Dreptul fiscal internațional

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 10415
Mărime: 63.56KB (arhivat)
Publicat de: Păduraru V.
Cost: 8 puncte

Cuprins

  1. Introducere . 3
  2. 1.Considerații generale privind dreptul fiscal internațional ..4
  3. 2. Convențiile internaționale, ca izvoare ale dreptului fiscal internațional ..5-8
  4. 3. Dubla impunere fiscală internațională . 8-14
  5. 4. Lacunele în dreptul fiscal internațional: A. Frauda și Evaziunea fiscală internațională. B. Paradisurile fiscale internaționale 14-22
  6. 5. Cooperarea internațională a statelor în domeniul fiscal internațional .22-26
  7. Concluzii .27
  8. Bibliografie 28-29

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei

Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan intenațional, dat fiind faptul persistenței practicilor fiscale abuzive, ca de exemplu frauda fiscală și evaziunea fiscală. De asemenea, în prezent o preocupare cu impact major a statelor internaționale o constituie și paradisurie fiscale care sunt într-o continuă dezvoltare.

Astfel, totul în jurul nostru indică faptul că, în fiscalitatea internațională, noua „ordine mondială” are în prim plan eforturile îndreptate spre combaterea și descurajarea practicilor fiscale abuzive.

Scopul și obiectivele

Scopul tezei de față constă în efectuarea studiului asupra dreptului fiscal internațional, în dimensiunile sale calitative și cantitative, cu particularizarea situației actuale internaționale în domeniu.

Scopul conturat mai sus își găsește concretizarea în următoarele obiective:

- definirea și analizarea caracteristicilor generale ale dreptului fiscal internațional;

- caracterizarea convențiilor internaționale, ca izvoare ale dreptului fiscal internațional;

- analiza trăsăturilor dublei impuneri fiscale internaționale;

- examinarea lacunelor în dreptul fiscal internațional (frauda și evaziunea fiscală internațională, paradisurile fiscale internaționale);

- stabilirea contribuției cooperării internaționale a statelor în domeniul fiscal internațional.

Metodologia de cercetare

Această lucrare presupune o analiză a aspectelor generale ale dreptului fiscal internațional, a materialelor acumulate în cadrul altor lucrări, a cadrului legislativ și normativ internațional în domeniul fiscal internațional. De asemenea, prin această lucrare s-a încercat a analiza domeniul fiscal la nivel internațional prin stabilirea trăsăturilor sale caracteristice, prin examinarea lacunelor fiscale internaționale și prin stabilirea importanței cooperării instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniul fiscal internațional.

La pregătirea studiului, de asemenea, au fost utilizate metode științifice particulare de cercetare: analitică, logică, deductivă, de drept comparativ.

Cuvinte-cheie: drept fiscal internațional, dubla impunere fiscală internațională, frauda fiscală, evaziune fiscală, paradisuri fiscale, convenții fiscale, impozite.

1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DREPTUL FISCAL INTERNAȚIONAL

În cazul în care dreptul fiscal este ansamblul de norme de drept în temeiul cărora un stat percepe impozite, și anume impune contribuții care nu sunt remunerația unei prestații determinate, dreptul fiscal internațional reprezintă o relație consolidată cu conceptul de suveranitate națională exercitată pe un teritoriu .

Situațiile care generează datoria fiscală vor avea adesea un aspect de străinătate. Astfel, statele pot să o ignore și să perceapă impozitele. Ei vor înțelege deseori că au avantajul de a limita această percepție, fie unilateral, adesea pe bază reciprocă, fie în mod convențional, în baza unor tratate bilaterale sau chiar multilaterale.

Dreptul fiscal internațional va fi, în primul rând, setul de norme de drept intern sau internațional care reglementează colectarea impozitelor în legătură cu evenimentele generatoare care implică cel puțin un element de cetățenie străină. Într-o perspectivă mai largă sau chiar comparativă, dreptul fiscal internațional va fi studiul tehnicilor juridice aplicate pentru impunerea situațiilor transfrontaliere.

Astfel, în cazul dat putem menționa faptul că aceasta este o chestiune esențială, în special pentru îmbunătățirea sistemelor de impozitare a societăților într-o perspectivă a eficienței și eliminării denaturărilor.

Izvorul - legea națională sau tratatul internațional - nu are importanță, deoarece izvoarele de drept pur internaționale nu au efect în sistemele de stat decât prin recepționarea regulii internaționale în dreptul intern pozitiv.

Pe de altă parte, unele norme supranaționale pot avea un efect direct în dreptul intern .

Bibliografie

1. O.C.D.E., L’imposition des bénéfices dans une économie globale, Questions

nationales et internationales, Paris, 1991.

2. Note de curs, Fiscalitate internațională.

3. Ramona Ciobanu, Elemente de drept fiscal.

4. I. Condor , Despre evitarea dublei impozitări internaționale, în Revista Română de Drept, nr. 6 / 1979.

5. International Tax Planning (Sistemul de impozitare internațională), London - Butterworths, 1972.

6. Florian Bercea „ Finanțe publice”, apărută sub redacția Prof. Univ. Dr. I. Văcărel la Editura Didactică și Pedagogică R.A. București, 1992.

