Dreptul Mediului - Protectia Atmosferei in Dreptul International

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dreptul Mediului - Protectia Atmosferei in Dreptul International.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daniela Marinescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

I. Consideraţii generale privind protecţia atmosferei

Ca element important al mediului, calitatea atmoferei prezintă o importanţă deosebită pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, pentru existenţa faunei şi florei. Poluarea aerului constituie însă o realitate tot mai evidentă a societăţii moderne.

Convenţia privind poluarea atmosferică transfronalieră pe distanţe lungi, încheiată la 13 noiembrie 1979 la Geneva, defineşte poluarea ca „introducerea în atmosferă de către om, direct sau indirect, de substanţe sau energii care au o acţiune nocivă de natură să pună în pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, să deterioreze bunurile materiale şi să aducă atingere sau să păgubeasca valorile de agrement şi alte utilizări legitime ale mediului înconjurător."

Poluarea atmosferică s-a manifestat şi a fost percepută mult timp ca un fenomen local, care nu afecta decât oraşele şi zonele industrailzate. Abia în anii 1970 s-a pus problema propagării efectelor sale pe distanţe lungi. În Europa, ţările scandinave erau în special afectate. S-a estimat că, în luna august 1979, în zonele cele mai expuse ale Norvegiei, s-a depus în medie o tonă de substanţe sulfuroase pe kilometru pătrat. Principala consecinţă au fost ploile acide, care au afectat vegetaţia, apele de suprafaţă şi activităţile umane. Încă de la începutul anilor '80, o altă problemă şi-a făcut apariţia: dispariţia pădurilor, fenomen numit Waldsterben în Germania. Studiile experţilor au ajuns la concluzia că poluarea atmosferică contribuie la destabilizarea ecosistemelor forestiere. Arborii îşi pierd rezistenţa şi devin mai vulnerabili la atacurile viruşilor şi paraziţilor sau la lipsa ploii.

În mai 1986, călătoria unui nor radioactiv pe deasupra a mai bine de jumătate din continetul Europa, consecinţă a accidentului centralei nucleare de la Cernobâl, a adus confirmarea caracterului internaţional al poluării aerului şi, în acelaşi timp, a condus la dezvoltarea unei noi dimensiuni a acestei probleme.

Alte descoperiri au fost făcute relativ recent. Acestea sunt, pe de-o parte, diminuarea moleculelor de ozon în stratosferă şi, pe de altă parte, pericolul modificării climatului planetei.

II. Protecţia atmosferei împotriva poluării

Din punct de vedere juridic, lupta împotriva poluării aerului este de o mare complexitate. Stabilirea exactă a surselor, a contribuţiei fiecăreia, a unei poluări produse la distanţă precum şi a legăturii de cauzalitate sunt deosebit de dificile.

Primul precedent judiciar în domeniul protecţiei atmosferei îl constituie sentinţa arbitrală dată pe 11 martie 1941 într-o afacere devenită celebră între Statele Unite şi Canada, afacerea Topitoriei Trail. Originile se găsesc în activităţile unei topitorii canadiene de zinc şi de plumb situată aproape deTrail, la o distanţă de aproximativ 12 km de frontiera americană. De la construcţia acesteia, în 1896, agricultorii americani suportau prejudicii din cauza emisiilor sulfuroase importante. În anul 1930, între 300 şi 350 de tone de sulf erau emanate zilnic în atmosferă. Într-o primă etapă, societatea proprietară a topitoriei oferea indemnizaţii victimelor poluării. În 1925, afacerea a fost relansată şi o asociaţie de apărare a victimelor a fost creată cu scopul de a se substitui reclamaţiilor individuale. După tentative fără rezultat de a regla diferendul prin alte mijloace, guvernele american şi canadian au hotarât să se supună unei proceduri de arbitraj şi au semnat un compromis în acest sens la 15 aprilie 1935. În realitate, acest compromis tranşează deja principiul responsabilităţii. În temeiul primului articol, guvernul canadian s-a angajat să plătească guvernului Statelor Unite suma de 350 000 de dolari în contul prejudiciilor cauzate anterior datei de 1 ianuarie 1932 de către topitorie. În ceea ce privea perioada ulterioară, Comisia arbitrală urma să găsească răspuns la 4 întrebări:

1. A cauzat Topitoria Trail prejudicii după data de 1 ianuarie 1932, şi dacă da, ce indemnizaţie ar trebui plătită pentru repararea acestora?

Fisiere in arhiva (1):

  • Dreptul Mediului - Protectia Atmosferei in Dreptul International.doc

Alte informatii

Referatul prezinta reglementarea internationala in domeniul protectiei atmosferei. Referatul a fost prezentat la seminarul de Dreptul mediului, in cadrul facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti. In baza acestui referat am primit 2 puncte in plus la examen.