Dreptul Familiei

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Dreptul Familiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Constructiile edificate de soti pe terenul unuia dintre ei

Conform articolului 30 din CODUL FAMILIEI ,bunurile dobândite în

timpul casatoriei,de oricare dintre soti,sunt ,de la data dobândirii lor,bunuri comune ale sotilor.Aceasta regula se aplica si în privinta imobilelor.

În cazul dobândirii bunurilor imobile,nu este necesara manifestarea de vointa expresa a ambilor soti,functionând prezumtia mandatului tacit reciproc prevazut in articolul 35 din CODUL FAMILIEI ,legea pretinzând consimtamântul expres al ambilor soti numai pentru înstrainarea sau grevarea imobilelor din comunitatea matrimoniala .

În ceea ce priveste constructiile edificate de soti pe terenul unuia dintre ei ,exista doua prezumtii legale care intra in conflict.

În primul rând este vorba de prezumtia instituita de articolul 482 COD CIVIL ,si anume ca „proprietatea unui lucru mobil sau imobil da drept asupra tot ceea ce produce lucrul si asupra a tot ce se uneste, ca accesoriu ,cu lucrul,într-un mod natural sau artificial”.Bineînteles, aceasta se intâmpla în situatia în care între proprietarul terenului si constructor nu exista o conventie sau o situatie legala din care sa rezulte un drept de superficicie în favoarea constructorului.

A doua prezumtie este cea prevazuta în articolul 30 din CODUL FAMILIEI si anume prezumtia de comunitate.Desigur,ne-am putea gândi ca regula care urmeaza a fi aplicata este cea prevazuta în articolul 492 COD CIVIL coroborat cu articolul 494 COD CIVIL.În acest caz însa ,are prioritate regimul comunitatii ,astfel ca ,indiferent caruia dintre soti îi apartine terenul asupra caruia s-a construit ,daca acea constructie a fost edificata în timpul casatoriei ,ea va deveni bun comun in devalmasie al sotilor.

Într-o alta opinie din doctrina se sustine ca se aplica dispozitiile articolului 494 COD CIVIL.

Potivit acestei opinii,daca sotul constructor a construit cu mijloace proprii pe trenul celuilalt sot,cu acordul acestuia,constructia va fi bun propriu al sotului constructor. Acesta dobândeste proprietatea asupra constructiei si un drept de folosinta asupra terenului ,constituindu-se în favoarea lui un drept de superficie.

La aceasta regula exista unele nuantari:

1. În situatia în care unul dintre soti construieste cu mijloace comune pe terenul proprietatea celuilalt sot,cu acordul acestuia:

Sotul proprietar al terenului nu va deveni si proprietar al constructiei ,aceasta fiind bun comun în devalmasie a ambilor soti.

Exercitarea dreptului de proprietate comuna în devalmasie prezinta unele particularitati,determinate în primul rând de natura relatiilor dintre titulari acestui drept ,relatii întemeiate pe deplina egalitate a celor doi soti care hotarasc de comun acord în tot ceea ce priveste casatoria ,iar în al doilea rând ,de structura complexa sub care se înfatiseaza acest drept, sotii necunoscând nici întinderea dreptului de proprietate si nici bunurile în neutralitatea lor ,ce apartin fiecaruia în parte.

Asadar ,sotul constructor având un drept de superficie ,sotul proprietar al terenului ramâne pe mai departe proprietar al acestuia ,dar dreptul sau de proprietate este grevat de dreptul de folosinta al celuilalt sot.

Aceeasi solutie este valabila si în cazul constructiilor alaturate,învecinate sau suprapuse unei constructii vechi,apartinand numai unuia dintre soti .Noile constructii devin proprietate comuna a ambilor soti ,iar cele vechi.la fel ca si terenul,

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Familiei.doc