Dreptul la un Proces Echitabil

Referat
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9495
Mărime: 33.13KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lorincz Anca
A fost sustinut in cadrul cercului de penal din cadrul Academiei de Politie

Extras din document

1. Domeniul de aplicare a art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Conform art.11 si 20 din Constitutia României, Conventia Europeana a Drepturilor Omului si protocoalele ei aditionale constituie parte integranta a dreptului intern, având prioritate fata de acesta, C.E.D.O. si protocoalele aditionale devenind izvor de drept intern obligatoriu si prioritar, ceea ce, în plan national, are drept consecinta imediata aplicarea conventiei si protocoalelor de catre instantele judecatoresti române, iar în plan international acceptarea controlului prevazut de C.E.D.O. cu privire la hotarârile judecatoresti nationale.

Ca o garantie a respectarii drepturilor omului, Conventia prevede, în art. 6 par. 1, dreptul oricarei persoane la un proces echitabil : Orice persoana are dreptul de a-i fi examinata cauza în mod echitabil, public si într-un termen rezonabil, de catre un tribunal independent si impartial, stabilit prin lege, care va hotarî fie asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii în materie penala îndreptata împotriva sa. Hotarârea trebuie sa fie pronuntata în public, dar accesul în sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului, pe întreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, în interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale într-o societate democratica, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau în masura considerata strict necesara de catre tribunal, atunci când, datorita unor împrejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei.

Daca în materie drepturilor cu caracter privat, legislatia statelor contractante are o omogenitate destul de pronuntata, în domeniul penal Curtea trebuie sa lucreze cu sisteme juridice ce contin reguli de drept substantial si procedural extrem de eterogene. Ipoteza cea mai simpla este aceea în care fapta care a constituit obiectul procedurii interne este calificata de dreptul intern ca fiind penala, situatie în care Curtea se raporteaza la aceasta calificare, însa, situatiile cele mai frecvente care ajung în fata Curtii sunt acelea în care dreptul intern califica sanctiunile aplicate ca fiind rutiere, economice, fiscale ori disciplinare, negând caracterul penal al acestora . În aceste împrejurari, Curtea nu mai poate accepta calificarea extrapenala întrucât în acest caz statele ar putea ocoli controlul supranational transferând infractiuni în afara sistemului penal, iar aceasta ar însemna o atingere grava a principiului protectiei efective a drepturilor conventionale, fiind necesara crearea unor criterii în baza carora art. 6 sa poata fi aplicat unei palete de situatii mult mai largi decât a înteles legiuitorul intern sa subordoneze exigentelor procedurii penale. Curtea a raportat definitia notiunii de materie penala la trei criterii: criteriul calificarii interne, cel privind natura faptei incriminate si cel al scopului si severitatii sanctiunii .

Preview document

Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 1
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 2
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 3
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 4
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 5
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 6
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 7
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 8
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 9
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 10
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 11
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 12
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 13
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 14
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 15
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 16
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 17
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 18
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 19
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 20
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 21
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 22
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 23
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 24
Dreptul la un Proces Echitabil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la un Proces Echitabil.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil

Capitolul I: Conceptul de proces echitabil Noţiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorită condiţiilor speciale în...

Principiul Garantarii Dreptului la Aparare

Avand in vedere importanta acestui principiu in materie penala, garantarea lui, de regula, este prevazuta in majoritaea legislatiilor ca de altfel...

Dreptul la un Proces Echitabil

Sistemul judiciar reprezintă, în orice stat democratic, o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Ideea de proces echitabil...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Dreptul la respectarea vieții private și de familie

Schimbările intervenite în întreaga lume de-a lungul anilor au avut efecte, atât pozitive, cât și negative asupra modului în care este privită...

Dreptul la un Proces Echitabil

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Dreptul la un proces echitabil- drept fundamental al omului (aparitie si evolutie) In zilele noastre, in orice...

Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE 1. Definirea conceptului de drepturi ale omului În literatura de specialitate au fost...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un proces echitabil

1 SCURT ISTORIC AL DREPTURILOR OMULUI Se poate afirma că istoria drepturilor omului se confundă cu istoria omenirii. Convingerea că oamenilor li...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Garantarea Dreptului la un Proces Echitabil

Capitolul I: Conceptul de proces echitabil Noţiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorită condiţiilor speciale în...

Dreptul la un Proces Echitabil

Sistemul judiciar reprezintă, în orice stat democratic, o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Ideea de proces echitabil...

Dreptul la un proces echitabil în reglementările europene și jurisprudența CEDO

Despre drepturie omului si aparitia CEDO. Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse...

Ai nevoie de altceva?