Dreptul la viata, la integritate fizica si psihica, libertatea individului si siguranta persoanei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dreptul la viata, la integritate fizica si psihica, libertatea individului si siguranta persoanei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Dreptul la viață, la integritate fizică și psihică.

În Constituția României, în art. 22 se prevede: „Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate"; „Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman sau degradant"; „Pedeapsa cu moartea este interzisă."

Dreptul la viață ocrotește un atribut inerent al ființei umane.. Nimeni nu poate fi privat de viața sa în mod arbitrar. în articolul menționat, Constituția se referă la accepțiunea restrânsă a dreptului la viață, adică la persoană în sensul ei fizic. Dreptul la viață și integritate fizică și psihică presupune interdicția de a nu se aduce nicio atingere a acestora din partea celorlalte persoane sau din partea statului, decât în condițiile stabilite de lege. Exemple de moduriîn care sunt afectate viața și integritatea persoanei sunt: omorul, rănirea, violențele fizice, tortura, sechestrarea, violul, amenințarea etc." .

Anumite atingeri ale integrității fizice și psihice pot să fie aduse din considerente legate de apărarea ordinii publice, a intereselor generale ale colectivității sau pentru protejarea sănătății unor indivizi. Astfel, se pot efectua vaccinări ca măsură preventivă împotriva răspândirii epidemiilor, recoltarea de sânge pentru efectuarea unor analize, tratamente, operații, necesare pentru salvarea vieții unor persoane, expertize sau examinări care presupun intervenții asupra corpului unor persoane în scopul cercetării de către autoritățile publice etc.

la viață a suscitat o serie de discuții în legătură cu aprecierea momentului apariției vieții unei persoane. S-a pus problema dacă putem considera ființa umană din momentul nașterii sau dintr-un anume moment al concepției. Pornind de la aceaslă dilemă există păreri diferite în legătură cu întreruperea sarcinii, dacă este justificată sau nu. Hxislă numeroase puncte de vedere care pledează în favoarea respectării vieții private a femeii, sau a dreptului cuplului de a decide în legătură cu nașterea unui copil.

Progresele biologice, pe lângă efectele benefice au și efecte care pot să ducă la atingerea integrității, demnității și siguranței persoanei. Din acest punct de vedere Declarația UNESCO din 1997 privind genomul uman și drepturile omului este o încercare de a proteja persoana, făcând să prevaleze dreptul la demnitate și liberul consimțământ.

Respectarea integrității fizice și psihice cuprinde și aspectul legal de inlerzicerea torturii, a pedepselor sau a tratamentelor degradante, inumane.

Garanțiile dreptului la viață, la integritate fizică și psihică se conjuga cu prevederile legii noastre penale. Pe de altă parte, sunt întărite de reglementările internaționale, de tratatele, de convențiile la care România este parte.

Constituția noastră interzice pedeapsa cu moartea, așa cum am văzut. Tara noastră a aderat atât la Protocolul nr. 6 al Convenției europene, cât și la Protocolul nr. 2 lu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (adoptat în 1989 și intrat în vigoare în 1991). In Decretul-lege nr. 6/1990, pedeapsa cu moartea prevăzută anterior pentru unele infracțiuni din Codul penal și legile speciale a fost abolită, fiind înlocuită cu pedeapsa detențiunii pc viață.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul la viata, la integritate fizica si psihica, libertatea individului si siguranta persoanei.docx