Dreptul la Moștenire

Referat
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5071
Mărime: 32.23KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nesvadba Ramayana
conditii generale ale dreptului la mostenire

Cuprins

Cap. I. Noţiunea de moştenire; Reglementare 3

Cap. II. Capacitatea succesorală 4

II. 1. Noţiune 4

II. 2. Persoanele care au capacitate succesorală 5

II. 3. Persoanele care nu au capacitate succesorală 7

Cap. III. Vocaţia la moştenire 8

III. 1. Noţiune 8

III. 2. Vocaţia la moştenire generală şi concretă 9

Cap. IV. Nedemnitatea succesorală 9

IV. 1. Noţiune 9

IV. 2. Cazurile de nedemnitate 10

IV. 3. Modul cum operează nedemnitatea 11

IV. 4. Efectele nedemnităţii 12

Concluzii 15

Extras din document

Cap. I. Noţiunea de moştenire; Reglementare

Introducere

Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane înfiinţă (persoane fizice, juridice ori statul).

În limbajul juridic, peroana despre a cărei moştenire este vorba, defunctul se mai numeşte şi de cujus, abreviere din formula dreptului roman is de cujus succesione agitur.

Despre moştenire, jurisconsultul roman Iulian scrie, că ea este dobândirea întregului drept pe care l-a avut defunctul (Hereditas nihil alind este quam succesio in universum ius quod defunctus habuit) .

Persoanele care dobândesc patrimonial defunctului se numesc „moştenitori” sau „succesori”, la care se adaugă că în textile codului civil se utilizează termenii de „erede” sau „erezi”, coerezi.

În cazul moştenirii testamentare, cel care dispune de averea sa prin testament se numeşte testator, iar cel ce beneficiază de testament se numeşte legatar.

Reglementare

Cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a moşteni, acestea nu sunt prevăzute expres în lege, dar se pot deduce din cuprinsul prevederilor Codului Civil, care se referă la moştenire. Pentru a putea moşteni în calitate de moştenitor legal, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă capacitate succesorală;

b) să aibă vocaţie succesorală;

c) să nu fie nedemnă de a moşteni.

Primele două condiţii reprezintă condiţiile generale ale dreptului la moştenire, pe când cea de-a treia, nedemnitatea succesorală, este specifică doar moştenirii legale şi, ca atare, nu reprezintă o condiţie generală a dreptului de moştenire, tot aşa cum şi revocarea legatelor pe cale judecătorească pentru ingratitudine este specifică moştenirii testamentare.

Cap. II. Capacitatea succesorală

II. 1. Noţiune

Potrivit art. 654 alin. 1 din Codul civil „pentru a succeed trebuie neapărat ca persoana ce succeed să existe în momentul deschiderii succesiunii”. Astfel, o persoană are capacitatea succesorală şi va putea culege o moştenire doar în cazul în care există la data deschiderii succesiunii. Această condiţie era necesară şi în vechiul drept românesc: „Numai un viu poate moşteni pe un mort”, spune Codul Caragea .

În literatura de specialitate s-a susţinut că noţiunea de capacitate succesorală are în vedere existenţa în viaţă la momentul deschiderii succesiunii a persoanei chemate la moştenirea celui decedat , fiind considerată ca ceva diferit de capacitatea de folosinţă şi de exerciţiu, având un sens specific.

Pornind de la definiţia dată capacităţii de folosinţă, definiţie cuprinsă în art. 5 alin. 2 din Decretul nr. 31/1954, care reprezintă acea parte a capacităţii civile a omului care constă în aptitudinea acestuia de a avea drepturi şi obligaţii civile, înseamnă că şi capacitatea succesorală reprezintă aptitudinea unei categorii restrânse de persoane, susceptibili, de a dobândi drepturi şi obligaţii specifice dreptului de moştenire , intrând în cuprinsul capacităţii de folosinţă.

Potrivit art. 1169 Cod civil, cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, astfel că dovada existenţei în momentul deschiderii moştenirii incumbă aceluia care pretinde drepturi asupra moştenirii şi care poate să fie moştenitorul în cauză sau succesorii săi în drepturi.

Moştenitorul poate face dovada în mod direct sau prin reprezentanţii săi legali (în această din urmă ipoteză, dobândirea moştenirii are loc prin „retransmitere” – moşteniri successive – care nu trebuie să fie confundată cu moştenirea „în nume propriu” sau prin „reprezentare”.

