Dreptul la Libertatea Exprimarii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dreptul la Libertatea Exprimarii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Coman Lucia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A DREPTULUI LA LIBERTATEA EXPRIMĂRII ŞI A DREPTULUI LA APĂRAREA ONOAREI, DEMNITĂŢII ŞI REPUTAŢIEI PROFESIONALE PAG.2-4
PRECIZĂRI VIS-A-VIS DE LIMITELE EXERCITĂRII DREPTULUI LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE PAG.4-5
JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE PENTRU DREPTURILE OMULUI PAG.5-7
PRESA ŞI IMPACTUL EI ASUPRA ECHILIBRULUI DINTRE DREPTUL LA LIBERA EXPRIMARE ŞI DREPTUL LA APĂRAREA ONOAREI,DEMNITĂŢII ŞI REPUTAŢIEI PROFESIONALE PAG.8-9
PRECIZĂRI ŞI CONCLUZII PAG.9-10
BIBLIOGRAFIE PAG.11

Extras din document

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A DREPTULUI LA LIBERTATEA EXPRIMĂRII ŞI A DREPTULUI LA APĂRAREA ONOAREI, DEMNITĂŢII șI REPUTAŢIEI PROFESIONALE.

Nici un drept nu este absolut

Orice drept al unei persoane se sfîrșește acolo unde își are începutul dreptul alteia. Respectiv fiecare din noi are obligaţii atît sub aspect juridic,cît și sub aspect moral de a ne exercita drepturile în măsura în care aceasta nu va afecta drepturile și libertăţile altora.

Nu vom putea purcede la identificarea limitei dintre exercitarea drepturilor la libera exprimare și respectiv la apărarea onoarei,demnităţii și a reputaţiei profesionale dacă nu vom releva esenţa acestora.

Dreptul la libera exprimare,este un drept recunoscut atît de legislaţia naţională, cît și de instrumentele internaţionale.La capitolul reglementare naţională,acesta se cuprinde în Constituţia RM care enunţă în art.32 , alin.1: ”oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii,a opiniei,precum și libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil”, art. 1 din Legea presei nr.243 din 26.10.1994 ” Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi ideilor ( )” , art.4,alin. 1 din Legea privind accesul la informaţie nr.982 din 11.05.2000 ” Oricine, în condiţiile prezentei legi, are dreptul de a căuta, de a primi şi de a face cunoscute informaţiile oficiale” și nu în ultimul rînd Codul Audiovizualului (art.1). Reglementarea internaţională cuprinde la rîndul său mai multe instrumente ,cum ar fi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului art.19 ”orice persoană are dreptul la libertatea de opinie și de exprimare,ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale și acela de a căuta, de a primi și de a răspîndi, fără a se ţine seama de graniţe, informaţii și idei prin orice mijloc de exprimare” (în prevederea respectivă nemijlocit se conţine și definiţia acestui drept),Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăţilor Fundamentale art.10 ”Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice și fără a ţine seama de frontiere” , Pactul cu privire la Drepturile civile și politice în art. 19 ”orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi și de a răspîndi informaţii și idei de orice fel, indiferent de frontiere. sub formă orală scrisă,tipărită ori artistică sau prin orice alt mijloc la alegerea sa” ș.a.

Ce reprezintă onoarea,demnitatea și reputaţia profesională?

Potrivit opiniei autorilor Baieș S./Roșca N. Onoarea este aprecierea socială a persoanei din partea societăţii.Din punct de vedere juridic, onoarea este reflectarea calităților persoanei în conștiinţa societăţii.Demnitatea este autoaprecierea calităţilor morale, profesionale și de altă natură ale persoanei. Reputaţia profesională este o opinie (apreciere) a societăţii, formată în decursul unei perioade, despre calităţile profesionale ale persoanei 1. Tot potrivit opiniei acestor autori apărarea dreptului la respecatrea onoarei,demnităţii și a reputaţiei profesionale poate fi definită ca drept al persoanei (fizice sau juridice) de a cere dovedirea faptului că afirmaţiile care au impact negativ asupra onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale nu corespund realităţii.

Analizînd reglementările naţionale și internaţionale cu privire la dreptul la libertatea exprimării, relevăm că există o tangenţă vădită între acesta și dreptul la apărarea onoarei,demnităţii și reputaţiei profesionale.Prevederi referitoare la ultimul găsim în Codul Civil RM art. 16 ”orice persoană are dreptul la respectul onoarei,demnităţii și reputaţiei sale profesionale”, în art.4 alin.1, lit. (b),care interzice publicarea materialelor și informaţiilor

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul la Libertatea Exprimarii.doc

Alte informatii

In acest referat este descris dreptul la libertatea exprimarii si dreptul la apararea onoarei, demnitatii si reputatiei profesionale conform legislatiei Republicii Moldova si jurisprudentei Curtii europene a drepturilor omului. Facultatea Drept, universitatea de Stat din Republica Moldova.