Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 9479
Mărime: 68.37KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE

1. Definirea conceptului de drepturi ale omului

În literatura de specialitate au fost enunțate mai multe definiții cu privire la conceptul de ”drepturi ale omului”. Dicționarul de terminologie de drept internațional arată că ”drepturile omului este o expresie introdusă în ordinea internațională a epocii contemporane, care echivalează cu drepturile fundamentale ale omului” .

Drepturile omului recunoscute pe plan internațional reprezintă: ”un ansamblu de prerogative bazate pe demnitatea persoanei umane și a căror respectare se înțelege a fi promovată în folosul tuturor oamenilor” .

Cunoscutul om politic, Adrian Năstase definește drepturile omului ca fiind acele ”prerogative conferite de dreptul intern și recunoscute de dreptul internațional fiecărui fundamentale și care au ca scop satisfacerea unor nevoi umane esențiale și a unor aspirații legitime, în contextul economico-social, politic, cultural și istoric al unei anumite societăți” .

Drepturile omului sunt expresia aspirației crescânde a omenirii spre o viață care să permită fiecărui om să se bucure de respect, protecție și bunăstare. Exercitarea acestor drepturi înseamnă mai mult decât realizarea unor condiții de confort și comoditate, pe care le oferă civilizația actuală.

Drepturile omului au și o dimensiune spirituală, care începe cu libertatea sa, în condițiile unui stat de drept și cu respectarea demnității sale. Drepturile omului sunt inerente naturii umane . Lipsirea omului de ele înseamnă ca el să înceteze să trăiască ca o ființă umană. Totodată negarea acestor drepturi deschide calea spre dezordine politică și socială în viața statelor și a popoarelor și spre conflicte armate între state sau ostilități între diferitele grupuri sociale din cadrul popoarelor.

2. Instituția drepturilor omului

Omul, fiinta socială prin esență, se raportează în mod necesar la semeni, la societate în ansamblu, acesta fiind cadrul care-i asigură existența și dezvoltarea prin aceea că ,,fiecare are un statut al sau în care se însumeaza totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare” .

Prin urmare, date fiind implicațiile și consecințele deosebite ale acesteia pentru însăși existența umană, necesitatea creării și menținerii echilibrului în societate, legatura strânsă de interese individ – societate a determinat reglementarea juridică a acesteia. Prin norme de drept s-a fundamentat astfel ,,status libertatis” al persoanei, noțiune care în timp a avut ca rezultat cristalizarea instituției numită a drepturilor omului, ce reprezintă o garanție solidă a desfășurării în condiții optime a relațiilor aratate.

Forța coercitivă a statului apare ca fiind o modalitate eficace de armonizare a acestora. Această idee și-a gasit consacrarea și in art 29 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia fiecare persoană este supusă în exercitarea drepturilor sale unor îngrădiri prevazute de lege ,,în scopul recunoașterii și respectării drepturilor și libertăților altora și în scopul satisfacerii exigențelor juste, cerute de morala, de ordinea publică și de bunăstarea generală într-o societate democratică”.

De notat ca în lumea contemporană instituția drepturilor omului reprezintă o cerință majoră și că în timp concepțiile cu privire la drepturile omului au suferit importante corective, în prezent instituția fiind deosebit de complexă. Se poate vorbi chiar de un proces al elaborarii drepturilor omului pe plan internațional, dat fiind substanțialele dezvoltări ale acestora, determinate în principal de adoptarea a numeroase convenții internationale. Se poate aprecia că instituția are un caracter bivalent, fiind în același timp și o ,,instituție de drept intern, integrată normelor constituționale ale unei țări sau alteia, afectaând un număr considerabil de ramuri de drept” .

De subliniat, dincolo de aceste aspecte, cauza lor determinantă, respectiv esența științei drepturilor omului, aceea de a fi ,,ramura specială a științelor sociale care are ca obiect studiul raporturilor dintre oameni în funcție de demnitatea umană,

Preview document

Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 1
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 2
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 3
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 4
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 5
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 6
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 7
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 8
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 9
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 10
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 11
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 12
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 13
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 14
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 15
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 16
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 17
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 18
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 19
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 20
Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la Respectarea Vietii Private si de Familie.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale

1. AMNISTIA Art. 119 din Codul Penal prevede expres efectele amnistiei : “Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă...

Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil

Capitolul I: Conceptul de proces echitabil Noţiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorită condiţiilor speciale în...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Concursul de Infracțiuni

1. Explicaţii preliminare, Codul penal în vigoare prevede şi reglementează două forme ale pluralităţii de infracţiuni, deci două cazuri în care o...

Dreptul la respectarea vieții private și de familie

Schimbările intervenite în întreaga lume de-a lungul anilor au avut efecte, atât pozitive, cât și negative asupra modului în care este privită...

Dreptul la un Proces Echitabil

1. Domeniul de aplicare a art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului Conform art.11 si 20 din Constitutia României, Conventia...

Izvoarele Dreptului Penal European

Dreptul european sau comunitar constituie un ansamblu de norme juridice ierarhizate care guvernează raporturile stabilite de către Comunitățile...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Introducere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului afirma în 1948 că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viaţa sa privată şi că...

Persoana juridică în reglementările noului cod civil

INTRODUCERE Persoana juridică este definită de noul Cod civil ca fiind „orice formă de orga¬nizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Declaratia Drepturilor Omului

CAPITOLUL I 1. Scurt istoric Protecţia internaţională a drepturilor omului este o instituţie juridică nouă a dreptului internaţional public, cu o...

Dreptul la respectarea vieții private și de familie

Schimbările intervenite în întreaga lume de-a lungul anilor au avut efecte, atât pozitive, cât și negative asupra modului în care este privită...

Violarea vieții private în noul cod penal

În art. 226 NCP se reglementează o infracțiune nouă, respectiv violarea vieții private, având următorul continut: Alin. (1) Atingerea adusa vietii...

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Etica și deontologia comunicării

ETICA SI DEONTOLOGIA PROFESIONALA CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.-Morala si deontologia Necesara, distinctia dintre cele 2 notiuni se...

Ai nevoie de altceva?