul privat european a dobândit o nouă dimensiune.

Un alt pas important în europenizarea dreptului privat prin intermediul directivelor Comunităţii Europene a fost adoptarea Directivei privind vânzarea şi garantarea bunurilor de consum din 1999. De altfel, încă din dreptul roman, contractul de vânzare a fost întotdeauna tipul central de contract pentru transmiterea în viaţa comercială, iar directiva s-a dorit a fi un model în vederea codificării europene a reglementărilor privind vânzarea. Menţionăm că în Germania, această directivă a provocat reforma cea mai importantă a BGB (Codul civil) după intrarea în vigoare a acestuia.

În prezent, există peste douăzeci de directive în domeniul dreptului privat tradiţional, precum şi multe altele în afara acestuia. Această din urmă categorie de reglementări formează un bric-a-brac de măsuri legislative individuale adăugate la peisajul dreptului privat general, care adeseori nu se armonizează cu acest cadru şi nu se articulează foarte bine între ele. Astfel, confuzia care anturează încă noţiunea de „consumator”, noţiune cheie în domeniul dreptului consumatorului, poate constitui un exemplu, cu toate că evoluţia sa a fost dominantă în ultimii 25 de ani în Uniunea Europeană.

Tot asemenea, nu putem determina cu claritate care sunt raporturile dintre figura juridică a „contractului de consum” şi regimul juridic general al contractului. De altfel, toate directivele care au contribuit sau vor contribui la constituirea unui drept privat european sunt fundamentate pe dispoziţiile art. 95 TCE sau, mai precis, aşa cum rezultă din termenii directivelor în chestiune, „în special” pe art. 95. În conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, aceasta a pus accentul pe faptul că Uniunea Europeană nu poate lua măsuri pentru apropierea reglementărilor statelor membre decât cu scopul ameliorării funcţionării pieţei comune interne.

Rolul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene

Armonizarea juridică pe cale legislativă în cadrul Uniunii Europene este, desigur, nesatisfăcătoare pentru anumite consideraţii, dar nici activitatea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene nu ameliorează cu mult această situaţie. Este totuşi adevărat faptul că anumite noţiuni, reguli şi principii care sunt determinante pentru Dreptul european sunt rezultatul jurisprudenţei acesteia. Curtea Europeană de Justiţie are o posibilitate restrânsă de a acţiona în domeniul dreptului privat, dat fiind că, potrivit art. 220 şi urm. TCE, aceasta nu este o curte supre- mă pentru litigiile de drept privat în cadrul Uniunii Europene. Curtea are această compe- tenţă în materia litigiilor privind indemnizaţiile pentru prejudiciile cauzate de către Comunitate şi în domeniul litigiilor privind răspunderea extracontractuală.

În cazul litigiilor de drept privat, Curtea poate pronunţa decizii prejudiciale (preliminare) în scopul garantării unei interpretări uniforme a dreptului comunitar. Spre exemplu, retracţia în materia tranzacţiilor la domiciliu se aplică contractelor de cauţiune, cu condiţia ca datoria principală a cărei garanţie este să fie de asemenea contractată în altă parte decât în spaţiul comerciantului creditor; că un cumpărător care a încheiat o tranzacţie la domiciliu poate retracta, chiar după trecerea termenului de 6 luni, dacă nu a fost informat despre dreptul său de retracţie, sau că noţiunea de „prejudiciu” în directiva privind voiajele cu preţ forfetar cuprinde prejudiciile extrapatrimoniale. Fără îndoială, sunt probleme importante care privesc aplicarea dreptului privat în ansamblul celor 27 de state membre.

Preview document

Dreptul European al Contractelor - Pagina 1
Dreptul European al Contractelor - Pagina 2
Dreptul European al Contractelor - Pagina 3
Dreptul European al Contractelor - Pagina 4
Dreptul European al Contractelor - Pagina 5
Dreptul European al Contractelor - Pagina 6
Dreptul European al Contractelor - Pagina 7
Dreptul European al Contractelor - Pagina 8
Dreptul European al Contractelor - Pagina 9
Dreptul European al Contractelor - Pagina 10
Dreptul European al Contractelor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Dreptul European al Contractelor.doc

Alții au mai descărcat și

Unificarea dreptului comerțului internațional în Uniunea Europeană. Aspecte teoretico-practice

INTRODUCERE Comerţul reprezintă zona cea mai dinamică a relaţiilor publice. Concurenţa impune comercianţii să creeze produse şi servicii noi, să...

Evoluția Conceptului de Izvor al Obligațiilor

Introducere Tema lucrării noastre de licenţă o reprezintă „Contractul de vânzare-cumpărare în dreptul roman”. Deşi studiul unei legislaţii vechi...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Curtea Europeană de Conturi

I. Scurt istoric În conformitate cu articolul 7 din Tratatul CE, sarcinile încredinţate Comunităţii sunt realizate de următoarele instituţii: -...

Răspunderea Penală în Dreptul Internațional

1. Raspunderea penală internaţională 1.1. Consideraţii generale Problema răspunderii internaţionale este foarte importantă pentru comunitatea...

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Capitolul 1: Societăţile comerciale 1.1 Consideraţii generale Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de...

Dreptul European

,,Europa unită (...) nu este un expedient modern, economic sau politic, ci un ideal pe care toate spiritele moderne, cele departe văzătoare, l-au...

Te-ar putea interesa și

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esenţiali ai societăţilor democratice. Democraţia nu...

Contractul de franciză - studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Intermedierea asigurărilor în contextul economiei de piață

INTRODUCERE Actualitatea de cercetare Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea noastră impun şi necesitatea...

Subiectele dreptului comerțului internațional

Capitolul 1. Noțiuni generale privind comerțul internațional și dreptul comerțului internațional. Epoca contemporană, a generat dezvoltarea,...

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Protecția și Garantarea Drepturilor Individului la Nivel European și ale Individului în Islam

4.1.ABORDAREA OCCIDENTALA I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE PROTECTIE AL DREPTURILOR OMULUI Omul beneficiaza de drepturi...

Contractul de Consignație

CAPITOLUL I.Aspecte generale privind dinamica ce influenţeaza cadrul juridic al dreptului contractelor Aspectul dinamicii social-economice a...

Ai nevoie de altceva?