Un exemplu apare dacă unul din părinţii unui soţ decedează înainte de data deschiderii succesiunii acestuia (al soţului) la moştenirea părintelui decedat vor veni succesorii acestuia (care îndeplinesc condiţiile pentru a putea moşteni) alături de soţul supravieţuitor, care va moşteni prin retransmitere; soţul supravieţuitor îl va moşteni pe soţul său, care îl moşteneşte pe părinte, şi nu pe părintele soţului, întrucât nu are vocaţia succesorală.

Un alt exemplu apare în cazul moştenirii prin reprezentare, când moştenitorul sau moştenitorii cu vocaţie succesorală legală pretend drepturile succesorale ale ascendentului său decedat la data deschiderii moştenirii, urcxnd in locul şi gradul acestuia (art. 664 Cod civil) şi culegând partea din moştenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dacă ar fi fost în viaţă în momentul deschiderii moştenirii.

În această ordine de idei, urmează să analizăm persoanele care au capacitatea succesorală precum şi cele care nu au capacitatea succesorală.

Preview document

Dreptul la Moștenire - Pagina 1
Dreptul la Moștenire - Pagina 2
Dreptul la Moștenire - Pagina 3
Dreptul la Moștenire - Pagina 4
Dreptul la Moștenire - Pagina 5
Dreptul la Moștenire - Pagina 6
Dreptul la Moștenire - Pagina 7
Dreptul la Moștenire - Pagina 8
Dreptul la Moștenire - Pagina 9
Dreptul la Moștenire - Pagina 10
Dreptul la Moștenire - Pagina 11
Dreptul la Moștenire - Pagina 12
Dreptul la Moștenire - Pagina 13
Dreptul la Moștenire - Pagina 14
Dreptul la Moștenire - Pagina 15
Dreptul la Moștenire - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la Mostenire.doc

Alții au mai descărcat și

Moștenirea Legală

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii - la persoanele, în...

Parlamentul European

I. Introducere. Uniunea Europeana – noul cadru al politicii europene In literatura de specialitate precum si in mass-media se opereaza in mod...

Dreptul de Servitute

Noţiunea dreptului de servitute Termenul de servitute este folosit în dreptul modern, spre deosebire de dreptul roman, într-un sens mai puţin...

Parlamentul European - Structura Politica

1. Scurt istoric al Parlamentului European Parlamentul European potrivit tratatelor comunitare, este institutia compusa din reprezentantii...

Guvernul

Guvernul este organul central al puterii executive care organizează realizarea administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării şi în toate...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Reglementarea măsurilor preventive

1.Consideraţii introductive privind reglementarea măsurilor preventive prin prisma protecţiei europene a drepturilor omului Printre dimensiunile...

Moștenirea Legală

Moştenirea este transmitere patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moştenirea) către succesorii săi. Este de menţionat că...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la moștenire a rudelor defunctului

Argument Subiectul ales pentru aceasta lucrare se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”. Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Potrivit dispoziţiilor art.654 – 658 C.civ., pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii, este necesar ca la...

Metode extraeconomice de transmitere a proprietatii funciare. Actiuni de drept civil: mostenirea, donatia, uzucapiunea

Conceptul economic si conceptul juridic de proprietate Cuvantul proprietate are o dubla acceptiune : in sens larg, exprima totalitatea...

Dreptul la Mostenire al Rudelor Defunctului

Subiectul supus discutiei noastre se desprinde dintr-o tema vasta si anume „Mostenirea”.Eu m-am oprit asupra „Dreptului la mostenire al rudelor...

Conditii Generale ale Dreptului la Mostenire

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „succesiune” isi gaseste originea in latinescul succesio-succesionis, care inseamna „inlocuire”, dar si...

Reglementarea Dreptului la Mostenire in Constitutia Romaniei si Codul Civil

1. Noţiunea moştenirii şi caracterele juridice ale transmisiunii succesorale. Prin moştenire sau succesiune se înţelege transmisiunea...

Condițiile Generale ale Dreptului la Moștenire

Enumerarea condiţiilor Capacitatea şi vocaţia succesorală. Sub titlul "Despre calităţile cerute pentru a succede", Codul civil (art.654-658)...

Succesiuni

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE SECTIUNEA I NOTIUNEA DE MOSTENIRE. FELURILE MOSTENIRII A. Definitia mostenirii Art. 644 C. civ. enumeră...

Ai nevoie de altceva?