7. Ph. Baker, Double Taxation Agreements and International Tax Law, Sweet and Maxwell, London , 1991.

8. Codul (din 1986) veniturilor interne al SUA.

9. Legea Olandei (din 1969) privind impozitul pe profitul companiei.

10. Imbrescu Ion, Economia subterană de la definire la efecte, Editura Mirton, Timișoara.

11. Bișa Cristian, Costea Ionuț, Capotă Mihaela, Dăncău Bogdan: Utilizarea paradisurilor fiscale. Între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală, BMT Publishing House, București, 2005.

12. Grigorie-Lacrița N.- Impozite și taxe v. 11, nr. 6.

13. Saguna, Dan Drosu, Tutungiu, Mihaela Eugenia -Evaziunea fiscală , București, 1995.

14. Gobbe F.: L’impact des paradis fiscaux sur les pays en developpément, Gresea-Echos, 2002.

15. Bișa Cristian, Costea Ionuț, Capotă Mihaela, Dăncău Bogdan: Utilizarea paradisurilor fiscale. Între evaziune fiscală legală și fraudă fiscală, BMT Publishing House, București, 2005.

16. Parlamentul European-Politica fiscală generală http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.1.

17. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/vat-administrative-cooperation_en.

18. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_fr.

19. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en.

20. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0026.

21. Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne publicată în JO L 193, 19.7.2016.

22. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1164.

23. http://www.oecd.org/fr/eco/finances-publiques/publicationsdocuments/workingpapers.

24. www.scritub.com/stiinta/drept/FENOMENUL-DE-EVAZIUNE-FISCALA-1822081122.php.

25. Anzhela Cédelle,The EU Anti-Tax Avoidance Directive: A UK Perspective, British Tax Review Issue 4, 2016.

26. Ruding , - Fiscal Sovereignty in the Internal Market - , Intertax, 1991.

27. Rép. intern., vo - Impôts - , p. 138, no 5. Cfr G. Joseph, L. Hinnekens, J. Malherbe, J. van Hoorn Jr., Het Belgisch internationaal belastingrecht in ontwikkeling.

Nieuwe wegen voor het Belgisch internationaal belastingrecht, 1993, spéc. L. Hinne-kens, - De territorialiteit van de inkomstenbelastingen op nieuwe wegen en grondsla-gen - , pp. 3 et s.

Preview document

Dreptul fiscal internațional - Pagina 1
Dreptul fiscal internațional - Pagina 2
Dreptul fiscal internațional - Pagina 3
Dreptul fiscal internațional - Pagina 4
Dreptul fiscal internațional - Pagina 5
Dreptul fiscal internațional - Pagina 6
Dreptul fiscal internațional - Pagina 7
Dreptul fiscal internațional - Pagina 8
Dreptul fiscal internațional - Pagina 9
Dreptul fiscal internațional - Pagina 10
Dreptul fiscal internațional - Pagina 11
Dreptul fiscal internațional - Pagina 12
Dreptul fiscal internațional - Pagina 13
Dreptul fiscal internațional - Pagina 14
Dreptul fiscal internațional - Pagina 15
Dreptul fiscal internațional - Pagina 16
Dreptul fiscal internațional - Pagina 17
Dreptul fiscal internațional - Pagina 18
Dreptul fiscal internațional - Pagina 19
Dreptul fiscal internațional - Pagina 20
Dreptul fiscal internațional - Pagina 21
Dreptul fiscal internațional - Pagina 22
Dreptul fiscal internațional - Pagina 23
Dreptul fiscal internațional - Pagina 24
Dreptul fiscal internațional - Pagina 25
Dreptul fiscal internațional - Pagina 26
Dreptul fiscal internațional - Pagina 27
Dreptul fiscal internațional - Pagina 28
Dreptul fiscal internațional - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Dreptul fiscal international.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin leasing și implicațiile sale

Cap.1 Aspecte generale privind operatiunile de leasing 1.1 Definirea operatiunilor de leasing Leasingul a devenit o necesitate datorita ritmului...

Leasingul în România

INTRODUCERE Apariţia leasingului ca noţiune şi răspândirea lui ca formă de finanţare datează din anii '50, însă baza economică s-a format mai...

Dubla impunere - studiu de caz privind metodele de evitare a dublei impuneri

INTRODUCERE Ca urmare a dezvoltării şi perfecţionării mijloacelor de producţie şi a tehnologiilor, adâncirii diviziunii sociale a muncii, lărgirii...

Dubla Impunere Fiscală

INTRODUCERE Dubla impunere reprezintă o problemă mondială perpetuă, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale,...

Dubla Impunere Juridică Internațională

DUBLA IMPUNERE JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ I. DEFINIREA DUBLEI IMPUNERI JURIDICE INTERNATIONALE În condiţiile actuale economiei de piaţă, problema...

Evitarea dublei impuneri la firmele multinaționale

INTRODUCERE Activităţile economice considerate atât la nivel naţional cât şi mondial sau global prezintă o realitate extrem de complexă şi...

Evitarea Dublei Impozitări

CAPITOLUL I FENOMENUL SI CONCEPTUL DE DUBLĂ IMPUNERE 1. Fenomenul de dublă impunere Raporturile ce se nasc intre stat si individ sunt diferite:...

Impozite și Taxe în Europa

CAPITOLUL I. FISCALITATEA Secţiunea 1. Noţiuni introductive Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fără internaţionalizarea relaţiilor...

Ai nevoie de altceva?