Dreptul Muncii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 34006
Mărime: 113.72KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vartolomei

Extras din document

CAPITOLUL I. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT

1.1. Noţiunea dreptului muncii

A. În realitatea socială munca se poate presta pe baze extracontractuale (cum ar fi un agricultor care îşi lucrează suprafaţa de teren proprie, fructificându-şi astfel dreptul de proprietate ori munca executată ca urmare a unei obligaţii legale) sau, dimpotrivă, pe baze contractuale prin încheierea unor contracte civile, comerciale, administrative ori, în sfârşit, de muncă.

În acord cu dispoziţiile art. 1 alin. 1 din Codul muncii din multitudinea de contracte ce se pot încheia în viaţa de zi cu zi, pentru obiectul de studiu al dreptului muncii prezintă interes numai acele contracte care dau naştere unor raporturi juridice de muncă şi care presupun încheierea unui contractul individual sau colectiv de muncă.

Însă, raporturi juridice de muncă se pot naşte şi în baza altor tipuri de contracte, care nu fac parte din obiectul de studiu al dreptului muncii. Este cazul raporturi juridice de muncă ale:

- funcţionarilor publici;

- magistraţilor;

- membrilor cooperatori;

- preoţilor.

B. Având în vedere cele de mai sus, dreptul muncii – ca ramură distinctă de drept – reprezintă ansamblul normelor juridice prin care sunt reglementate raporturile juridice individuale şi colective de muncă, având ca izvor (ca temei al naşterii, desfăşurării şi încetării lor) contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă (încheiate între angajator/angajatori şi salariat/salariaţi).

În cadrul sistemului dreptului român, dreptul muncii reprezintă o ramură de drept de sine-stătătoare, autonomă. Acest caracter este determinat de obiectul său specific de reglementare, compus dintr-un grup de relaţii sociale având trăsături proprii – relaţiile sociale de muncă. Şi metoda de reglementare are puternice particularităţi, între care, pe prim plan, se situează existenţa ca izvor de drept a contractului colectiv de muncă, un contract normativ.

Reglementările de drept al muncii se completează cu cele de drept civil (art. 295 alin. 1 din Codul muncii), care reprezintă dreptul comun. La rândul lor, normele de drept al muncii constituie norme de drept comun pentru alte reglementări – referitoare la anumite categorii de raporturi de muncă – aşa cum sunt cele ale funcţionarilor publici, magistraţilor, ale membrilor cooperatori (art. 1 alin. 2 din Codul muncii).

Capitolul II. PRINCIPIILE DREPTULUI MUNCII

Ca şi în cazul celorlalte ramuri de drept şi în dreptul muncii aveam de-a face cu două categorii de principii şi anume: cele generale (aplicabile întregului sistem de drept) şi cele fundamentale (proprii dreptului muncii).

Principiile fundamentale ale dreptului muncii sunt reglementate expres pentru prima dată Legea nr. 53/2003 – adică prin Codul muncii.

În acord cu dispoziţiile Codului muncii (art. 3 – art. 9) principiile fundamentale cuprind:

- libertatea muncii;

- interzicerea muncii forţate;

- nediscriminarea;

- protecţia salariaţilor;

- libertatea de asociere;

- consensualismul şi buna-credinţă;

- munca cetăţenilor români în străinătate.

În doctrina de specialitate s-a statuat că, în raport cu prevederile coroborate ale Constituţiei României şi cele ale Codului muncii, principiile dreptului muncii sunt :

- neîngrădirea dreptului la muncă;

- egalitatea de tratament aplicabil tuturor salariaţilor şi angajatorilor;

- garantarea negocierii colective şi individuale a condiţiilor de muncă;

- protecţia multilaterală a salariaţilor;

- consensualismul (presupune că actele juridice de dreptul muncii produc efecte din momentul realizării acordului de voinţă) şi buna credinţă la încheierea şi pe parcursul executării atât a contractului colectiv de muncă cât şi a contractului individual de muncă.

