Dreptul la Uzufruct

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 9757
Mărime: 44.86KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Persik
a fost prezentat in cadrul facultatii de drept a USM , contine 25 pagini

Extras din document

1.Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate

Preliminarii. Dreptul de proprietate este dreptul real cel mai deplin, deoarece confera titularului sau trei atribute: posesia, folosinta si dispozitia. Aceste atribute au un caracter absolut, în sensul ca exista în raporturile proprietarului cu toti ceilalti, si un caracter exclusiv, în întelesul ca numai proprietarul le poate exercita în plenitudinea lor, independent de puterile si drepturile pe care altul le-ar avea asupra aceluiasi bun. Sunt însa si situatii cînd unele din atributele recunoscute de lege proprietarului sunt desprinse de continutul juridic al dreptului sau, alcatuind un alt drept real principal, constituit ori recunoscut în favoarea altei persoane, drept independent, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului. În acest mod, se realizeaza ceea ce numim dezmembrarea dreptului de proprietate, întrucît unele atribute ale proprietatii se exercita cu titlu de drept real principal si distinct asupra unui bun de catre o alta persoana decît proprietarul. De aceea, aceste drepturi reale sunt denumite, într-o terminologie consacrata, dezmembraminte ale proprietatii. Denumirea sugereaza ideea ca prin intermediul unor asemenea drepturi reale principale se limiteaza, atunci cînd legea permite, în privinta unor atribute, caracterul exclusiv al dreptului de proprietate.

Definitie si enumerare. Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt acele depturi reale principale derivate asupra bunurilor altuia, opozabile tuturor, inclusiv proprietarului, care se constituie sau dobîndesc prin desprinderea ori limitarea unor atribute din continutul juridic al dreptului de proprietate. Ele nu desfiinteaza dreptul de proprietate, ci doar îl golesc sau îl restrîng, în sensul ca proprietarul este îngradit sau lipsit de plenitudinea atributelor proprietatii.

Analiza acestei definitii ne permite sa constatam ca drepturile reale principale – dezmembramintele ale proprietatii – sunt opozabile, deopotriva tertilor si proprietrului. Astfel spus, proprietarul nu mai are posibilitatea ca prin vointa si puterea sa proprie sa retraga sau stinga dreptul real respectiv. Dimpotriva este tinut sa nu faca nimic de natura a aduce atingere sau a îmiedica exercitiul liber si nestingherit al acestui drept. Revocarea dreptului poate avea loc numai cu titlu de sanctiune si trebuie dispusa obligatoriu, în cadrul unui proces de catre instantele de judecata. Explicatia consta în faptul ca între proprietar si titularul dreptului real – dezmembamînt al dreptului de proprietate se nasc raporturi de drept civil, în care partile au întotdeauna o pozitie de egalitate juridica.

Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de servitute si dreptul de superficie. Toate aceste drepturi reale principale derivate pot fi constituite sau dobîndite numai asupra bunurilor care se afla în proprietate privata. Dreptul de proprietate publica nu poate fi dezmembrat prin constituirea unor asemenea drepturi. Bunurile din domeniul public national si local sunt scoase din circuitul civil, fiind inalienabile si imprescriptibile.

1. Notiunea si caracterele uzufructului

Notiunea

Termenul „uzufruct” este compus din cuvintele latine uzus ceea ce înseamna dreptul de a folosi, si fructus, de a culege fructele.

Unul dintre cele mai raspândite drepturi reale asupra unui lucru strain este dreptul de uzufruct, definit de Iustinian dreptul de a folosi si culege fructele unor lucruri straine, pastrând neatinsa substanta lor. Astfel, dreptul de uzufruct constituie o transpozitie din dreptul privat roman în dreptul modern. Pe parcursul timpului, utilitatea uzufructului s-a dovedit a fi atît de reala, încît aceasta figura juridica, aplicata la origine numai între barbatul si femeia casatoita fara manus, s-a generalizat, fiind aplicata si altor situatii, cînd se dorea transmiterea posesiunii si foosintei unui bun fara conferirea proprietatii. O mare parte din regulile moderne ale uzufructului sînt preluate fara alterari majore din dreptul privat roman.

