Dreptul Mediului

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 13049
Mărime: 59.67KB (arhivat)
Publicat de: Iosif Nechita
Puncte necesare: 7
UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE DREPT - ANUL II

Extras din referat

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Definiţia :

Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită.

Mediul este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspecte caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului.

Noţiuni generale despre mediu :

Rezultă, potrivit definiţiei legale a mediului, că acesta desemnează ansamblul factorilor fizici, chimici, biologici şi sociali, care în strânsă corelaţie şi interacţiune influenţează echilibrul ecologic.

Mediul reprezintă un element esenţial al existenţei umane. De aceea, calitatea acestuia (în ansamblu, dar si a fiecărui element component) constituie o problemă de interes major pentru evoluţia socială.

Mediul cuprinde :

-factori naturali (biosfera) - sunt cei pe care omul i-a moştenit (apa, vegetaţia, etc.);

-factori artificiali (tehnosfera) - sunt cei pe care omul i-a creat prin activitatea sa.

Factorii de mediu sunt supuşi permanent degradării şi deteriorării lor ca o consecinţă a poluării.

Fenomenul de poluare:

Mediul şi factorii de mediu (biotici şi abiotici), sunt afectaţi în cea mai mare măsură de poluare, fenomen capabil să afecteze şi să deterioreze echilibrul ecologic. Cuvântul "poluare" provine din latinescul "poluorae" care înseamnă a murdări, a pângări, a profana.

Poluarea se produce datorită depăşirii limitelor admisibile de acumulare a substanţelor toxice şi are ca efect deteriorarea mediului.

Definiţia :

Poluarea mediului reprezintă ,introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime.

Poluarea poate fi :

-naturală;

-artificială.

Poluarea este consecinţa acţiunii poluanţilor asupra factorilor de mediu, poluanţi care, sunt reprezentaţi de orice substanţă, preparată sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori, ori de energie care introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale.

O problemă îngrijorătoare pentru umanitate o reprezintă poluarea mărilor şi oceanelor.

Poluarea Mediteranei afectează, de exemplu, nu numai ţările cu accesul maritim la această apă, ci, printr-un lanţ extrem de complex de interferenţe şi consecinţe, însuşi organismul unitar al Terrei.

Poluarea poate avea mai multe forme: poluare fizică (radioactivă, termică, fonică, prin vibraţii, electromagnetică), chimică, biologică, genetică, estetică etc.

Cauzele poluării sunt :

a. cauze naturale :

-erupţii vulcanice;

-cutremure;

-inundaţii;

-alunecări de teren;

-tornadele;

-furtuni de nisip;

-incendiile naturale;

-radioactivitatea naturală etc.

b. cauze artificiale :

-radioactivitatea (produsă ca urmare a accidentelor s-au a activităţilor în domeniul atomo-nuclear);

-explozia demografică;

-războaiele locale, dezvoltarea industriilor de război;

-defrişări massive;

-lipsa conştiinţei ecologice;

-cuceririle revoluţiei tehnico-ştiinţifice (a căror aplicare nu este însoţită de măsuri de depoluare);

-rămânerea în urmă a gândirii umane; utilizarea de tehnologii, instalaţii, obiecte neperformante etc.

Organizaţiile şi instituţiile mondiale cu rol de protecţia mediului sunt :

1. Organizaţia Naţiunilor Unite (abreviat: ONU);

2. Organizaţia F.A.O. (The Food and Agriculture Organization of the United Nations);

3. U.N.E.S.C.O. (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization);

4. Organizaţia Mondială a Muncii;

5. Organizaţia Internaţională de Aviaţie;

6. Green Pace Organization;

7. instituţii regionale :

-Parlamentul European;

-Comisia Economică Europeană.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - cazul Rezervației Biosferei Delta Dunării

1.Noțiuni introductive 1.1. Instituirea regimului de arie naturală protejată Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și...

Dreptul fundamental la un mediu sănătos - Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos în jurisdicțiile europene

1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului...

Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului

Introducere Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecințele...

Dreptul european al mediului

Viaţa privată este o noţiune foarte largă şi presupune integritatea fizică şi psihică a persoanei. Noţiunea de viaţă privată cuprinde viaţa privată...

Prevenirea și combaterea poluării

Poluarea reprezinta contaminarea mediului inconjurator cu materiale care interfereaza cu sanatatea umana, calitatea vietii sau functia naturala a...

Dreptul Mediului

1. Explicaţi ,,principiul poluatorul plăteşte,, din punctul de vedere al reparării daunei de mediu. Principiul, pe care îl regăsim şi în cadrul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?