- stimularea pregătirii şi perfecţionării profesionale a salariaţilor;

- garantarea libertăţii de asociere a salariaţilor şi angajatorilor pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale;

- garantarea dreptului la grevă.

Preview document

Dreptul Muncii - Pagina 1
Dreptul Muncii - Pagina 2
Dreptul Muncii - Pagina 3
Dreptul Muncii - Pagina 4
Dreptul Muncii - Pagina 5
Dreptul Muncii - Pagina 6
Dreptul Muncii - Pagina 7
Dreptul Muncii - Pagina 8
Dreptul Muncii - Pagina 9
Dreptul Muncii - Pagina 10
Dreptul Muncii - Pagina 11
Dreptul Muncii - Pagina 12
Dreptul Muncii - Pagina 13
Dreptul Muncii - Pagina 14
Dreptul Muncii - Pagina 15
Dreptul Muncii - Pagina 16
Dreptul Muncii - Pagina 17
Dreptul Muncii - Pagina 18
Dreptul Muncii - Pagina 19
Dreptul Muncii - Pagina 20
Dreptul Muncii - Pagina 21
Dreptul Muncii - Pagina 22
Dreptul Muncii - Pagina 23
Dreptul Muncii - Pagina 24
Dreptul Muncii - Pagina 25
Dreptul Muncii - Pagina 26
Dreptul Muncii - Pagina 27
Dreptul Muncii - Pagina 28
Dreptul Muncii - Pagina 29
Dreptul Muncii - Pagina 30
Dreptul Muncii - Pagina 31
Dreptul Muncii - Pagina 32
Dreptul Muncii - Pagina 33
Dreptul Muncii - Pagina 34
Dreptul Muncii - Pagina 35
Dreptul Muncii - Pagina 36
Dreptul Muncii - Pagina 37
Dreptul Muncii - Pagina 38
Dreptul Muncii - Pagina 39
Dreptul Muncii - Pagina 40
Dreptul Muncii - Pagina 41
Dreptul Muncii - Pagina 42
Dreptul Muncii - Pagina 43
Dreptul Muncii - Pagina 44
Dreptul Muncii - Pagina 45
Dreptul Muncii - Pagina 46
Dreptul Muncii - Pagina 47
Dreptul Muncii - Pagina 48
Dreptul Muncii - Pagina 49
Dreptul Muncii - Pagina 50
Dreptul Muncii - Pagina 51
Dreptul Muncii - Pagina 52
Dreptul Muncii - Pagina 53
Dreptul Muncii - Pagina 54
Dreptul Muncii - Pagina 55
Dreptul Muncii - Pagina 56
Dreptul Muncii - Pagina 57
Dreptul Muncii - Pagina 58
Dreptul Muncii - Pagina 59
Dreptul Muncii - Pagina 60
Dreptul Muncii - Pagina 61
Dreptul Muncii - Pagina 62
Dreptul Muncii - Pagina 63
Dreptul Muncii - Pagina 64
Dreptul Muncii - Pagina 65
Dreptul Muncii - Pagina 66
Dreptul Muncii - Pagina 67
Dreptul Muncii - Pagina 68
Dreptul Muncii - Pagina 69
Dreptul Muncii - Pagina 70
Dreptul Muncii - Pagina 71
Dreptul Muncii - Pagina 72
Dreptul Muncii - Pagina 73
Dreptul Muncii - Pagina 74
Dreptul Muncii - Pagina 75
Dreptul Muncii - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Muncii

Capitolul I RELAŢIILE SOCIALE DE MUNCĂ 1. Noţiune şi trăsături caracteristice raportului juridic de muncă Normele juridice nu reprezintă un...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Principii ale Reglementării Raporturilor Juridice de Muncă

CAPITOLUL 1. PRINCIPIUL - CONCEPT DE DREPTUL MUNCII Dreptul muncii este ramură a dreptului privat, care este inseparabil legată de muncă....

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea...

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Ai nevoie de altceva?