Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2473
Mărime: 19.54KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Iuliana Popescu
FEAA,Iasi 2011

Extras din document

Dreptul la un proces echitabil ocupă un loc special printre drepturile fundamentale recunoscute într-o societate democratică a cărui garantare trebuie să fie inerentă oricărui sistem de drept.

„Echitatea” presupune,conform Dicţionarului de Procedură Penală ,o deplină egalitate a tuturor participanţilor la procesul penal, iar în realizarea acestuia echitatea nu poate fi separată de ideea fundamentală potrivit căreia toate persoanele care au încălcat legea trebuie să fie sancţionate şi nici un nevinovat să nu fie pedepsit.

În acest mod se exprimă cerinţa unui echilibru între apărarea interesului general al societaţii, de pedepsire a tuturor infractorilor şi interesul legitim al fiecărei persoane nevinovate de a nu fi supusă constrângerii penale; pentru aceasta este necesar , pe de o parte să existe autoritatea judiciară corespunzătoare pentru a aplica corect şi nepărtinitorlegea penală celor care au săvârşit infracţiuni , obligată prin lege să acţioneze în acest sens, deci să afle adevărul despre infracţiunea săvârşită şi autorul ei, precum şi aplicarea pedepsei în caz de vinovăţie, dar totodată să se asigure ca nici o persoană să nu fie cercetată sau judecată pentru o infracţiune pe care nu a săvârşit-o.

În acest mod se exprimă cerinţa unui echilibru între apărarea interesului general al societaţii, de pedepsire a tuturor infractorilor şi interesul legitim al fiecărei persoane nevinovate de a nu fi supusă constrângerii penale; pentru aceasta este necesar , pe de o parte să existe autoritatea judiciară corespunzătoare pentru a aplica corect şi nepărtinitorlegea penală celor care au săvârşit infracţiuni , obligată prin lege să acţioneze în acest sens, deci să afle adevărul despre infracţiunea săvârşită şi autorul ei, precum şi aplicarea pedepsei în caz de vinovăţie, dar totodată să se asigure ca nici o persoană să nu fie cercetată sau judecată pentru o infracţiune pe care nu a săvârşit-o.

Manifestarea unei preocupări permanente de a nu se aduce , nejustificat, atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale consfiinţite în Constituţie, presupune garanţii puternice care să împiedice orice abuz şi să înlăture consecinţele unor încălcări ale legii făcute de autorităţile judiciare în privinţa prezumţiei de nevinovăţie, a dreptului la apărare, a libertăţii individuale, a demnităţii umane, a vieţii intime.

Din punctul de vedere al lui Grigore Theodoru ,în urma revizuirii Constituţiei României( art.23, alin.2 şi art.27, alin3), arestarea preventivă şi percheziţia nu se pot dispune decât de un judecător , ca exponent al imparţialităţii şi al independenţei justiţiei. Această cerinţă a Constituţiei îşi are justificarea prin statutul judecătorilor care formează instanţa judecătorescă. Soluţionarea justă a cauzelor penale este garantată prin condiţiile în care se desfăşoară şedinţa de judecată: publicitate, oralitate, contradictorialitate, nemijlocire, egalitate de arme, toate garanţii ale unui proces echitabil.

Pentru a se asigura un echilibru între cei care susţin învinuirea şi cei chemaţi să răspundă din punct de vedere penal, trebuie instituite anumite garanţii procesuale, care constituie conform opiniilor unor specialişti -cerinţe ale unui proces echitabil, adică nu pot lipsi dispoziţii care consacră prezumţia de nevinovăţie, garantarea libertăţii persoanei, dreptul la apărare, dreptul la viaţa intimă prin inviolabilitatea domiciliului şi a corespondenţei, adică principii fundamentale ale procesului penal.

Ca o garanţie a respectării drepturilor omului, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede , în art.6 pct.1, dreptul oricărei persoane la un proces echitabil :”Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului, pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată strict necesară de către tribunal, atunci când, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei”.

Preview document

Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal - Pagina 1
Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal - Pagina 2
Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal - Pagina 3
Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal - Pagina 4
Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal - Pagina 5
Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal - Pagina 6
Dreptul la un proces echitabil și acțiunile în procesul penal - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la un Proces Echitabil si Actiunile in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Libertatea de Exprimare

Capitolul I: Generalitati 1).Definire si consacrare legislativa Libertatea de exprimare reprezinta una dintre conditiile primordiale pentru...

Dreptul la un Proces Echitabil

Sistemul judiciar reprezintă, în orice stat democratic, o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Ideea de proces echitabil...

Dreptul la un Proces Echitabil

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Dreptul la un proces echitabil- drept fundamental al omului (aparitie si evolutie) In zilele noastre, in orice...

Dreptul la un Proces Echitabil

1. Domeniul de aplicare a art. 6 par. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului Conform art.11 si 20 din Constitutia României, Conventia...

Cercetarea Falsului prin Inlaturarea de Inscrisuri

1.Consideraţii generale cu privire la falsuri Sub denumirea „infracţiuni de fals”, legiuitorul a inclus intr-o categorie distinctă de infracţiuni,...

Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil, jurisprundența CEDO

Aspecte introductive În cadrul asigurării unui proces echitabil, corect un rol extrem de important îl ocupă respectarea dreptului la un proces...

Dreptul la Libertatea Exprimării

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A DREPTULUI LA LIBERTATEA EXPRIMĂRII ŞI A DREPTULUI LA APĂRAREA ONOAREI, DEMNITĂŢII șI REPUTAŢIEI PROFESIONALE. Nici un...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

Dintre totalitatea drepturilor pe care le are omul cel mai important drept este dreptul la aparare in cazul in care devine invinuit, inculpat,...

Garantarea Dreptului la Apărare

Introducere Reprezentând o categorie juridică teoretică cu largi implicaţii practice, noţiunea de principiu fundamental al procesului penal s-a...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Rolul apărătorului în justiție

1. Introducere Actiunea civila in justitie este definita ca modalitatea concreta, practica, prevazuta de lege in favoarea titularului unui drept...

Asigurarea investigativă a procesului penal

Capitolul 1 Introducere in domeniul intelligence-ului judiciar Din punct de vedere terminologic, notiunea de „ informatie” semnifica: 1....

Exercitarea dreptului la apărare în justiție și implicațiile acesteia

Analiza normelor juridice procedurale privind apararea in cadrul procesului civil si penal Normele de drept procesual reglementeaza actiunea...

Dreptul fundamental la un mediu sănătos și echilibrat ecologic

Printre drepturile umane fundamentale de „generația a treia”, a drepturilor de soli da ritate, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic...

Ai nevoie de altceva?