Potrivit art. 395, alin. (1) Cod Civil (în continuare CC), uzufructul este dreptul unei persoane (uzu-fructuar) de a folosi pentru o perioada determinata sau determinabila bunul unei persoane (nudul proprietar) si de a culege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însa cu îndatorirea de a-i conserva substanta. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu si de a-l înstraina.

În doctrina s-a aratat ca dreptul de uzufruct este acel drept real principal derivat, esentialmente temporar, asupra bunurilor ce apartin în proprietate altei persoane, care confera titularului sau atributele de posesie si folosinta, cu obligatia de a le conserva substanta si a le restitui proprietarului la încetarea uzufructului.

Preview document

Dreptul la Uzufruct - Pagina 1
Dreptul la Uzufruct - Pagina 2
Dreptul la Uzufruct - Pagina 3
Dreptul la Uzufruct - Pagina 4
Dreptul la Uzufruct - Pagina 5
Dreptul la Uzufruct - Pagina 6
Dreptul la Uzufruct - Pagina 7
Dreptul la Uzufruct - Pagina 8
Dreptul la Uzufruct - Pagina 9
Dreptul la Uzufruct - Pagina 10
Dreptul la Uzufruct - Pagina 11
Dreptul la Uzufruct - Pagina 12
Dreptul la Uzufruct - Pagina 13
Dreptul la Uzufruct - Pagina 14
Dreptul la Uzufruct - Pagina 15
Dreptul la Uzufruct - Pagina 16
Dreptul la Uzufruct - Pagina 17
Dreptul la Uzufruct - Pagina 18
Dreptul la Uzufruct - Pagina 19
Dreptul la Uzufruct - Pagina 20
Dreptul la Uzufruct - Pagina 21
Dreptul la Uzufruct - Pagina 22
Dreptul la Uzufruct - Pagina 23
Dreptul la Uzufruct - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Dreptul la Uzufruct.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile și Efectele Posesiei

Conceptul de posesiune s-a format în antichitate în cadrul unui proces de evolutie , în legatura cu exploatarea pamânturilor statului. În epoca...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Formele participării terțelor persoane în procesul civil

Participarea tertilor in procesul civil De regula, hotararea judecatoreasca produce efecte relative, cele care s-au judecat si nu produce efecte...

Sinteză Privind Răspunderea Civilă Delictuală pentru Fapta Altei Persoane în Dreptul Român

CAPITOLUL I: ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ 1.1. Aspecte generale privind răspunderea juridică: Răspunderea juridică este...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate

În conformitate cu prevederile articolului 480 Cod civil proprietatea este definita ca fiind: ,, Dreptul pe care îl are cineva de a se bucura si...

Drepturi Reale

Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care...

Te-ar putea interesa și

Analiza comparativă cu privire la dreptul de proprietate și modalitățile juridice de garantare ale acestuia în dreptul român și în dreptul românesc actual

INTRODUCERE Principalele momente în evoluţia dreptului de proprietate se confundă cu aceea a civilizaţiei omeneşti, această instituţie juridică...

Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

Sectiunea I Consideratii generale privind dezmembramintele dreptului de proprietate 1.1. Notiune Dreptul de proprietate este dreptul cel mai...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată în Noul Cod Civil

Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor...

Drept Civil - Dreptul de Uzufruct

Dreptul de uzufruct Dreptul de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui lucru deoarece conferă titularului său toate cele trei...

Uzufructul - Dezmembramant al Dreptului de Proprietate

În legatura cu notiunea de proprietate, în decursul timpului s-au conturat cel putin trei opinii, adesea opuse: una juridica, alta filozofica si...

Ai nevoie de altceva?